[ Pagina de START ]

[ Argument ]

[ Autori ]

[ Noutati ]

[Aforismul zilei]

[ Galerie FOTO ]

[ Alte resurse ]

[ Harta site ]

[ Linkuri ]

[ Recomanda unui prieten ]


 


Jean Gebser

Textul integral al unei conferinte, Imaginea omului si constiinta, sustinute de Jean Gebser în anul 1965, traduse în româneste poate fi citit pe blogul destinat lui K.G. Durckheim aici:
http://karlfriedgrafdurckheim.blogspot.ro/2017/06/jean-gebser-imaginea-omului-si.html


ANGOASA
SI OMUL MODERN

Din volumul: Angoisse et l'homme moderne, de Heiri Steiner et Jean Gebser, Flammarion, colecţia VISUEL.


Heiri Steiner, artistul elevetian care a creat acest VISUEL, l-a conceput în colaborare cu sotia sa, Mary Steiner-Geringer, binecunoscutã pentru lucrãrile sale despre grafologie, si cu dr. Sonja Marjasch psiholog al Scolii lui C.G. Jung. Textele aparţin filosofului Jean Gebser şi au fost traduse din germană în francezã de Michel Averlant.
Atât timp cât vom considera că evenimentele ne sunt impuse din afară, de către destin, vom fi subjugaţi de ele. Angoasa ne va tortura fără răgaz. Pentru a surmonta această Angoasă, vom fi obligaţi să irosim o cantitate mare de energie – energie pe care am fi putut să o consacrăm muncii noastre. Fie şi numai pentru acest motiv, avem nevoie să determinăm ce este Angoasa.

Angoasa este un fenomen fundamental. Şi, ca toate fenomenele fundamentale, acţiunea ei este distructivă, cât şi constructivă. Vom examina în cele ce urmează aceste două aspecte ale Angoasei.

Dacă cineva v-ar întreba: „Vă este frică?”, aţi răspunde desigur: „Nu” sau „Rareori”. Sau aţi spune că cutare sau cutare problemă vă preocupă. Sau că vă temeţi de o pierdere – pierderea sănătăţii voastre, a unei fiinţe dragi, a bunurilor voastre. Preocupările, aprehensiunile sau fricile de acest gen sunt forme – benigne – ale Angoasei.

Această carte nu are drept scop provocarea fricii de Angoasă. Ea înţelege să provoace exact contrariul. Este menită să ne indice unde se piteşte Angoasa, de unde ne hăituieşte şi cum, pe neauzite, ea devine elementul motor al acţiunilor noastre. Vom putea atunci să luăm cunoştinţă de ea şi să o privim în faţă. Numai astfel ne vom putea smulge de sub puterea ei. Numai cu această condiţie vom putea lăsa Angoasa să-şi îndeplinească funcţia ei normală, benefică, împiedicând-o în acelaşi timp să încalce alte faţete ale personalităţii noastre şi să le deterioreze.

Dacă există subiecte pe care le putem aborda fără ezitare, altele, în schimb, necesită mai multă prudenţă. Produs al unor elemente atât solide cât şi iraţionale, Angoasa nu poate fi cântărită. Nu poate fi nici măsurată ştiinţific. Rădăcinile ei plonjează în adâncul acelei magme obscure de unde decurge fiecare viaţă. Dar, la fel cum fiecare din infimele noastre inspiraţii, umplând cu aer plămânii, restabileşte şi ordonează echilibrul vieţii noastre în continuu ameninţată de haos, tot aşa vom progresa în interiorul acestui subiect arzător cu paşi mici, respectând cu scrupulozitate evoluţia metodică care îi este proprie. Bineînţeles, a fost nevoie de schematizare, simplificare, pentru a prezenta idei de o asemenea complexitate.

Filosofia, psihologia, psihiatria, istoria religiilor, sociologia şi medicina, toate au furnizat bazele de cercetare pe tema fenomenului de Angoasă. Rezultatele acestor cercetări sunt incorporate în acest expozeu. Şi aceasta fără să fie vorba de a da referinţe sau de a utiliza terminologia tehnică.  Textele se sprijină pe lucrări ştiinţifice, nu foarte numeroase, consacrate acestui subiect. Frazele-ghid, din josul paginilor, au drept scop prezentarea într-o ordine metodică a corelaţiei existente între multiplele aspecte ale Angoasei.

Există mai întâi situaţiile fundamentale care creează Angoasa. apoi peripeţiile vieţii cotidiene care, necontenit, pot face să se nască Angoasa. cum reacţionăm în faţa peripeţiilor de acest fel ? Căutăm să ne sustragem? Avem reacţii agresive pentru a încerca să ne sustragem lor? Pentru a ne simţi în siguranţă, ne debarasăm de fricile noastre descărcându-ne de responsabilităţile noastre asupra altor persoane, asupra instituţiilor sau asupra obiectelor? În funcţie de răspunsurile la aceste întrebări, vom vedea rolul nebănuit – dar preponderent – pe care Angoasa îl joacă în viaţa noastră.

Deşi nu suntem influenţaţi numai de acest factor, el face parte dintre cei care nu trebuie subestimaţi. Toţi facem lucruri derezonabile pentru că nu înţelegem că motivaţia profundă a acţiunilor noastre este Angoasa. Dar întreprindem, de asemenea, multe acţiuni utile fără măcar să bănuim că prin ele, noi scoatem profit din Angoasă.

Principiul esenţial al civilizaţiei noastre, ca şi cel al culturii noastre, este libertatea. O civilizaţie, o cultură de acest tip presupune ca fiecare din noi să nu fie sclavul unor frici incomprehensibile. Condiţia prealabilă a libertăţii este aşadar curajul. Acest curaj, acest refuz al fricii poate să devină o armă eficace pentru a gestiona Angoasa. Abia atunci, pe feţele noastre, ridurile săpate de îngrijorare se vor transforma într-un surâs. Căci fiecare surâs proclamă – de asemenea – o victorie asupra fricii. Fiecare surâs marchează întoarcerea acestei armonii în care încrederea vine să contrabalanseze Angoasa.

 


Există un anumit număr de situaţii fundamentale care creează un teren favorabil Angoasei. Această Angoasă ţâşneşte atunci din străfundul nostru şi ne copleşeşte. Nu găsim nimic care să se poată opune acestei forţe primitive. În faţa acestei dezlănţuiri, chiar şi curajul nu este decât o derobare.

Dacă explorăm abisurile în fundul cărora se ascunde Angoasa pentru a se năpusti mai bine asupra noastră şi a ne surprinde, avem o şansă de a ajunge să o stăpânim. Dar atenţie! Angoasa, fiind un element esenţial al vieţii noastre, nu vom putea să o suprimăm fără să distrugem totodată capacitatea noastră de a trăi. Trebuie, aşadar, să acceptăm Angoasa, să ne resemnăm văzând-o cum reapare, întinzându-şi plasa, în situaţiile fundamentale. A observa, a reflecta, iată, probabil, singurele mijloace de a îndura aceste situaţii şi chiar de a accede la un fel de seninătate.

Pentru a triumfa asupra Angoasei, nu este suficient să o cunoaştem. Trebuie de asemenea să ne antrenăm în sensul încrederii în noi înşine. Şi trebuie să ne întărim speranţa în ceea ce ne poate aduce viaţa.

Nu există nimic în această lume care să nu posede contrariul. Angoasei primitive îi corespunde o încredere în sine, care este, şi ea,  primitivă. Această încredere în sine, dacă facem din ea un sentiment conştient şi gândit, va susţine demnitatea noastră de om. Ea ne va permite să surmontăm Angoasa.

***

… asupra a tot ce trăieşte apasă Angoasa…
căci viaţa este o luptă de fiecare clipă…

 

***

Grăbindu-ne, îi obligăm şi pe ceilalţi să se grăbească. Şi când ne dăm seama că fuga într-o activitate lipsită de sens nu duce la nimic (căci ea nu poate duce la nimic, poate doar la iluzia unei false vitalităţi), atunci ne mai rămâne şi…
Fugind într-o activitate febrilă,


fuga în inactivitatea forţată (este interesant de observat că bolnavii de acest gen nu încetează să-i hărţuiască pe medicii lor). Natural, nu toate bolile îşi au originea în Angoasă. Dar mult mai multe boli decât s-ar crede au caracterul unei fugi. Un om care cade bolnav este descărcat de orice responsabilitate. El scapă de realitatea ameninţătoare în faţa căreia nu se simte în măsură să lupte.sau în inconştienţa bolii…

***

 

O educaţie prea severă poate cauza un rău durabil copilului care nu mai găseşte în el însuşi resursele suficiente pentru a reacţiona. Pentru el, un „superior” va rămâne individul de care te temi. Veşnicele şi abuzivele „trebuie” şi „nu trebuie” paralizează spiritul de iniţiativă. Aceste ordine şi aceste interdicţii formează substanţa însăşi din care decurge frustrarea.


Angoasa
de a fi sortit eşecului;

 

 

Conflictele dintre părinţi declanşează la copii, care sunt martori ai neînţelegerilor, o Angoasă pernicioasă care îi va urmări de-a lungul întregii vieţi. Sufletul copilului a cărui soartă este aceea de a fi zdruncinat între părinţii lui va fi sfâşiat. Sfâşiat într-atât încât, mai târziu, acest copil nu va putea face apel la încrederea lui în sine, nu îşi va putea manifesta capacitatea de a iubi.

Angoasa născută din neînţelegerile familiale…


***