[ Pagina de START ]

[ Argument ]

[ Autori ]

[ Noutati ]

[Aforismul zilei]

[ Galerie FOTO ]

[ Alte resurse ]

[ Harta site ]

[ Linkuri ]

[ Recomanda unui prieten ]
 Abatele Pierre (1912-2007)
Biografie

Carti publicate(In Franta)

Fragmente din cartea "Doamne, de ce?"

www.abbepierre.org

Fragmente din cartea "Doamne, de ce ?", Editura Humanitas, 2006.
Prefata
De ce atata suferinta
Pentru ce sa traiesti
Iubire si fericire
In fata suferintei:Budha si Isus
Geniul lui Teilhard de Chardin
Absenta si prezenta lui Isus
Euharistia inima comunitatilor crestine

Prefatã

La 5 august 2005, abatele Pierre şi-a sărbătorit cea de-a nouăzeci şi treia aniversare. Tânăr novice capucin la şaptesprezece ani, se rugase la Dumnezeu să moară de tânăr, ca să-l poată vedea cât mai curând. Atunci, un glas lăuntric i-a răspuns: „Vei rămâne!” Ca pedeapsă pentru nerăbdarea lui? Asta numai Dumnezeu o ştie. De curând, abatele Pierre a fost votat de telespectatorii canalului France Television drept unul dintre cei mai importanţi trei francezi din istorie(după generalul De Gaule şi Marie Curie). Căci, dacă fondatorul Mişcării Emmaus a intrat deja în memoria colectivă, e în primul rând şi în primul rând pentru că el este „răzvrătitul Domnului”, omul care, deşi credincios, refuză să accepte sărăcia şi suferinţa şi îşi închină viaţa încercării de a face lumea noastră puţin mai omenoasă. Sunt însă convins că şi pentru că este un om liber. Prin nenumăratele lui luări de poziţie publice, abatele Pierre deranjează, agasează, reevaluează, întreabă. Şi tratează fără milă orice dogmă, orice instituţie. Inteligenţa şi puterea lui de a se indigna sunt mereu treze. Spiritul lui critic, care nu-l cruţă nici pe Papă, nici pe preşedintele Republicii sau pe gânditorii la modă, îl face mereu auzit.

L-am întâlnit pe abatele Pierre pentru prima dată acum cincisprezece ani, cu prilejul unei lungi convorbiri pentru o carte pe tema reînvierii preocupărilor etice. Pe atunci, trăia de mulţi ani retras la abaţia Saint-Wandrille. N-a putut rămâne acolo multă vreme. Acaparat de membrii Comunităţii Emmaus şi de solicitările presei, abatele Pierre trăieşte astăzi într-o garsonieră de la periferia Parisului, nu departe de sediul Mişcării Emmaus.

Chiar de la acea primă întâlnire s-a născut între noi o adevărată conivenţă intelectuală. Ne-am revăzut cu regularitate. Neaparţinând aceleiaşi generaţii şi având experienţe foarte diferite, discutăm filozofie şi religie, fără alt scop decât acela de a căuta adevărul şi de a ne confrunta punctele de vedere. Pentru că făcusem o teză de doctorat despre budism, abatele Pierre mi-a pus adesea întrebări legate de această înţelepciune care-l pasionează, mai ales că a avut, de mai multe ori, convorbiri prieteneşti şi rodnice cu Dalai-Lama. S-a întâmplat să fim uneori în total dezacord, de exemplu cu prilejul afacerii Garaudy, dar aceste divergenţe nu ne-au pus niciodată la încercare prietenia.

Uneori, convorbirile noastre au luat o întorsătură mai profesională. În două rânduri , l-am ajutat să scrie cărţi: memoriile sale (Memoires d’un croyant „Memoriile unui credincios”, Fayard, 1997) şi un opusul despre Fraternitate (Fraternité, Fayard,1999). În urmă cu aproape un an şi jumătate, fondatorul Mişcării Emmaus m-a rugat să vin mai des pe la el, ca să discutăm anumite chestiuni teologice care-l preocupau în mod deosebit. Tocmai descoperise că Ioan-Paul al II-lea recunoscuse printr-un document oficial validitatea teoriei evoluţioniste, iar această mic revoluţie îi stimulase dorinţa de a relua vechea lui reflecţie asupra păcatului originar, a răului şi a sensului aventurii umane. Mi-am dat seama că, în ciuda sănătăţii lui şubrede şi a lungilor lui momente de epuizare, abatele Pierrre era într-o adevărată efervescenţă intelectuală. Ajuns la amurgul vieţii, era chinuit de numeroase întrebări esenţiale. L-am încolţit şi i-am propus să consemnez roadele acestor discuţii. De-a lungul convorbirilor noastre, care au avut loc în decurs de un an, într-un ritm aproape săptămânal, s-a născut o cărticică. Am eliminat din ea propriile mele întrebări şi puncte de vedere şi le-am păstrat numai pe ale abatelui Pierre.

Astfel conceput, acest opuscul nu este nici un tratat, nici o mărturie, ci se prezintă ca o înşiruire de scurte meditaţii asupra credinţei creştine şi a sensului vieţii omeneşti. Cartea abordează atât o serie de puncte fundamentale ale doctrinei creştine, cât şi subiecte intime şi de o actualitate arzătoare, cum ar fi sexualitatea şi căsătoria preoţilor, locul femeii în Biserică, dreptul homosexualilor de a adopta copii sau alegerea noului papă.

La antipozii oricărei limbi de lemn, aceste reflecţii constituie, cred, esenţa preocupărilor spirituale şi teologie actuale ale celui care a întemeiat Mişcarea Emmaus. Nişte preocupări alcătuite mai mult din întrebări decât din certitudini.
FREDERIC LENOIR
Frederic Lenoir este director al revistei Le monde des religions.

(Prefaţa cărţii « Doamne, de ce ? » de Abatele Pierre, Editura Humanitas, 2006, trad.Valentina Ţîrlea)

PROLOG
De ce atâta suferinţă ?


Nu m-am vindecat şi nu mă voi vindeca niciodată de toată povara de suferinţe care copleşeşte omenirea încă de la începuturile ei. Se crede, după cum am aflat de curând, că pe pământ au trăit optzeci de miliarde de oameni. Câţi au avut parte de o viaţă dureroasă, câţi s-au chinuit, câţi au suferit… şi pentru ce ? Da, Doamne, pentru ce ?

Doamne, cât va mai dura această tragedie ? Catehismele tuturor religiilor ne învaţă că viaţa are un sens. Dar câţi bărbaţi sau câte femei, din toate zecile astea de miliarde, îsi vor fi descoperit sensul ? Câţi au putut dobândi conştiinţa unei vieţi spirituale, a unei speranţe ? Câţi alţii au trăit, în schimb, aproape ca nişte animale, în frică, în nevoia de a supravieţui, în lipsuri, în durere şi boală ? Câţi au avut norocul de a medita asupra sensului existenţei ?

Am nouăzeci şi trei de ani, iar credinţa mea, care mă hrăneşte de mai bine de optzeci de ani, se transformă pe zi ce trece în întrebare. Doamne, de ce? De ce lumea? De ce viaţa? De ce existenţa umană?

Pentru ce să trăieşti ?

Sunt adesea întrebat : care este sopul vieţii ?

În ciuda acestei absurdităţi, am totuşi o certitudine care-mi dă putere de când m-am întâlnit cu Dumnezeu în adoraţie, pe vremea când eram tânăr călugăr capucin. Si atunci, tremurând, cu inteligenţa scandalizată, dar cu convingerea inimii şi a credinţei, răspund : scopul vieţii este acela de a-l învăţa pe om să iubească.

A iubi înseamnă că atunci când tu, celălalt, eşti fericit, şi eu sunt fericit. Iar dacă tu, celălalt, eşti necăjit şi suferi, atunci şi pe mine mă doare. Atâta tot. Aşa că spun : viaţa este puţin răgaz dat unor libertăţi, pentru a învăţa să iubeşti, cu certitudinea că trebuie să lupţi împotriva răului.

Sensul creaţiei : ca iubirea să răspundă iubirii. Fără acest punct culminant în care două libertăţi pot deodată să se dăruiască şi să se iubească, întreaga creaţie ar fi absurdă.

Iubire şi fericire

Mi-am dat seama, de-a lungul vremii, că este important să facem bine deosebirea dintre fericire şi iubire.

Chiar dacă este incomparabilă cu oricare alta şi produce fericirea cea mai mare, bucuria care însoţeşte iubirea este fragilă şi nu împiedică suferinţele. Faptul de a iubi nu ne pune deci la adăpost de suferinţă. Aşa cum spunea Fecioara Maria Bernadettei din Lourdes, « în viaţa asta îţi făgăduiesc că te voi învăţa să iubeşti, dar asta nu înseamnă că te voi învăţa să fii fericită mereu. »

Toţi oamenii caută în mod natural fericirea. Dar a trăi o viaţă creştină, autentică nu înseamnă a căuta fericirea cu orice preţ. Ci a încerca să iubeşti, oricare ar fi preţul pe care-l vei avea de plătit.

Spun acestea, pe deplin conştient de o rătăcire pe care se cuvine s-o evităm şi în care au căzut mulţi creştini pioşi : aceea a dolorismului. Lucrurile stau invers decât am fost întruna învăţaţi – meritul nu are nimic de a face cu dificultatea. Meritul se măsoară după iubirea cu care este săvârşită o faptă, iar nu după cât ne costă (ca în dolorism).

Dolorismul este o nelegiuire şi o caricatură a vieţii creştine, care constă în a căuta suferinţa, sau în a te complace în suferinţă, sub cuvânt că Isus a suferit. Nu. Trebuie doar să acceptăm viaţa aşa cum este, iar dacă nu putem evita o suferinţă, atunci mai bine s-o acceptăm cu iubire, decât să ne revoltăm sau să fugim de ea închizându-ne în noi înşine.

În faţa suferinţei :
Budha şi Isus


Sunt, din păcate, de acord cu constatarea fundamentală pe care o face Budha : totul este suferinţă.

Condiţia umană înseamnã, în mod fundamental, suferinţă : omul suferă moralmente. Suferă că nu posedă anumite lucruri, apoi suferă că le-a pierdut sau pentru că se teme că le-ar putea pierde. Suferinţa ne este hărăzită tuturor.

Fiind însă creştin, voi trage alte concluzii decât Budha, Pentru el, după câte am înţeles atât din lecturi cât şi din discuţiile purtate cu prietenul meu Dalai-Lama, trebuie să faci totul ca să nu suferi. Scopul vieţii devine atunci o asceză şi o etică de viaţă exigentă, care, urmăreşte să suprime principala cauză a oricărei suferinţe : dorinţa.

Pentru ucenicul lui Isus, calea este cu totul alta, el îşi propune nu să elimine din viaţa sa suferinţa până la a-şi suprima orice dorinţă, ci să reacţioneze la ea prin împărtăşire şi dăruire. Dacă în urma confruntării cu propria suferinţă sau cu suferinţa altuia ajungem în comuniune cu ceilalţi, atunci apare lumina.

De câte ori n-am trăit această experienţă zguduitoare la căpătâiul unui bolnav incurabil, al unui om disperat. Simplul fapt de a fi în comuniune adevărată cu el îi aduce o lumină care sublimează suferinţa. Suferinţa poate fi deci trăită ca o trambulină spre împărtăşire. Ea este întotdeauna un rău, şi nu trebuie niciodată căutată sau glorificată. Dar acest rău poate duce la culmi de omenie.

Am aflat de curând că un psiholog de renume, Boris Cyrulnik, arăta, legat de aceste lucruri, că anumite traumatisme profunde din copilărie ar permite o îmbogăţire a finţei, putând fi deci considerate « o nenorocire fericită », potrivit titlului uneia din lucrările lui. Cred că este valabil pentru viaţă în general : orice suferinţă depăşită înseamnă o îmbogăţire a fiinţei, un progres în conştiinţă.

Geniul lui Teilhhard de Chardin

Luând în discuţie chestiunea atât de importantă a păcatului originar şi a evoluţionismului, aş vrea să aduc un omagiu unui om care, deopotrivă savant(paleontolog) şi călugăr(iezuit), a jucat în cursul secolului XX un rol determinant în concilierea viziunii creştine cu teoria ştiinţifică a evoluţiei. Este vorba de Teilhard de Chardin.

Mi-a fost prieten şi am ţinut foarte mult la el. Am auzit vorbindu-se despre el prima oară pe când aveam vreo cincisprezece ani, când tocmai se întorsese dintr-o lungă călătorie în China. Apoi, chiar după evadarea şi fuga mea la Alger, un prieten mi-a dat o fotocopie a cărţii lui, Mediul divin. De atunci, opera lui nu m-a părăsit niciodată. De curând am citit-o în cvasiintegralitatea ei, şi sunt, ca de obicei, pătruns de admiraţie în faţa acestui amestec de ştiinţă, credinţă şi misticism.

L-am întâlnit ultima dată cu puţin înaintea morţii lui. Eram la Saint-Germain-des-pr
és şi războiul abia se terminase. Locuiam într-un apartament la parter, între Les Deux Magots şi Le Flore. În fiecare joi seara, primeam invitaţi la masă. Într-o seară, l-am primit pe Teilhard împreună cu Nikolai Berdiaev şi catolicul Gabriel Marcel. A fost un fiasco total! Teilhard avea să moară după câteva săptămâni mai târziu, la New York, în ziua de Paşti aşa cum îşi dorise.

Încă din copilărie, Pierre Teilhard de Chardin era pasionat de materie, şi nu o privea, aşa cum fac cei mai mulţi dintre creştini, ca fiind în antagonism cu spiritualul. A ajuns un mare savant, specialist în fosile şi în istoria Pământului şi, în acelaşi timp, şi-a închinat viaţa lui Dumnezeu. Tezele lui curajoase, care încearcă să reconcilieze viziunea evoluţionistă şi credinţa creştină, au avut parte de o primire foarte proastă din partea Bisericii Catolice care s-a grăbit să-l acuze de panteism. Cu toate acestea, Teilhard s-a bucurat întotdeauna de sprijinul unor mari teologi ca părintele De Lubac. Pentru Teilhard evoluţia are un sens şi se desăvârşeşte în ceea ce el numeşte punctul Omega: Cristos. Viziunea lui mistică este pătrunsă de un lirism poetic care-i supără pe unii, dar la care eu unul am fost întotdeauna sensibil. Cred că lucrurile ultime nu pot fi spuse decât poetic.

Absenţa şi prezenţa lui Isus

Multă vreme m-am întrebat: „De ce n-a rămas Isus printre noi? De ce nu continuă să facă minuni, să ne înveţe?” Ce succes fabulos ar avea în epoca noastră mediatică! Mai mult chiar decât orice papă, oricât de sfânt şi de charismatic! Dar tocmai, riscul idolatriei, şi-aşa puternic cu un papă ca Ioan-Paul al II-lea, ar fi fost prea mare. N-am mai fi într-o legătură interioară şi intimă cu Cristos: l-am venera ca pe un idol exterior. Am vrea să-l vedem, să-l atingem, să ne vindece… fără ca asta să însemne că i-am şi asculta şi urma învăţăturile. Sau, dimpotrivă, ne-ar impresiona prea tare şi ne-am teme de el. Ca să intri într-o relaţie intimă, interioară, afectuoasă cu Isus – şi, prin el, cu Dumnezeu – trebuie să închizi ochii trupului şi să-i deschizi pe-ai inimii.

Iată probabil de ce Cristos înviat n-a rămas pe pământ în chip vizibil. Şi iată de ce, după două mii de ani, Isus nu ni se impune în mod vizibil şi radios, ci este ca în ceaţa din dimineaţa de Paşti, când i s-a arătat Mariei Magdalena. Sau ca pe drumul spre Emaus. Cei mai apropiaţi ucenici şi prieteni ai lui nu-l recunosc, într-atât sunt de copleşiţi de griji şi tristeţe. Apoi, la un moment dat, Isus rosteşte un cuvânt – „Maria” - , face un gest – frângerea pâinii – , iar ochii noştri îl recunosc.

Isus ni se oferă, dar nu-l putem recunoaşte decât lăuntric, prin rugăciunea inimii. El continuă să vorbească şi să lucreze în fiecare creştin care caută să-i calce pe urme.

De fiecare dată când întâlnesc câte un bărbat sau te o femeie greu încercaţi de viaţă, îl aud pe Isus chemându-i pe nume şi încerc să le spun, cu glasul meu, cu privirea mea, cu mâinile mele, ceea ce spune Isus cu atâta iubire: „Paul”, Jacques”, „Francois”, „Nathalie”.

Creştinismul înseamnă o întâlnire între o persoană şi altă persoană. Evanghelia care continuă. Nimic altceva.

Euharistia – inima comunităţilor creştine

Isus a găsit o cale extraordinară de a rămâne prezent printre noi în chip tainic: prin sfinţirea pâinii şi a vinului, care devin pentru credincioşi prezenţa trupului şi sângelui său.

Dintre toate tainele, Euharistia este taina prin excelenţă. Este deopotrivă testamentul lui Isus şi actualizarea prezenţei lui printre noi. Este taina care-mi spune cel mai mult şi de care mă simt întotdeauna profund mişcat.

Euharistia este într-adevăr taina credinţei. În absenţa credinţei, este o simplă bucăţică de pâine. Cu credinţă însă, devine ceva capital. Există la creştini mai multe moduri de a concepe Euharistia. Pentru catolici, Euharistia înseamnă prezenţa, reală şi tainică, a lui Cristos. Din punct de vedere teologic, vorbim atunci, cum o face şi sfântul Toma de Aquino, de „transsubstanţiere” – un cuvânt cam rebarbativ, care arată că substanţa pâinii se transformă(prin cuvintele preotului) în substanţa lui Isus.
La polul opus, majoritatea protestanţilor consideră Euharistia ca pe un simbol: „pâinea sfinţită nu mai este trupul lui Cristos, ci simbolul prezenţei lui printre noi.

Personal, şi ca destui catolici sau protestanţi, mă aflu pe o poziţie de mijloc. Nu „transsubstanţierea” mă preocupă, ci doar PREZENŢA. Cred, fără să ştiu cum anume, fără să încerc să-mi explic lucrul acesta pe cale raţională, că, în chip tainic, hostia sfinţită îl poartă în ea pe Cristos. Nu are importanţă cum.

Astfel, Euharistia le aduce uneori credincioşilor o prezenţă sensibilă a lui Isus. Am simţit adesea acea iubire nemăsurată, când mă rugam, ceasuri întregi, în faţa sfântului sacrament expus în câte o biserică. Mulţi călugări şi călugăriţe trăiesc din această iubire. Îmi amintesc că am vizitat, în 1975, bidonvilul Tu Duc, de la Saigon. Trăiau acolo, în nişte cocioabe, mai multe familii şi câteva călugăriţe. O mamă a interpelat-o pe una dintre călugăriţe: „Cum de eşti mereu cu zâmbetul pe buze, când n-ai nici bărbat, nici copii?” Iar călugăriţa i-a răspuns spontan: „Pentru că mă ştiu iubită de Cel pe Care-L iubesc.” Pentru credincioşi, această iubire, această dragoste a lui Isus este deosebit de perceptibilă în Euharistie.

Poate că Biserica nu are sens decât pentru că menţine prezenţa euharistică. Asta este misiunea ei fundamentală. Mici comunităţi creştine, izolate şi ascunse, au dăinuit secole de-a rândul în unele ţări din Asia tocmai datorită prezenţei euharistice.

(Fragmente din cartea:
« Doamne, de ce ? »
de Abatele Pierre,
Editura Humanitas, 2006, trad.Valentina Ţîrlea )

Biografie

Henry Grouès, numit Abatele Pierre, s-a nãscut la 5 august 1912 la Lyon.

1931
Renunta prin act notarial la partea sa de patrimoniu familial si distribuie ceea ce poseda mai multor opere de caritate. Intra la Capucini.

1938
Ordinare sacerdotala la 14 august.

1941
Chiar a doua zi dupa prima razie de la Vel' d'Hiv, Paris, Abatele Pierre primeste pe evreii scapati din primul val de arestari in zona libera.

1942-44
Clandestinitate :
participa la Rezistenta.

1943
Mai : Arestare de catre armata germana la Cambo-les-Bains (Pyrinei).
evadare, prin traversarea Spaniei si plecare din Gibraltar spre Alger.
17 iunie : prima intalnire cu Generalul Charles de Gaulle, la Alger.

1945-51
Deputat de Meurthe si Moselle.
Presedinte al Comitetului Executiv al Miscarii Universale pentru o Confederatie Mondiala.

1949
Impreuna cu André Philippe, deputat, depune un proiect de lege referitor la obiectiile de constiinta. Intreprinde constructia(adesea ilegala) de locuinte pentru familiile fara adapost si il gazduieste la el pe un om disperat, Georges: acest eveniment marcheaza intemeierea Comunitatii Emmaus (Neuilly-Plaisance).

1954
O femeie si apoi un copil mor de frig in ianuarie si in februarie. Abatele lanseaza un apel pe undele RTL: este "insurectia bunatatii" la Paris si in provincie. Cu ocazia acestei ierni teribil de friguroase, Abatele Pierre cere Parlamentului un miliard de franci care ii este refuzata la inceput. Trei saptamani mai tarziu, Parlamentul adopta in unanimitate nu unul ci zece miliarde credit pentru realizarea imadiata a 12 000 locuinte de urgente in toata Franta pentru cei mai defavorizati.
Fondarea revistei "Faims et Soifs", a S.A. HLM Emmaüs, a uniunii nationale de ajutor pentru cei fara adapost care va deveni mai tarziu Confédération Générale du Logement (asociatia locatarilor), ca si Asociatia Emmaus din Paris.

1969
Prima adunare generala a Emmaus International la Berna(Elveia), care adopta Manifestul Universal al Miscarii Emmaus.

1981
Abatele Pierre este facut Ofiter al Legiunii de Onoare, cu titlul de drepturile omului.

1984
Lansarea Bancii Alimentare in Franta, prin Emmaus, Ajutorul Catolic si Armata Salvarii.

1985
C onstituirea Emmaus France care uneste toate componentele din Franta.

1987
Decembrie: Comandor al Legiunii de Onoare, pentru activitatea sa in domeniul locuintei.

1988
Crearea Fundatiei Abatele Pierre pentru locuinte pentru cei Defavorizati.

1991
Rusalii:post la biserica Saint Joseph din Paris, alaturi de cei carora li s-a refuzat "dreptul de azil" care fac o greva a foamei in indiferenta generala.

2001
Acordarea insignelor de Mare Ofiter al Legiunii de Onoare de catre Presedintele Republicii.

2007
Paraseste aceasta lume careia i s-a daruit cu atata dedicare la 22 ianuarie 2007 in varsta de 94 de ani.

Carti publicate
Mon Dieu, Pourquoi ? - tradusa in romaneste, Humanitas, 2006.

Petites méditations sur la foi chrétienne et le sens de la vie
Plon - Paris - 2005

Le sourire d'un ange
Elytis - Paris - 2005

Je voulais être marin, missionnaire ou brigand : carnets intimes et pensées choisies
Le Cherche Midi Editeur - Paris - 2002

Confessions
Albin Michel - Paris - 2002

En route vers l'absolu
Flammarion - Paris - 2000

J'attendrai le plaisir du Bon Dieu : l'intégrale des entretiens
d'Edmond Blattchen
Alice - Paris - 1999

C'est quoi la mort ?
Albin Michel - Paris - 1999

Paroles
Actes Sud - Paris - 1999

Fraternité
Editions Fayard - Paris - 1999

Mémoires d'un croyant
Editions Fayard - Paris - 1997

Le bal des exclus
Fayard - Paris - 1996

Dieu merci
Editions Bayard/Centurion - Paris - 1995

Testament
Editions Bayard - Paris - 1994

Absolu
Seuil - Paris - 1994

Une terre et des hommes
Cerf - Paris - 1994

Salt la inceputul paginii