[ Pagina de START ]

[ Argument ]

[ Autori ]

[ Noutati ]

[Aforismul zilei]

[ Galerie FOTO ]

[ Alte resurse ]

[ Harta site ]

[ Linkuri ]

[ Recomanda unui prieten ]

  

Dialog pe Calea initiatică
Alphonse Goettmann si Graf Durckheim

Capitolul I „Te-am chemat pe nume…”

(Isaia 43,1)

Pentru listare economica apasati aiciListare

ALPHONSE GOETTMANN: Graf Durckheim, ocazia de a vă întâlni a fost incontestabil un eveniment pentru mine. Dacă astăzi sunt un om liber şi fericit este şi pentru că dumneavoastră sunteţi unul dintre artizani. Viaţa mea a devenit o Cale datorită impulsului extraordinar pe care mi l-aţi dat. Aş dori să vă întreb care sunt evenimentele marcante ale vieţii dumneavoastră care cu adevărat au trezit în dumneavoastră mesajul pe care îl transmiteţi de atâţia ani şi care a revoluţionat existenţa mea şi a atâtor altora...?

GRAF DURCKHEIM: Ei, bine, e o mare întrebare! Cred că aceasta a început foarte devreme. Încă din copilărie m-au marcat anumite impresii.

Aceasta urcă până în vremea copilăriei mele timpurii. Am trăit atunci experienţe pline de acea calitate care se numeşte numinos [1] . Este vorba de o calitate specifică. Potrivit renumitului psiholog C.G. Jung realitatea care se manifestă în experienţa acestei calităţi numinoase stă la baza tuturor religiilor. Cred că această frază a întors pagina psihologiei europene către o altă deschidere asupra omului, atingând cu adevărat centrul spiritului uman, sursa dezvoltării sale posibile şi înnăscute. Tocmai trezirea acestui nucleu, care se poate numi transcendenţa interioară, constituie inima întregii mele activităţi de până acum; trezirea acestui nucleu şi bineînţeles şi experienţa lui.

Deschiderea sufletului meu spre acest centru interior s-a produs încă din copilărie. Este o adevărată istorie! Au fost apoi multe alte momente destul de extraordinare în viaţă care au intensificat această latură în mine. Experienţe speciale, momente înstelate, în care am fost atins de această realitate profundă într-un mod care mă făcea să înţeleg că nu era vorba acolo de un sentiment sau de o credinţă, ci de o realitate mult mai adevărată decât cea care este considerată ca singura realitate. Noi credem că singura realitate este cea a spaţiului şi a timpului şi, pentru Descartes, nu este real decât ceea ce se poate înscrie într-un ansamblu de concepte preconcepute, dar aceasta nu este decât învelişul a ceva total diferit şi, de fapt, ascunde realitatea fondului. Această altă realitate m-a atins profund în fiecare din etapele vieţii, din copilărie, trecând prin anii de război pe front şi întâlnirea cu moartea, până la această experienţă bulversantă şi definitivă care m-a făcut să văd dincolo-ul esenţial, ascuns şi manifestându-se în acelaşi timp… Aceasta a continuat pe urmă şi cu timpul nu mai erau experienţe specifice, ci un fel de atingere perpetuă, un fel de stare, care se voala iarăşi. Nu se poate să fii deschis în permanenţă, dar începând de la un anumit moment simţi mereu chemarea de a te întoarce spre realitatea profundă.

A.G.: Iată aşadar ambianţa în care s-a derulat existenţa dumneavoastră. Este un climat straniu în mod vizibil şi păreţi a nu acorda prea mult credit categoriilor carteziene care ne sunt atât de familiare! Aţi putea acum să invocaţi mai exact evenimentele importante care au permis această naştere?

G.D.: Prima mea experienţă datează de la vârsta de un an şi jumătate. M-a impresionat atât de mult încât nu am uitat-o niciodată! Mă găseam pe braţele doicii mele care mă ducea în camera mortuară a bunicii mele. Atmosfera era surprinzătoare acolo: prezenţa morţii, liniştea şi clar-obscurul încăperii, un miros intens de ceară… Mă simţeam în acelaşi timp atras spre pat şi înfricoşat, şocat… Totul avea această însuşire de minunăţie şi de groază. Încercam pentru prima dată unitatea fascinaţiei şi a spaimei, aceste două însuşiri care caracterizează totdeauna experienţa numinosului.

Şi apoi, puţin mai târziu, îmi amintesc exact de anumite însuşiri senzoriale care m-au impresionat mult şi m-au atins: mirosul de lemn dintr-o căsuţă în care se găseau uneltele cu care mă jucam în nisip… Aroma acestui lemn încălzit de soare, o simt şi astăzi, de cum încep să vorbesc despre aceasta… sau mirosul nisipului ud în care ne jucam, murmurul unui pârâu pe deasupra căruia se trecea pe un mic pod; mă sprijineam adesea de balustradă pentru a privi şi pentru a asculta… mai era şi pocnitura unui bici, aveam unul frumos la vârsta de cinci ani; sunetul pe care-l făcea îmi dădea o deschidere, mă simţeam devenind mai mare. Era o însuşire senzorială foarte puternică! Şi îl înţeleg bine pe Teilhard de Chardin când spune că prima sa experienţă a lui Dumnezeu a fost o bucată de fier pe care o avea în mână. Era Aceasta, Dumnezeu… Dumnezeu prezent în această însuşire a metalului!

Cel care ne atinge de fapt, atunci când primim însuşirile senzoriale într-un mod imediat, este tocmai marele mister.

Unul dintre cele mai minunate cadouri ale copilăriei mele care mă bulversează şi astăzi, în orientarea activităţii mele, este tocmai fascinaţia misterului. În biserica satului meu, părinţii mei aveau o „lojă” de la înălţimea căreia puteam vedea în sacristie şi puteam urmări de aproape ceea ce se petrecea la altar. Nu înţelegeam nimic dar simţeam intens! Eram îngenuncheat, priveam.. Ascultam fără să înţeleg nimic… Mirosul de tămâie, cântările, frumoasele gesturi ale preotului în îmbrăcămintea lui minunată, sunetul clopoţeilor, luminile lumânărilor, mulţimea în rugăciune… toată această combinaţie de culori, de sunete şi de miresme mă cufundau într-o ambianţă misterioasă şi eu mă făceam mic. Se petrecea ceva…, ceva foarte înalt, foarte profund, foarte vast…
Vedeţi dumneavoastră, ceea ce contează în cursul unei liturghii nu sunt nici imaginile, nici gândurile, ci atitudinea. Trebuie să fii prezent, într-o atitudine de dăruire şi abandonare, abia atunci se poate naşte şi dezvolta în tine altceva. Tocmai pentru că liturghia îmi era neinteligibilă dar încărcată de mister, ea mă ţinea în incertitudine: adevărul în insesizabil.

A.G.: „Insesizabil”… acest cuvânt ca atâtea altele: „indescriptibil, invizibil, inefabil…” se găseşte în miezul liturghiei ortodoxe şi invită la adoraţie dincolo de orice raţionament inutil şi imposibil. Adevărata credinţă este o dispoziţie a inimii în care misterele vorbesc fără a trece prin vârtelniţa raţiunii… Această experienţă a misterului v-a impregnat atât încât vorbiţi despre ea spontan în termeni imnici şi liturgici. Ea v-a însoţit mereu pe drumul credinţei dumneavoastră şi aţi ajutat pe atâţia alţii să înţeleagă că nu există maturitate în credinţă decât prin experienţă. Sunteţi în acest sens „maestrul novicilor” pentru mulţi creştini, inclusiv numeroşi călugări, care sunt profesionişti în materie totuşi … Dar acesta este un subiect important asupra căruia vom reveni.
După o copilărie bogată în experienţe, cred că adolescenţa v-a fost marcată de războiul din 1914-1918?

G.D.: Da!...Aveam exact optsprezece ani când am plecat în armată. Acolo am fost confruntat dur cu moartea, care a ancorat profund experienţa transcendentului în viaţa mea. Îmi amintesc… Era pe front… Primul mort pe care l-am văzut a fost un francez în chilot roşu pe marginea unui drum… În ochii larg deschişi şi încremeniţi ai mortului am întâlnit un fel de rânjet înspăimântător, care în acelaşi timp mă atrăgea şi mă împingea să fug, mă reţinea şi mă urmărea pe drum până ce, în fine, liber şi fericit, am avut din nou sentimentul de a regăsi viaţa ca niciodată până atunci. Subit, viaţa nu mai era ceva evident, ci o plinătate supranaturală pe arierplanul terifiant al non-vieţii.
Astfel moartea a rămas însoţitoarea mea zilnică pe tot timpul războiului. Mai ales cu prilejul bătăliei de la Verdun, sub un îngrozitor foc de artificii şi într-un peisaj de pâlnie unde era un adevărat cimitir dezordonat în care zăceau bucăţi de corpuri omeneşti… N-am fost niciodată un erou, îmi era frică totdeauna când eram singur, dar ca ofiţer n-am avut niciodată nici cea mai mică dificultate în a-mi face datoria atunci când aveam răspunderea oamenilor mei… De fiecare dată când ieşeam dintr-o zonă ameninţată de moarte, se înălţa în mine o imensă recunoştinţă pentru faptul de a trăi şi de a mă simţi viu.

Am fost pe front timp de patruzeci şi şase de luni, nu numai în Franţa, ci şi în Serbia, Italia, România…; am avut şansa de a nu trage niciodată un foc de armă, n-am scos niciodată pistolul, am fost scutit de a fi faţă în faţă cu cineva pentru a-l omorî. Mai mult, nu am fost niciodată rănit, deşi gloanţele mi-au trecut prin cămaşă şi manta… Aveam într-adevăr un înger păzitor!

În această ambianţă, viaţa îmbrăca un caracter numinos. Descopeream în acelaşi timp că înfăţişând moartea facem un pas înainte spre viaţa adevărată. Această experienţă a făcut mai târziu parte din învăţătura mea: acceptând moartea descoperim şi primim viaţa care este dincolo de viaţă şi de moarte, VIAŢA cu majuscule

A.G.. Ca preot, am avut ocazia să însoţesc sute de muribunzi până la naşterea lor în ceruri. Unii urlau de revoltă sau de spaimă, alţii, care învăţaseră să „moară” în cursul existenţei lor, întâmpinau moartea cu o suverană libertate. Am văzut un grav bolnav bând şampanie cu familia pentru a sărbători acest eveniment. Nu era o reconciliere cu moartea care, pentru creştin, rămâne totdeauna duşmanul de nimicit, ci revelarea adevăratei vieţi care este Cristos însuşi. Este cântarea de bucurie al Nopţii Pascale: „Cristos din morţi a înviat, prin moarte pe moarte călcând şi celor din morminte viaţă dăruindu-le.”

Este permis să spunem că atingând moartea de atât de aproape, aţi trăit o experienţă privilegiată…? Totuşi aţi făcut aluzie la o experienţă şi mai mare?


G.D.: După prăbuşirea din 1918, marea problemă care anima spiritele în căutare era problema omului nou. O experienţă decisivă mi-a dat impulsul de a nu face din această chestiune o simplă datorie faţă de această epocă de reconstrucţie, ci de a o pune în centrul vieţii mele. Ceea ce am trăit atunci, eu o numesc marea experienţă a Fiinţei… Aveam douăzeci şi patru de ani şi mă găseam în atelierul pictorului Willi Geiger la Munchen… Viitoarea mea soţie, Madame von Hattingberg, era aşezată pe masă, şi alături de ea se găsea o carte… o văd şi acum… Şi iată că ea deschide această carte şi citeşte cu voce tare versetul al unsprezecelea din Tao-te-King de Lao-Tsî:

Treizeci de raze în jurul unui butuc: în vidul median rezidă opera carului.
Se modeleazã argila şi ea ia forma vaselor; tocmai prin vid sunt ele vase.
Se taie uşi şi ferestre pentru a crea o cameră: tocmai prin aceste goluri este o cameră.
În consecinţă: ceea ce este serveşte utilităţii, ceea ce nu este reprezintă esenţa.

Şi deodată s-a întâmplat!... Ascultam şi lumina mă traversa… Voalul se sfâşia, mă trezisem! Făcusem experienţa lui „Aceasta”. Totul exista şi nu exista, această lume şi, prin ea, pătrunderea unei alte Realităţi… Eu însumi existam şi nu existam. Eram transportat, în încântare, altundeva şi totuşi acolo, fericit şi ca privat de sentiment, foarte departe şi în acelaşi timp profund înrădăcinat în lucruri. Toată realitatea care mă înconjura era dintr-o dată formată din doi poli: unul care era vizibilul imediat şi celălalt un invizibil, care era în fond esenţa a ceea ce vedeam. Vedeam într-adevăr Fiinţa… În germană am spune cu Heidegger: das Sein in Seinden. Vedeam Fiinţa în Fiind. Şi aceasta m-a mişcat atât de profund încât aveam impresia că nu mai sunt deloc eu însumi. Simţeam că eram umplut de ceva extraordinar, imens, care mă umplea de bucurie şi în acelaşi timp mă cufunda într-o mare linişte. Am rămas aproape douăzeci şi patru de ore în această stare. În aceeaşi seară am fost invitaţi la nişte prieteni pentru a asculta un mare pianist. Eram ghemuit într-un colţ al camerei mereu sub aceeaşi influenţă. Şi, de atunci, cred că aceasta nu m-a părăsit niciodată. Nu înţelegeam încă deloc despre ce era vorba. Dar începând cu acel moment a existat întotdeauna ceva anume în viaţa mea, care mă înconjura, mă umplea şi mă împingea înainte. Eram dirijat neîncetat de un fel de nostalgie şi de o promisiune, inexplicabile…Aşa este şi astăzi. Dar la vremea aceea eu nu înţelegeam că era vorba de o chemare şi de o naştere a unei noi conştiinţe. Sunt lucruri pe care le-am descoperit mai târziu, dar eram împins în acest sens, purtat. Aceasta mi-a dat şi un anume curaj de a trăi, o anume inocenţă în atingerea, abordarea lucrurilor şi a persoanelor. Exista acolo dintr-o dată o altă realitate, angelică, care mă înconjura din acel moment.

A.G.: Consideraţi acest eveniment uimitor în viaţa dumneavoastră ca cel mai decisiv?

G.D.: Absolut! Pe planul dezvoltării mele spirituale, atunci s-a amorsat cu certitudine turnanta de a cărei importanţă am devenit conştient mult mai târziu. La cel moment am format împreună cu soţia mea şi un cuplu prieten ceea ce noi numeam „Quatuor”. Eram în anii 1920 şi noi începusem deja să exersăm o anumită practică: examen de conştiinţă zilnic, exerciţii de linişte interioară şi de asiză meditativă; primul meu „Zazen”.

A.G.: Despre această experienţă care v-a marcat cu o pecete definitivă, mărturisesc toate epocile umanităţii. Este momentul în care omul se simte scânteie divină… După o asemenea „scuturare” este un prim moment în care nu poţi decât să taci şi să adori. Şi apoi creşte în noi dorinţa de a şti, de a cunoaşte pe cei care în cursul vremurilor au băut de la aceeaşi Sursă şi s-au încălzit la acelaşi Foc. Aţi putea spune cu „cine aţi avut de-a face”?

G.D. Atitudinea de convertire care mă tortura de atunci înainte, mă orienta fără încetare spre un anumit pol de căutare prin tot ceea ce întâlneam. Nu e de mirare atunci că, în acest context, Meister Eckhart a făcut explozie în mine ca un trăsnet. Nu mă mai puteam desprinde de Traités et sermonspe care o percepeam ca pe un ecou multiplu şi variat al muzicii divine pe care tocmai o ascultasem. Recunosc în Eckhart pe maestrul meu, maestrul. Am luat cunoştinţă de el datorită prietenului meu Ferdinand Weinhandel, un membru al „Quatuor”, era la Munchen prin 1920. Eu nu sunt un expert în Eckhart în sensul ştiinţific, nici teolog. Nu te poţi apropia de el decât dacă elimini conştiinţa conceptuală. Există aşa un suflu care răzbate din tot ceea ce spune el! Această imensă simplitate cu care vorbeşte despre Dumnezeu, exemplele pe care le dă, problemele pe care le ridică… Domneşte acolo o întreagă atmosferă în realitatea despre care vorbeşte, această realitate a esenţialului, Realul în liniştea dincolo-ului, auzibil numai pentru cei care au urechi de auzit… Ştiţi că a fost urmărit, condamnat ca eretic, şi chiar şi astăzi biserica îl condamnă pe Meister Eckhart. Puteam fi eu însumi victimă ca şi el… Chiar aşa: un preot iezuit pe care îl cunosc foarte bine a scris o dare de seamă despre ultima mea carte: Méditer-pourquoi-comment. A încercat să fie fidel faţă de carte dar mai apoi m-a atacat, arătând pentru ce această carte nu valorează pentru creştini şi spunând că există o fisură foarte profundă pe care îmi cere să o acopăr. I-am răspuns punct cu punct pentru a-i arăta că nu m-a înţeles şi că mă simţeam a fi în situaţia lui Eckhart, atacat şi rău înţeles de către Biserică. Părintele Wulf spune, atacându-mă, că dacă există experienţă a unei realităţi divine, este pentru că Dumnezeu îi este cauza. Ori eu pretind că nu este posibil să ne apropiem de Dumnezeu prin categoriile cauzalităţii şi ansamblul conceptelor raţionale. Nu se pot aplica categoriile existenţiale Altuia,Transcendentului! Cu experienţele lui Meister Eckhart mă situez pe un cu totul alt plan, pe un teren absolut solid, o realitate de nezguduit, sursa, chemarea cea mai profundă care formează adevăratul centru al fiinţei umane. Dar aceasta cere sărăcia duhului care invită la o renunţare(golire) de sine(„lâcher-prise) [2] totală pentru a permite naşterea lui Dumnezeu în fiinţa noastră.

A.G.: Cred că ar fi cu totul pasionant de văzut, şi sunt tentat să fac acest studiu, cum prin Meister Eckhart, care este principala dumneavoastră sursă, vă situaţi de fapt în marele curent al Tradiţiei ortodoxe din primele veacuri. Căci Eckhart, singurul de altfel în Evul Mediu, poate doar cu Tauler şi Ruysbroek, îşi are rădăcinile în teologia lui Dionisie Areopagitul, care va fi un far pentru toată mistica creştină. Eckhart este dionisian în suflet. Ori această teologie conţine într-un mod surprinzător aceeaşi abordare a divinului ca şi dumneavoastră. Dionisie Areopagitul, ucenic direct al apostolilor, invită, pentru realizarea unirii cu Dumnezeu, la renunţarea la orice intervenţie raţională, la orice obiect sesizabil sau inteligibil, la tot ceea ce este, ca şi la tot ceea ce nu este. Căci Dumnezeu depăşeşte orice fiinţă şi orice ştiinţă, el este incognoscibil prin natură şi „datorită acestei incognoscibilităţi, spune el, nu este posibil decât să ne unim cu El dincolo de orice înţelegere”.

Cea mai mare parte a Părinţilor Bisericii se situează pe această linie, cu excepţia lui Origene care era puţin fan plotinian şi care din cauza aceasta nu a avut întotdeauna aprobarea Bisericii. De altfel, toţi cei mari au dat acest impuls. Pentru Grigore de Nyssa orice concept referitor la Dumnezeu este un simulacru, un idol. El spune că nu există decât un singur nume pentru a exprima natura divină, este uimirea care cuprinde sufletul atunci când acesta se uneşte cu Dumnezeu. Despre o astfel de experienţă este vorba aici.

Ar trebui citaţi încă mulţi alţii precum Clement din Alexandria, Vasile cel Mare, Grigore de Nazianz, Irineu, Maxim Mărturisitorul şi până în secolul al XIV-lea Grigore Palamas, care ne-ar scoate, ar fi timpul, din logomahia teologică actuală pentru a ne pune faţă în faţă cu misterul în care nu există decât tăcere şi adoraţie. Pentru ei nu există teologie în afara experienţei; adevăratul teolog este cel care acceptă să se schimbe, să devină un om nou printr-o transformare radicală, pe care ei o numesc îndumnezeire. Şi acest teolog invită orice creştin să facă la fel…

Dar să revenim la Meister Eckhart, a fost el singura mare întâlnire pentru dumneavoastră?


G.D.: Cea mai puternică, da. Dar a mai fost şi întâlnirea cu budismul printr-o carte de Grimm care m-a impresionat mult. Apoi am citit Nietzsche cu pasiune: cartea lui Zarathoustra; toată această carte este un elogiu al fiinţei esenţiale. A fost şi Rilke, un prieten al soţiei mele, şi Elsa Lasker-Schuler faimoasa poetesă evreică, Elisabeth Schmidt-Pauly tot poetesă, marele teolog Guardini, pictorul Paul Klee şi toţi acei în apropierea cărora auzeam aceeaşi melodie pe acorduri diferite. Şi deja creştea în mine această întrebare: marea experienţă care i-a  însufleţit pe Eckhart, Lao Tzî, Buddha, nu era în fond aceeaşi?

A.G.: Cum au coabitat această creştere a conştiinţei interioare şi înrădăcinarea în experienţa unui dincolo cu sistemul universitar pe care îl frecventaţi în acea vreme şi care considera omul drept un rezultat intelectual, în opoziţie cu toate convingerile şi căutările dumneavoastră?

G.D. : După anii mei de studii filozofice la Munchen, am emigrat împreună cu prietenii de la „Quatuor” la Kiel unde eu trebuia să dezvolt instrumentele intelectuale necesare viitoarei mele activităţi. Noi trăiam în comunitate şi urmam împreună cursurile universităţii. Am bifurcat apoi drumul dinspre filozofie înspre psihologie pentru a cunoaşte fundamentele psihologice ale filozofiei valorilor. Dar ce decepţie! Psihologia avea puţine legături cu maturizarea sau cu o nouă imagine a omului. Mă întrebam cum ceva care relevă despre persoană şi despre calitativ putea fi exprimat prin cantitativ, iar aversiunea pentru cifrele şi aparatele din cadrul cercetării psihologice nu m-a părăsit niciodată. Bineînţeles, în psihologie ca şi în medicină, omul poate fi tratat ca un obiect şi prin metode cantitative. Dar în cunoaşterea omului ce avem de câştigat studiindu-l astfel? Omul, în sensul propriu al cuvântului, nu este cu adevărat integrat în formaţia medicului, a preotului, a educatorului şi, foarte adesea şi a psihologului. Observ, nu fără teamă, psihologia universitară, dezvoltându-se în direcţia ştiinţelor naturale, oricare ar fi stima datorată pentru rezultatele ei în cunoaşterea obiectivă. Psihologia profunzimilor trebuie mereu să lupte pentru dreptul ei la existenţă, nu se vorbeşte despre un învăţământ iniţiatic, despre fiinţă.

După obţinerea doctoratului în 1923 şi căsătoria mea cu M-me Enja von Hattingberg, am rămas încă două semestre ca asistent la Institutul de psihologie din Kiel până ce această activitate mi-a devenit foarte apropiată. Mă aflam apoi în faţa alegerii de a-mi urma studiile ori de a face un popas în Italia. Decizia mea a fost luată la o zi după audierea, la Marbourg, rând pe rând, a somităţilor filozofiei: Heidegger, Hartman, Heiler, Rudolf Otto şi Natorp. Rezultatul: refuz al oricărei universităţi, şi în drum spre Libertate!

Am consacrat o parte a sejurului meu în Italia vizitării muzeelor, artelor frumoase, picturii, desenului. Dar acest timp a fost marcat mai ales de lucrul la filozofia Unităţii. Eram complet fascinat de realitate şi de problema care nu mă părăsea: o Unitate care strânge totul, şi care, într-o Ordonare interioară, dă naştere formelor. În acest fel, în această perioadă, misterul Fiinţei Transcendentale izbucnea în conştiinţa mea conceptuală; mult mai târziu abia am perceput-o în elanul ei trinitar şi sub cele trei aspecte ale ei: Plinătate, Ordine şi Unitate. Aceste lucrări l-au determinat pe fostul meu maestru, Felix Krueger, să mă numească asistent la Institutul de psihologie din Leipzig în 1925. Krueger era la originea Ganzheitpszchologie – ei, considerând omul ca pe un tot şi nu ca pe o sumă de facultăţi.

Intrând pentru prima dată în Institut, am fost complet speriat la vederea numeroaselor aparate… Timp de ani de zile a trebuit să mă lovesc de psihologia cantitativă, fapt ce a dat tot mai mult profil direcţiei mele. Şi eram în permanenţă animat de descoperirea mea secretă. De asemenea, în învăţătura şi în seminarele mele căutam mai puţin să comunic o ştiinţă cât mai mult să trezesc la experienţe interioare care îmi păreau fundamentale. Am fost printre primii care au dizertat despre Klager, Freud, Adler şi Jung la Universitate. Deja în acea vreme nervul oricărei ştiinţe despre om îmi părea a fi experienţa calitativă a profunzimii sale. Această convingere domina toată învăţătura mea şi s-a amplificat mai mult atunci când am fost numit profesor de psihologie la Academia din Breslau în 1931.

A.G.:Tocmai aţi vorbit despre Jung. Era unul dintre monştrii sacri ai psihologiei acelui timp. L-aţi întâlnit cumva?

G.D.: Absenţa lui cu ocazia unui congres internaţional de psihologie unde eu trebuia să asigur închiderea m-a determinat să-i fac o vizită. Ca mulţi alţii eram scandalizat pentru că el nu fusese invitat. Întâlnirea cu el mi-a făcut o puternică impresie… Îl văd si acum venind spre mine, cu pipa în gură, era ca un munte care se apropia de mine… Atunci i-am spus: „Domnule Jung, am învăţat în Japonia că atunci când te găseşti în faţa unui Maestru ai dreptul să-i pui o întrebare foarte simplă.” Şi el mi-a răspuns în dialectul său elveţian:
”Ei bine, ce vreţi să ştiţi?
- Aţi putea să-mi spuneţi ce este acela un arhetip?”
A râs pentru că cel care a introdus acest termen în psihologie a fost tocmai el. Dar, cum el propusese o jumătate de duzină de definiţii sau mai multe, eram curios pe care mi-o va da. În această clipă îmi răspunde: „Pattern of behavier”. Este vorba despre o preformare a comportamentului şi nu de rezultatul unui obicei.

De-a lungul acestor ultimi douăzeci de ani, opera lui C.G. Jung şi cea a primului său discipol Erich Neumann m-au îmbogăţit mult. Teoria lor despre „sine”  corespunde conceptului meu despre fiinţa esenţială. Pentru ei sinele veritabil este integrarea sinelui profund în eul existenţial, ceea ce dă naştere persoanei. Iată ceea ce m-a marcat; prin aceasta C.G. Jung a deschis drumul iniţierii. Dar vai, urmaşii lui Jung nu l-au continuat!

A.G.: Şi cu Heidegger, care locuia într-un sătuc alături de al dumneavoastră, aţi avut legături?

G.D.: Da, între anii 1949-1950, cu prilejul întoarcerii mele din Japonia. Îi trimisesem deja cărticica mea despre Japonia şi cultura tăcerii. Această carte îl provoca să se ocupe de filozofia japoneză, dar el mi-a răspuns foarte nostim că el crede că pentru a putea vorbi despre o filozofie, ar trebui să cunoşti limba filozofilor…

Mai târziu îl voi întâlni pe filozoful Spranger, educator şi pedagog, care m-a întrebat:
”Locuiţi la Todtmoos, aproape de Nichts, de Nimic?” (Heidegger este filozoful Vidului).
- „Da”, şi i-am repetat fraza lui Heidegger: că pentru a te putea ocupa de o filozofie ar trebui să înţelegi limba…
”Oh, spuse Spranger, iată o frază foarte periculoasă pe buzele unui filozof a cărui limbă nu se înţelege de loc!”

L-am întâlnit din nou pe Heidegger douăzeci de ani mai târziu, cu ocazia unei vizite pe care mi-a făcut-o Suzuki, profetul Zen-ului, atunci în vârstă de optzeci de ani şi care ţinea să-l vadă. A fost o întâlnire dintre omul cuvântului şi cel care, în calitate de Maestru Zen, este convins că deschizând gura…comitem deja o minciună! Căci numai tăcerea conţine adevărul…

Iată câteva anecdote despre Heidegger, dar în realitate el n-a aut nici o influenţă asupra operei mele.

A.G.: Socotindu-le pe toate, nu se pot pune în balanţă aceste întâlniri cu universul creştin pe care vi l-a deschis Meister Eckhart. Pe această temă este imposibil să se evite problema Sursei supreme a creştinismului care este Biblia. Ne naştem cu această Carte în inima noastră. Dar vai! catehismele greşite ne-au urcat-o în cap! Aceasta a permis, bineînţeles, ştiinţa şi tehnica. Dar pentru „înţelepţi”, Biblia a introdus în istorie dinamismul secret care o însufleţeşte de milenii: cel al persoanei şi al libertăţii. Prin aceasta, ea continuă să fie un adevărat fervent. Ne lipsesc totuşi cheile pentru citire. Toate Şcolile de exegeză şi hermeneutică, lecturile „materialiste” şi „structurale” ale zilelor noastre rămân la descifrarea ştiinţifică şi mentală, Biblia rămâne pecetluită şi Înţelepciunea ei rămâne mută… Singurele criterii care o deschid în sens spiritual sunt ale celor care văd şi nu ale celor orbi: experienţa transparenţei şi iluminarea Duhului. În acest sens opera dumneavoastră este profund biblică şi reiterează invitaţia lui Isus: „Veniţi şi vedeţi!”, drum al experienţei şi nu al ştiinţei doar.

G.D.: Da, este motivul pentru care mai ales sfântul Ioan mă atrage. Îl citesc şi îl recitesc mult. Este Evanghelia profunzimii. În el găsesc toată deschiderea pentru înţelegerea religiei. Există bineînţeles tot restul Bibliei. Tot timpul războiului am purtat în rucsacul meu Noul Testament pe care mi l-a dat mama mea. Il port întotdeauna… Era acolo, mă însoţea pretutindeni, dar nu-l citeam decât în momentele de dificultate sau de suferinţă, repetându-mi anumite fraze sau psalmi. Din Vechiul Testament ştiu prea puţine lucruri; ceea ce m-a interesat întotdeauna a fost experienţa celor care l-au scris, patriarhii şi profeţii. Concepţia pe care o au evreii despre Dumnezeu reiese din experienţele îndrumătorilor lor, din modul în care au auzit(înţeles) realitatea dincolo-ului luând cuvânt în ei înşişi. Aceasta este valabil pentru toate religiile, toate imaginile divinităţilor sunt la origine experienţe fără imagini, extraordinare şi bulversante, care inspiră frică şi umplu de bucurie, salvează dintr-o situaţie de nenorocire şi deschid spre o promisiune; omul este pe un alt plan… Apoi însă, experienţa proiectată pe ecranul eului ia forma unei imagini care, prin spiritul conceptual, este transformat în ceva sau cineva, adică ontologizată şi acum înţeleasă ca şi cauză a acestei experienţe, când ea nu este în realitate decât o consecinţă!

A.G.:De la această elaborare până la ideologie, la catehisme, la secte sau religii, nu este decât un pas! Şi nu s-a  ratat deloc ocazia în cursul istoriei de a se face mereu acest pas, la modul sprinten chiar…

G.D.: Este tocmai tentaţia omului, orgoliul său! Nu trebuie părăsită niciodată înrădăcinarea în experienţă. În acest sens Evanghelia sfântului Ioan este pentru mine Biblia. Sfântul Ioan este modelul omului chemat să facă experienţa lui Cristos viu în el însuşi sub impulsul Duhului lăuntric: „Vă spun adevărul, este mai bine pentru voi să plec; căci dacă nu plec, Duhul nu va veni la voi…” Astăzi Cristos ar spune: „Nu proiectaţi totul asupra mea, uitaţi-vă în voi înşivă, acolo veţi găsi Duhul adevărului care vă va învăţa ceea ce eu nu vă pot da acum…” Ar trebui mai ales luată în serios renumita parabolă a viţei şi a mlădiţelor în care Cristos spune: „Rămâneţi în mine după cum şi eu rămân în voi…” Pătrundem astfel în această realitate profundă la care face Isus aluzie atunci când afirmă: „Eu SUNT înainte ca Avraam să fie.” Nu este vorba de o neînţelegere, ci de această realitate care este dincolo de spaţiu şi timp şi care nu este un privilegiu creştin; este aceeaşi realitate despre care vorbeşte maestrul Zen atunci când vă întreabă ce faţă aveaţi înainte ca părinţii să vă fi născut. El nu vă întreabă cu privire la precedenta incarnare, ci vorbeşte despre realitatea de dincolo de realităţi care este în adâncul vostru.

A.G.: În fond, Dumnezeu pare a vorbi tuturor oamenilor aceeaşi limbă de-a lungul tuturor timpurilor, este limba de foc a Rusaliilor. Ea este primită şi interpretată diferit funcţie de tradiţii. Vai, creştinii cred adesea că ei ar avea monopolul şi nu se gândesc că este acelaşi Dumnezeu care este „totul în toţi” cum spune sfântul Pavel. Spre marea lor uimire primii creştini n-au văzut Duhul Sfânt coborându-se şi asupra păgânilor? Invers, asistăm astăzi la un adevărat curent care aruncă peste bord tradiţia noastră. Vedem astfel occidentali „în vogă,” îmbrăcându-se într-o tunică galbenă, cu craniul ras, neglijând uriaşii propriului lor trecut, aşezându-se la picioarele unui guru aşteptând „iluminarea”… Să nu aibă nici o legătură aceste extreme? Părinţii Bisericii vedeau în orice adevăr, oriunde ar apărea, o manifestare a Verbului. Ar trebui ca aceasta să se adapteze şi la cultura noastră! Jung, care era entuziasmat de Zen şi de yoga, insista în a spune că forma lor orientală nu ni se potriveşte. Intuiţia lui profundă era că Occidentul ar avea propria lui Yoga, construită pe fundamentele creştinismului. În acest sens sunteţi un pionier în Occident. Aţi trăit sub semnul experienţei lui Meister Eckhart şi a tradiţiei sale, eraţi astfel pregătit să recunoaşteţi în marea tradiţie orientală o înţelepciune în care anumite puncte sunt apropiate de mistica creştină.

Pot să vă întreb care a fost influenţa Indiei asupra activităţii dumneavoastră?


G.D.: India nu a avut influenţă asupra dezvoltării mele. Nu am fost acolo decât în 1974 pentru prima dată la invitaţia ministrului sănătăţii, condus de prietenul meu Dhingra. Ceea ce m-a frapat mult a fost faptul că, deşi în sânul unei asemenea sărăcii, totuşi nu am văzut niciodată o faţă tristă. Felul în care aceşti oameni trăiesc sărăcia, suferinţa şi moartea fără a se plânge poate naşte întrebări. Este uimitor să auzi spunându-se: „Dacă aşa este Karma noastră, să trăim în suferinţă, nu trebuie să facem prea mult ca să ieşim din ea, numai acceptându-ne răul  vom avea şansa de a renaşte pe un alt plan.” Iată o atitudine religioasă absolut insuportabilă pentru un occidental!

A.G.: Cu cât această situaţie este mai inacceptabilă cu atât admir realizarea la care au ajuns câţiva din marii lor sfinţi…

G.D. Da! Am întâlnit persoane care mi-au permis experienţe extraordinare. Mă gândesc în primul rând la Ma Ananda Moy. Am avut şansa de a mă apropia de ea singur, în camera ei rar deschisă pentru un străin. Fusesem întrebat mai dinainte, conform obiceiului, ce întrebare voiam să-i pun. „Niciuna! Aş vrea pur şi simplu să meditez puţin aproape de ea.” Şi aceasta s-a împlinit… Ma era aşezată în faţa mea, puţin mai sus, din ea emana o iubire inefabilă, mai ales atunci când îşi punea mâinile pe capul meu… Simţeam o căldură intensă, remarcabilă, dar nimic miraculos. Era extrem de frumos, mişcător. Ea mi-a lăsat o puternică impresie de intensitate şi de plinătate. Ma Ananda Moy a fost aşa de bună să spună că de data aceasta ea a fost cea care a primit cadoul spiritual dăruit de maestru discipolului său, şi mai ales mi-a zis că ceea ce venea spre ea a fost ceva dinspre Cristos … Eu nu mă gândisem la aceasta dar ea, cu facultatea ei de percepţie, recunoscuse în experienţa ei un Altul decât Krishna… În timp ce mă despărţeam de ea, Ma mi-a mai zis câteva cuvinte: „Nu uitaţi că picătura poate şti că se găseşte în mare dar foarte rar îşi dă seama că şi marea întreagă este în ea.” Este aici o întreagă contemplaţie…

A mai fost şi întâlnirea faţă în faţă cu un înţelept de o sută şase ani care locuia într-o cavernă pe malul Gangelui, în micul Benares unde se găseşte ashramul lui Swami Shivananda, mort acum câţiva ani, şi pe care de asemenea l-am întâlnit. Dar bătrânul înţelept nu era acasă, nu am găsit decât o vacă şi pe soţia lui, căci în acea zi el era plecat la Delhi. Ţineam foarte mult să-l întâlnesc şi Delhi este un oraş foarte mare… Ajutat de un foarte bun prieten, am ajuns să-l găsesc. Tocmai începea o sesiune cu treizeci de persoane, foarte înghesuite într-o mică încăpere. Cânta cu o voce enormă, enormă şi ceilalţi îi răspundeau: „Krishna, salvează-mă, scapă-mă de vanitatea mea!” La sfârşit a văzut că era şi un european acolo şi m-a întrebat dacă am vreo dorinţă specială.

”Da, am spus eu, aş vrea să mă aşez lângă maestru pentru a medita ochi în ochi.”

El a acceptat cu multă gentileţe, privindu-mă cu magnificii lui ochi albaştri, cu faţa plină de forţă… Este o experienţă foarte profundă să ai în faţă un maestru veritabil şi să-i susţii privirea. Am primit foarte mult în acel moment.

Şi în fine o a treia întâlnire care m-a impresionat profund. Era un australian care medita pe o colină alături de ashramul lui Shivananda. Putea fi văzut de departe, foarte mare, foarte dezbrăcat, era de o strălucire extraordinară! El scrisese o poezioară care relata situaţia lui şi pe care prietenul meu Dhingra mi-a tradus-o: „Era un artist şi Dumnezeu i-a luat mâinile, era cântăreţ şi Dumnezeu i-a luat vocea; el nu mai avea decât picioarele şi acum vorbea cu picioarele sale.” Da, acest om era ca un soare! Ne-a invitat să-l întâlnim din nou a doua zi în mica lui subterană, împreună cu alţi câţiva discipoli australieni. Am cântat împreună, foarte strânşi unii lângă alţii… În momentul despărţirii , el care devenise tăcut mă privea… şi am fost traversat de o rază de lumină care în acea clipă ţâşnea din ochii lui: o rază de iubire luminoasă…

Iată cei trei mari sfinţi pe care i-am întâlnit în India: martori vii plini de esenţă divină din care emana acest Suflu care revelează prezenţa Fiinţei.

A.G.: Ascultându-vă am senzaţia fascinantă de a participa la ceva imens devenit prezent printre noi. Fără cuvinte, o impresie de vertij…

Dar a venit momentul să vă întreb când şi cum a intrat Zen-ul în viaţa dumneavoastră?


G.D.: În Japonia. Atunci când am fost trimis în 1937 într-o misiune specială pe care mi-am ales-o eu însumi: să studiez arierplanul spiritual al educaţiei japoneze.

Încă de la sosirea mea la Ambasadă, un domn în vârstă a venit să-mi spună bună ziua… Eu nu-l cunoşteam.
- „Suzuki” s-a prezentat el. Era renumitul Suzuki care venea să-l întâlnească pe un anume domn Durckheim care venea din Germania pentru a face anumite studii… Suzuki este unul dintre cei mai mari Maeştri Zen contemporani. L-am întrebat imediat despre diferitele etape ale Zen-ului. El mi-a enumerat pe primele două… şi eu le-am înşirat pe următoarele trei. Atunci a exclamat:
”De unde ştiţi aceasta?
- Este din învăţătura lui Meister Eckhart!
- Va trebui deci să-l recitesc…” (Îl cunoştea totuşi destul de bine).

A doua întâlnire de o mare importanţă, a fost maestrul meu de tras cu arcul…
Într-o zi un prieten m-a prezentat lui. Am întâlnit un dom cu ochii negri, imenşi, cu un mic barbişon, aşezat pe pământ, care imediat mi-a cerut să-i spun impresiile mele despre primele luni petrecute în Japonia. M-a întrerupt imediat şi mi-a zis:
”Este complet superficial”
- Sunt foarte conştient dar ce-i de făcut pentru a ajunge la mai multă profunzime?
- Trebuie săpat profund într-un anume punct, atunci periferia cercului va câştiga în profunzime, este trasul cu arcul…
- Nu am decât foarte puţin timp, şi doar o foarte mică grădină, şi nici un Maestru…
- Aveţi nevoie de o oră în fiecare zi, de trei metri de spaţiu şi eu voi fi Maestrul dumneavoastră.”
Două zile mai târziu începeam… Acolo am înţeles Zen-ul ca exerciţiu. Ştiţi că discipolul tirului cu arcul trage timp de trei ani asupra unei ţinte de paie(presupuse) de un metru diametru, la trei metri distanţă… Este vorba bine înţeles de un exerciţiu interior care nu are nimic de-a face cu faptul de a atinge o ţintă din exterior.

Şi apoi am întâlnit un prieten care m-a învăţat asiza în sensul Zazen. În aceste împrejurări am descoperit Zen-ul.

Din când în când, îl revedeam pe Suzuki; el a venit mai târziu să mă vadă la Todtmoos.

A fost aici în 1954 şi eu tocmai am primit o telegramă de la Academia protestantă din Munchen prin care mi se solicita o conferinţă despre înţelepciunea orientală. Am profitat de prezenţa sa pentru a-l întreba: „Maestre, aţi putea să-mi spuneţi în două cuvinte ce este înţelepciunea orientală?”
A surâs şi a spus: „Ştiinţa occidentală priveşte în afară, înţelepciunea orientală priveşte în interior.” Mi-am zis în sinea mea: „Nu este prea grozav ca răspuns…”  Dar el a continuat: „Totuşi, dacă voi priviţi în interior aşa cum priviţi în exterior, atunci faceţi din interior un exterior…”

Iată! Frază extraordinară la care ader!.. Acest răspuns revelează toată drama filozofiei occidentale care priveşte înăuntru aşa cum se priveşte în afară, făcând din interior un exterior, adică un obiect… şi viaţa dispare…

Atunci am înţeles că orice adevăr se descoperă cu această înţelepciune şi concluzia mea a fost: să învăţăm să privim în afară cum ar trebui să privim înăuntru. Această descoperire mi-a adus mult în viaţa şi în activitatea mea. Ea se alătură acestui minunat vers al lui Novalis: „Orice suprafaţă vizibilă are o profunzime invizibilă înălţată la starea de mister…”

A.G.: Astfel aţi dobândit convingerea că omul occidental şchioapătă pentru că a uitat o întreagă parte din el însuşi. Propunând Zazen-ul în Occident, asiza ca exerciţiu specific al Zen-ului, nu faceţi deloc orientalism, ci revelaţi o înţelepciune universală, o şansă de transformare şi de libertate fundamentale. Oferiţi o experienţă accesibilă oamenilor din toate ţările şi din toate timpurile. Numai o fiinţă umană unificată poate lua pe deplin cunoştinţă de participarea sa la divin. Şi această Transcendenţă, fiecare, în libertatea sa, o numeşte după conştiinţa sa religioasă şi experienţa sa proprie. În Zen aceasta va fi „natura lui Buddha”, în hinduism „Atman”, în creştinism „divina Treime” revelată prin Cristos în Duhul…

G.D.: Pentru a face experienţa acestei realităţi ultime, occidentalului îi lipseşte „metoda”. Zazen-ul, care  este maniera principală de a trăi Zen-ul în exerciţiu, deschide o Cale în deşertul abstracţiei actuale pentru a-i permite omului să înainteze spre maturitatea lui veritabilă.

Ceea ce mă interesa în Zazen era că, fără teorie, nici introducere, se intră direct în exerciţiu. I se oferă fiecăruia posibilitatea de a se aşeza foarte bine şi, ancorat în „Hara” – centru de greutate -, să adopte o postură care îl situează uşor în realitatea ţintită. Aceasta nu este însă accesibilă decât cu o condiţie: vidul. Insist asupra importanţei vidului, adesea prost înţeles în Occident. Nu este deloc vorba de a se arunca în neant, ci de a se debarasa de orice concept, de orice imagine. De a deveni, cum se spune în creştinism, cupa Fecioarei, de a se elibera, pentru ca Duhul Sfânt să ne fecundeze pentru a da naştere viaţii. Este vidul de toate lucrurile care devine pragul experienţei Totului. Numai absenţa multitudinii deschide uşa experienţei Plinătăţii. Zazen-ul este o pregătire a acestei deschideri a fiinţei noastre.

A.G.: Deschidere care este o stare de virginitate în realizarea Fericirilor: „Ferice de cei săraci în duh, căci Împărăţia Cerurilor este a lor… Ferice de cei cu inima curată, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu”, sau încă apelul la a părăsi totul care rezonează pe tot parcursul Bibliei, de la Avraam până la tânărul om bogat: „Du-te, vinde tot ce ai…” A nu fi absolut nimic înseamnă a fi totul. Sărăcia perfectă nu se găseşte decât atunci când vidul perfect este plinătatea perfectă. Este şi „inocenţa paradisiacă” spre care tindeau Părinţii Deşertului şi al căror purtător de cuvânt s-a făcut stareţul Zosima în „Fraţii Karamazov”…

Dar este posibil să fii în acelaşi timp un înţelept japonez şi un Părinte al Deşertului?


G.D.: Aş spune că nu trebuie să considerăm termenii „Orient-Occident” într-un sens geografic. Cea mai bună imagine pentru aceasta este bărbatul şi femeia. Omul nu este numai bărbat sau femeie. Ea este în el, el este în ea, şi, în măsura în care bărbatul nu dezvoltă femininul în el şi viceversa, el nu devine un om ci un robot! Dacă Occidentul vrea să rămână uman, va trebui să ia în serios ceea ce este oriental în el, iar orientalii, numai în măsura în vor integra ceva din această forţă specific masculină a Occidentului, vor putea supravieţui.

Se poate spune deci că interesul pe care noi occidentalii îl purtăm acum Orientului vine din faptul că orientalul din noi înşine începe să se trezească şi ne spune: „Ascultă, dragul meu, dacă nu mă accepţi vei muri sufocat în imobilele şi betonul pe care le construieşti cu spiritul tău raţional!”

A.G.: Opera dumneavoastră este un fel de cameră nupţială care permite această fecundare reciprocă a Orientului şi a Occidentului în noi înşine. Ea este pentru vremea noastră un semn de speranţă şi de naştere…[1] Numinosum=concept definit de Rudolf Otto„Das Heilige”- Sacrul) pentru ceea ce este inexprimabil, tainic, înspăimântător, „cu totul altfel”, însuşire hărăzită divinităţii şi nemijlocit experimentabilă. (n.trad.)

[2] lâcher-prise în franceză se traduce prin a desface, a da drumul (la strânsoare); am tradus prin renunţare de sine sau golire de sine sau abandonare, cedare, funcţie de context(n.trad.).

(extras din cartea:"Dialogue sur le Chemin initiatique"
Karlfried Graf Durckheim, entretiens avec Alphonse Goettman,
capitolul 1)

Pentru listare economica apasati aiciListareSalt la inceputul paginii