[ Pagina de START ]

[ Argument ]

[ Autori ]

[ Noutati ]

[Aforismul zilei]

[ Galerie FOTO ]

[ Alte resurse ]

[ Harta site ]

[ Linkuri ]

[ Recomanda unui prieten ]
Jacques Salomé

Mai multe texte de Jacques Salomé aici

Nevoia de recunoastere,
cresterea încrederii în sine,
libertatea de a fi

Confirmarea nevoii de recunoaştere

PRINTRE NEVOILE NOASTRE relaţionale, nevoia de a fi recunoscuţi aşa cum suntem, aşa cum ne simţim (şi nu aşa cum ne-ar dori celălalt) este, după părerea mea, una dintre cele mai sensibile, în special atunci când ceea ce resimţim imediat nu corespunde percepţiilor celuilalt, atunci când există un decalaj între imaginea pe care o avem despre noi înşine şi imaginea pe care ne-o returnează celălalt.

Această nevoie de recunoaştere este lezată mai des decât ne-am putea imagina. Bunăoară, în situaţia când facem multe pentru cineva, iar acest lucru nu e recunoscut, când oferim tot ce ne stă în putere, iar acest lucru nu e acceptat, când dăruim tot ce e mai rodnic în noi, iar acest lucru e nebăgat în seamă ori irosit, atunci se redeschid răni care sângerează înlăuntrul nostru, prind rădăcini suferinţe inde­scriptibile, ne cuprinde disperarea sau deznădejdea, capătă amploare neîncrederea în tot ceea ce ne înconjoară şi, mai ales, în noi înşine. Aceasta se întâmplă în anumite relaţii amoroase, ca şi în unele cupluri, poate apărea în cazul unor relaţii parentale — iar în zilele noastre se instalează de o manieră durabilă în cazul multor relaţii profesionale.

Nevoia noastră de recunoaştere şi acceptare necondiţio­nată, cu toate contradicţiile din noi, este una străveche. Ea stă în permanenţă la pândă, în aşteptarea confirmării. Nevoie care se diversifică în nevoi secundare la fel de importante — nevoia de a fi aprobat, gratificat şi identifi­cat ca bun, important, ca deţinător al unor calităţi rare, nevoia de a fi confirmat ca fiind de încredere ori perceput ca sursă de binefaceri.

Dacă nu mă simt recunoscut, fie în multul pe care îmi imaginez că l-am dăruit, fie în puţinul făcut, înlăuntrul meu se deschide o prăpastie care va fi umplută de un simţământ periculos, pe care imaginaţia va broda arabes­curi în jurul victimizării ori chiar al persecutării. Atunci mă voi simţi neiubit, neînţeles, ridiculizat, agresat în disponibilitatea mea de a face bine, indignat de opiniile potrivit cărora ar fi trebuit să fac mai mult sau în alt fel şi foarte adesea rănit de a se fi putut crede despre mine că, dacă nu am făcut destul, asta s-ar fi întâmplat conştient, intenţionat!

Am putea să lucrăm asupra propriei persoane, în ceea ce priveşte vulnerabilitatea provenită din nevoia de recunoaştere, dacă am înţelege mai bine că la începuturile istoriei noastre există două nevoi incompatibile. O nevoie de aprobare şi una de afirmare, care nu pot face casă bună. Căci, dacă îmi asum riscul de a mă afirma, va trebui să renunţ la aprobarea celuilalt, şi în special a celor apropiaţi. Dacă predomină nevoia de aprobare, nevoia mea de recunoaştere va slăbi. Dacă nevoia de afirmare este mai puternică, nevoia de recunoaştere îşi va face apariţia, dar va rămâne, într-o măsură mai mică sau mare, firavă, superficială — şi, deci, suportabilă.

Cum se poate construi încrederea în sine    

TEMEIURILE CELE MAI SOLIDE pe care se clădeşte cu trăinicie încrederea în sine, în cazul fiecăruia dintre noi, ţin de calitatea relaţiilor stabilite, trăite şi interiorizate încă din copilărie, fie cu persoanele apropiate (părinţi şi rude), fie cu mediul înconjurător. Increderea în sine nu are de-a face — aşa cum îşi închipuie mulţi — exclusiv cu iubirea de care am avut sau nu parte. Ceea ce va întipări în noi această siguranţă interioară, această forţă liniştită, acest mod paşnic de a fi în lume, numit încredere în sine, este suma mesajelor pozitive pe care le vom fi primit şi interio­rizat, cum ar fi: valorizări, gratificări, confirmări ale calită­ţilor, resurselor, dar şi ale limitelor noastre. Prin diferitele modalităţi în care vom fi fost îndemnaţi să ne poziţionăm, să ne impunem, să ne definim mai bine. Copilul, adolescentul şi adultul tânăr hrănit de priviri şi schimburi binevoitoare, având parte de o ascultare atentă şi gesturi încurajatoare şi, mai ales, de împărtăşiri cât mai puţin conflictuale şi-a putut întipări în sine, pe lângă imaginea pozitivă, o vitalitate dinamică, energii pozitive, încredere, stimă şi iubire faţă de propriul eu, ce îl vor confirma în resursele şi capacitatea lui de a da piept cu întâmplările neprevăzute ale vieţii.

***

Toţi aceia (şi nu sunt deloc puţini) care nu au fost suficient însoţiţi ori susţinuţi în copilărie prin relaţii de calitate, aşa cum au fost ele descrise mai sus, toţi acei copii care au primit (în special în timpul şcolii) prea multe mesaje depreciative ori toxice, care au fost obligaţi să trăiască într-un mediu ce nu inspiră încredere sau siguranţă — se poate ca aceştia să fi acumulat în ei o prea mare lipsă de vitalitate şi să fi fost încărcaţi de energii negative. Toţi aceştia îşi vor fi pierdut, foarte adesea, stima şi iubirea de sine şi, în consecinţă, chiar încrederea în sine.

***

Dacă ne aflăm într-o asemenea situaţie, ne stă oricând la îndemână, indiferent de vârstă, să ne procurăm mijloacele de a ne reconcilia cu ceea ce e mai bun în noi, pentru a dobândi o încredere mai mare, mai trainică, mai coerentă, în special pe baza a patru piloni, pe care, cred eu, se înte­meiază orice demers de recâştigare a unei cât mai puter­nice încrederi în sine.

•  Să învăţăm să ne iubim (nu o iubire narcisistă, ci una altruistă).

•  Să învăţăm să ne respectăm (să spunem „nu" şi să nu ne mai lăsăm definiţi de către ceilalţi).

•  Să învăţăm să ne responsabilizăm („Nu sunt neapărat responsabil pentru tot ce mi se întâmplă, dar sunt res­ponsabil pentru ce fac cu cele care mi se întâmplă").

•  Să învăţăm să rămânem fideli propriilor valori, alegeri, angajamente de viaţă.

Putem lucra asupra noastră, fapt ce ne îngăduie să dezvol­tăm sau să consolidăm aceşti patru piloni, cu ajutorul câtorva reguli simple de igienă relaţională, accesibile tutu­ror, care ne vor permite să stabilim bazele încrederii în sine. încredere ce se arată tot mai necesară azi, într-o lume în schimbare, unde reperele se modifică, certitudinile pălesc, cunoştinţele se înnoiesc cu o viteză atât de mare, încât a devenit dificil să le asimilăm şi să le folosim în inte­resul nostru, însuşindu-ne câteva concepte provenite din metoda ESPERE1, creată de mine, punând în practică instrumente şi reguli de igienă relaţională aplicabile în viaţa cotidiană a fiecăruia, atât în cea personală, cât şi în cea profesională, orice om are posibilitatea de a-şi construi, dacă nu de a-şi reconstrui, o încredere în sine redutabilă.

Cum să atingem libertatea de a fi

LIBERTATEA DE A FI nu ne poate fi nici oferită, nici acordată de cineva din exteriorul nostru. Ea se construieşte încet, cu tenacitate şi coerenţă (uneori fiind nevoie de întreaga viaţă!), în jurul câtorva repere, care vor constitui tot atâtea câmpuri de forţă ce ne vor permite să nu ne mai lăsăm definiţi de alţii, să ne afirmăm şi să ne poziţionăm faţă de ceilalţi, nu în reacţional, ci într-o confruntare deschisă.

***

Libertatea de a fi începe odată cu depăşirea unui conflict intrapersonal foarte vechi, acela dintre nevoia noastră de afirmare şi aceea de aprobare (care se apropie foarte mult de dorinţa infantilă de a nu-i supăra pe cei pe care-i iubim, din partea cărora aşteptăm acordul şi aprobarea, pentru a ne valida astfel deciziile şi angajamentele).

***

Libertatea de a fi se construieşte pe baza ascultării atente şi ţinând cont de nevoile noastre relaţionale, care stau la temelia încrederii în sine, a stimei şi a iubirii de sine. în viziunea mea, aceşti trei piloni sunt importanţi pentru a putea să înfruntăm imprevizibilul întâlnirilor — şi vor fi cu atât mai solizi cu cât noi înşine vom fi mai atenţi în pri­vinţa faptului de a ne respecta.

***

Şi apoi, există atâtea libertăţi de descoperit şi de interiorizat!Sursa:
Jacques Salomé Ghid de supravieţuire în universul profesional.
Cum să facem faţă situaţiilor stresante,
Editura Curtea Veche.
Detalii carte pe site-ul editurii aici:
http://www.curteaveche.ro/autori/jacques-salome/ghid-de-supravietuire-in-universul-profesional.html

Salt la inceputul paginii