[ Pagina de START ]

[ Argument ]

[ Autori ]

[ Noutati ]

[Aforismul zilei]

[ Galerie FOTO ]

[ Alte resurse ]

[ Harta site ]

[ Linkuri ]

[ Recomanda unui prieten ]Jean-Yves Leloup

Fragmente din volumul:

A AVEA GRIJĂ DE FIINŢĂ
Filon şi terapeuţii din Alexandria


Editura Elena Francisc Publishing
Detalii carte si posibilitate de comandã aici:
http://www.efpublishing.ro/index.php?page=detaliicarti&idc=71

Evreu de cultură elenistică, Filon din Alexandria, contemporan al lui Hristos, este foarte reprezentativ pentru mişcările spirituale dintr-un mediu în care evoluează împreună cu sincretismele cele mai curajoase şi sectarismele cele mai virulente. Precursor al lui origene, el este mai ales cunoscut pentru „arta interpretării” viselor şi a textelor sfinte, care aminteşte de psihologia abisală a secolului al XX-lea.

În cartea sa, Terapeuţii, prezentată şi comentată în această lucrare de Jean-Yves leloup, Filon devine poetul unei comunităţi a cărei natură este puţin cunoscută, dar care se caracterizează prin ospitalitate şi prin atenţia acordată Fiinţei în toate dimensiunile sale: trup, suflet şi spirit. Prin această viziune globală asupra Omului, înrădăcinată în antropologia biblică, Terapeuţii prefigurează deja psihologiile contemporane deschise domeniilor corpului şi ale spiritualităţii.

De pe coperta spate a cărţii.

Introducere - fragmente

Ce  este  un  terapeut?  Întrebarea  rămâne încă de actualitate şi, in acest domeniu ca in multe altele, rămâne
de actualitate şi revenirea la surse, la origini, nu numai la etimologia termenului, ci şi la practica implicată de acest termen. Tocmai din această perspectivă ne interesăm de aceia pe care Filon din Alexandria îi numeşte „Terapeuţi", chiar dacă „arta lor de a trăi" pare să fie foarte diferită de cea pusă în practică de cei ce poartă acest nume astăzi. Dar nu ar putea exista chiar în context o temă de cugetare, de reevaluare a presupunerilor noastre antropologice şi o sursă de inspiraţie pentru un viitor ordin al terapeuţilor? Terapeuţi a căror antropologie nu ar fi amputată de dimensiunea spirituală, necesară unei depline împliniri şi nu doar sănătăţii omului.

Filon şi Terapeuţii săi pot să ne intereseze şi pentru alte motive: trăiesc în preajma Alexandriei, veritabil „bouillon de culture" al epocii, loc de întâlnire a civilizaţiilor din Orient Şi din Occident, unde sincretismele cele mai extravagante aduc cu ele corolarele lor de sectarisme obtuze şi câteodată violente. Cum să scăpăm de sincretisme şi de sectarisme? Este, de asemenea, o întrebare pusă în zilele noastre. Unii spun că Terapeuţii sunt o sectă printre altele şi căreia Filon i-a făcut propagandă; dacă ne uităm mai îndeaproape, vom recunoaşte în ea bărbaţi şi femei de tradiţie evreiască, dar deschişi contribuţiilor culturii greceşti.

Un exemplu de înrădăcinare într-o tradiţie dată şi de deschidere inteligentă spre alte culturi la care putem visa astăzi, dacă dorim să preîntâmpinăm alte războaie religioase. Mai mult decât atât, putem să ne întrebăm cum se întâlnesc antropologia şi conceptele semite, antropologia şi conceptele greceşti în gândirea lui Filon. Să fie un eşec? Va trebui, oare, să recunoaştem că semitul şi grecul trăiesc fiecare în reprezentări ale lumii, ale omului şi ale lui Dumnezeu, care se exclud reciproc? Să se fi lăsat piosul evreu Filon „contaminat" de spiritul filosofic al grecilor? într-o epocă în care ne întrebăm cum se întâlnesc civilizaţiile din Orient şi din Occident, mai extreme decât cele cunoscute de Filon, încercările sale pot totuşi să ne stimuleze şi să trezească în noi o oarecare prudenţă cu privire la sintezele prea superficiale.

Filon din Alexandria poate, de asemenea, să ne intereseze prin felul său de a citi Sfintele Scripturi şi de a le interpreta; terapia fiind, fără îndoială, „arta interpretării", efectele şi afectele modificându-se spre un mai bine sau un mai rău, după sensul dat unei suferinţe, unui eveniment, unui vis sau unui text sacru. „Omul este condamnat la interpretare", prin asta este el liber. Evenimentele sunt ceea ce sunt, ce facem cu ele depinde de sensul pe care îl dăm lor. Filon şi Terapeuţii sunt hermeneuţi înainte de toate; învăţarea interpretării Sfintelor Scripturi reprezintă antrenamentul, exerciţiul necesar care îi va învăţa să interpreteze viaţa, să o Joace" cât mai bine cu putinţă, şi anume în uniune cu Logosul care o inspiră.

Metoda sa de interpretare constituie, de asemenea, o etapă importantă în istoria exegezei. Acest fel de a considera personajele biblice nu doar ca fiinţe istorice, ci şi ca ,.arhetipuri", ca imagini structurante în slujba inconştientului fiecărei fiinţe omeneşti, aminteşte de anumite lecturi contemporane jungiene ale textelor sacre. Putem deopotrivă să ne gândim la lucrările lui Gilbert Durând şi ale lui Henry Corbin; pentru ei, Biblia este o carte în care inconştientul vine să-şi „facă plinul", să se hrănească astfel cu imaginile şi cu simbolurile care îl pot ajuta să trăiască şi să dea o semnificaţie evenimentelor personale sau colective, pe care nicio altă abordare pur raţională nu reuşeşte să le justifice. Ar fi vorba deci să citim Biblia şi textele sacre ca texte ale inconştientului, şi să nu căutăm în ele motive sau explicaţii, ci doar o orientare şi un Sens.

Drama fundamentaliştilor, pe care o denunţă deja Filon, este că se opresc la literă, la poveste, că se închid în ea şi că vor să îi închidă şi pe alţii în ea. Modalitatea aceasta de a socoti personajele biblice drept „stări ale sufletului", sau «stări de conştiinţă", ori ca diverse moduri de încarnare a Fiinţei Unice, pe care le putem regăsi în noi înşine, riscă, fără îndoială, să relativizeze dimensiunea istorică a Bibliei, insă ea are, de asemenea, funcţia de a deschide istoria noastră spre transcendenţă.

„Să fii în rând cu lumea şi să nu fii pe lumea asta", „să respecţi litera, dar să nu uiţi Spiritul". Interpretările lui Filon nu vor avea mereu acest echilibru, şi uneori se va arăta a fi mai degrabă platonician decât evreu. Lumea, precum litera Scripturilor, îl plictiseşte, trebuie să iasă din ea, să scape de toate aceste „corpusuri" sensibile sau scripturare, care ne îngreunează, ne „îngroapă", în orice caz, care încarcă lumina pură, a cărei contemplare este scopul vieţii unui om.

Origene, şi după el cei mai mulţi Părinţi ai Bisericii, vor prelua metodele alegorice ale lui Filon, recitind poves­tea însăşi a lui Hristos precum un mister al morţii şi al în­vierii, care trebuie să aibă loc în fiecare dintre noi, altfel spus o iniţiere, sau o conştientizare a filiaţiei divine, pe care Logosul o dezvăluie sau o trezeşte în fiecare dintre noi.

Filon din Alexandria: elemente biografice

Se ştiu puţine lucruri concrete despre viaţa lui Filon. Părerile sunt împărţite cu privire la data lui de naştere. Th. Mangey i-a estimat naşterea în anul 30 î.Hr., potrivit concepţiilor rabinice referitoare la durata vieţii. Alţi erudiţi, luându-se după începutul lucrării sale, Legatio ad Caium. cred că Filon avea vreo şaizeci de ani la vremea scrierii acestei lucrări, ceea ce ne-ar permite să apreciem că Filon a văzut lumina zilei spre anul 20. Alţii, precum Schwartz, gândindu-se că Lisimah este fratele lui Filon, propun anul 13. Trebuie deci să ne mulţumim cu o mare marjă de lipsă de precizie şi să avansăm ipoteza naşterii sale între anii 20 şi 10 î.Hr.

Viaţa lui Filon se încheie după anii 39-40 d.Hr., dată a delegaţiei (deputatio) la curtea imperială a lui Caligula. Filon este, prin urmare, contemporan al lui Hristos, dar cu toate acestea, în scrierile sale nu există nicio trimitere la ceea ce se petrecea pe atunci în Galileea.

Istoricul evreu Iosef Flavius ne mai spune despre Filon că „el conducea delegaţia. Era un personaj respectat, fratele lui Alexandru Lisimah, guvernatorul evreilor din Alexandria, şi filosof de meserie...

[...]

Pe de altă parte, a afirma că Terapeuţii sunt produsul imaginaţiei lui Filon înseamnă a uita un anumit număr de detalii topografice, care permit să îi localizăm cu probabilitate, chiar dacă nu a mai rămas nicio urmă din sălaşele lor. Ar fi vorba de o limbă de pământ între lacul Mareotis şi mare, de vreme ce, după spusele lui Filon, „ea se bucură în egală măsură de vânturile care vin din larg şi de cele care se înfiripă pe apele lacului". Remarca banală a lui Filon asupra binecuvântatei aerisiri a acestui loc se întâmplă să coincidă cu realităţi geografice1...

Cu toate acestea, putem la fel de bine să citim textul lui Filon ca fiind o utopie - un portret de bărbaţi şi femei pe care i-a întâlnit cu siguranţă, dar pe care, în timp, ajunge să îi idealizeze cu nostalgie, făcând din comunitatea lor un fel de arhetip a ceea ce ar putea fi, a ceea ce ar trebui să fie Terapeuţii. Utopia nu este irealizabilul, ci irealizatul2. Prin urmare, am putea citi această descriere a unei vieţi ideale ca pe un mit fondator, mit pe care nu este rău să îl reactivăm astăzi, când se vorbeşte despre terapeuţi sau despre comunitatea terapeutică. Textul lui Filon şi-ar duce astfel mai departe misiunea de utopie creatoare.

Termenul «terapeut» în zilele lui Filon

Înainte de a intra în textul lui Filon despre Terapeuţi, este util să precizăm multiplele semnificaţii date acestui termen pe vremea filosofului: therapeutes poate prezenta cele două sensuri principale ale verbului pe baza căruia s-a format: a servi, a avea grijă, a dedica un cult" şi „a îngriji, a vindeca". La Platon, autorul de referinţă al lui Filon, therapeutes are, într-adevăr, aceste două sensuri; în dialogul Gorgias, scris la începutul carierei sale, Platon califică un bucătar sau un ţesător drept therapeutes somatos: „care are grijă de corp".

Dar atunci când, în Legile scrise la o vârstă foarte înaintată, filosoful îl califică pe fiu drept „servitor al zeilor, al familiei şi al cetăţii" (therapeuten theon kai genous kai poleos), cuvântul se nuanţează cu o valoare religioasă, pe care Dies o redă prin verbul a onora1. Aceeaşi valoare se regăseşte în Cartea a IX-a, în expresia „îngrijitor al lucrurilor sfinte şi al lucrurilor sacre" (therapeuten osion te kai ieron).

După Marc Aureliu, e de ajuns ca omul „să fie atent la unica divinitate care locuieşte în el şi pe care să o înconjoare cu un cult sincer" (pros mono to endon eanton daimoni einaî kai touton guesios therapeuein). Therapia înseamnă, prin urmare, „a se păstra pur de orice pasiune, de lipsa de judecată, de capriciile provocate de lucrurile care vin de la zei şi de la oameni"2. Pe de altă parte, papirusurile în care este vorba despre Terapeuţii lui Sarapis3 ni-i prezintă ca pe nişte oameni care ştiau „să se roage" pentru sănătatea celor aflaţi în suferinţă4.

Astfel, pe vremea lui Filon, terapeutul este un ţesător, un bucătar; el are grijă de trup, de imaginile care îi locuiesc în suflet, cât şi de zei şi de logoi, cuvintele pe care zeii le adresează sufletului său. El este un psiholog. Terapeutul are grijă, în egală măsură, de etica sa, şi anume veghează asupra dorinţei lui pentru a o acorda cu ţelul pe care şi l-a fixat; această grijă „etică" poate face din el o fiinţă fericită, „sănătoasă" şi simplă (nu două, nu divizată în ea însăşi), adică un înţelept.

Terapeutul reprezintă, de asemenea, o fiinţă „care ştie să se roage" pentru sănătatea altuia, adică să cheme asupra acestuia prezenţa şi energia Viului1, singurul care poate vindeca orice boală, şi cu care Terapeutul „cooperează". Terapeutul nu vindecă, el „are grijă", Viul este cel care lecuieşte şi vindecă.

Terapeutul se află acolo doar ca să creeze bolnavului cele mai bune condiţii posibile pentru ca Viul să acţioneze şi să aducă vindecarea. Ţesător, bucătar, psiholog, înţelept, mijlocitor, tot atâtea „competenţe" pe care le vom regăsi de o manieră implicită sau explicită la Terapeuţii de care ne va vorbi Filon din Alexandria.

Cum să ai grijă de trup: să-ţi schimbi veşmântul

Să intri la Terapeuţi înseamnă, în primul rând, să-ţi schimbi veşmântul şi să te îmbraci cu „in". Haina nu îl face pe călugăr, dar îl poate ajuta să devină unul. Ni se dă astăzi exemplul acestor industriaşi japonezi, care odată ajunşi acasă se dezbracă de costum şi de cravată pentru a-şi pune un kimono tradiţional, şi astfel îmbrăcaţi, după baie, îşi celebrează paşnici şi tăcuţi ceremonia ceaiului... Să te schimbi de o haină înseamnă să schimbi clima, „timpul".

Să laşi deoparte straiele - care simbolizează acţiunea sau apartenenţa socială pentru a îmbrăca „veşmintele contemplaţiei", ce vor simboliza apartenenţa la Marea Natură sau la Dumnezeu - nu este lipsit de o anumită influenţă, dacă nu asupra trupului, măcar asupra psihismului. Alături de straiul de lucru şi de cel de sărbătoare, Terapeutul trebuie să-şi ţeasă (simbolic, fără nicio îndoială, dar şi la modul concret) un „veşmânt al contemplaţiei", care îi va aminti de vocaţia lui: nu de „a fi pentru moarte", ci de „a fi pentru Eternitate".

Călugării creştini se vor ataşa în continuare de simbolismul aparte al elementelor din ţinuta lor (scapular1, centu­ră etc.). Tot ceea ce putem spune despre ţinuta Terapeuţilor, ca, de altfel, despre „locuinţa" lor, e că avea rolul de a-i feri să le fie prea cald vara şi prea frig iarna, că era confortabilă şi neîmpodobită cu medalii sau cu bijuterii fie ele „sem­nificative", cum era cazul preoţilor şi al marilor preoţi ai epocii. Un veşmânt comun, care relativiza vârstele, sexele, distincţiile sociale şi era de o eleganţă sobră, favoriza „uni­tatea în frumuseţe" a modului de viaţă pe care aleseseră să-1 trăiască împreună.

Cum să ai grijă de trup: să-ţi schimbi hrana

Să intri la Terapeuţi nu înseamnă doar să-ţi schimbi veşmântul, ci şi felul de a te hrăni. „Să nu ne mai hrănim cu cadavre", „Devenim ceea ce mâncăm", „Lăsaţi dobitoacele să mănânce dobitoace" - sunt tot atâtea aforisme contemporane, care trebuie să le fi fost cunoscute. „Ce se află în farfuria noastră este cel mai bun doctor al nostru." A avea grijă de corp fără a lua în consideraţie ceea ce îl hrăneşte reprezintă, pur şi simplu, o lipsă de bun simţ. Hrana Terapeuţilor se limita la strictul necesar: pâine, apă, sare... Astăzi s-ar pune, fără îndoială, întrebarea: care pâine, care apă?

Filon mai precizează că hrana lor era „fără carne", ceea ce, pe vremea aceea, trebuia să pară neobişnuit în anumite cercuri (a se vedea descrierea pe care Filon o face despre „banchetele păgâne"!). Dar el nu se opreşte asupra motivaţiilor unei astfel de igiene de viaţă şi nu se încurcă prea mult cu detaliile fiziologice (dentiţia omului, capacitatea şi forma stomacului lipsit de rumen1 sau pipotă2, lungimea intestinului subţire etc., care ar face din el mai degrabă un „frugivor" decât un rozător sau un carnivor). Esenţialul nu este atât ceea ce mâncăm, ci felul în care mâncăm. „A consuma sau a cumineca" - legătura noastră cu lumea şi cu materia se înscrie în însăşi această alegere.

Cum să ai grijă de zei sau cum să ai grijă de imaginalul1 tău

în vremea lui Filon, Terapeutul avea grijă de „zei", zeii fiind imaginile prin care omul îşi reprezintă Absolutul, imagini multiple ale Fiinţei unice. Zeii sunt, de asemenea, Valorile care orientează şi înalţă viaţa, în termeni mai filosofici, vom vorbi de „transcendentali": Frumosul, Adevărul, Binele. A avea grijă de zei înseamnă a veghea asupra marilor imagini care sălăşluiesc în noi, asupra arhetipurilor ce ne călăuzesc spre mai răul sau mai binele din noi înşine.

Filon va studia aceste imagini ce ne apar în vise, dar, mai precis, el va veghea ca imaginarul şi imaginalul nostru să fie hrănite cu imaginile cele mai structurările cu putinţă, şi, pentru el, aceste imagini se găsesc înainte de toate în Biblie, fiecare personaj biblic fiind un arhetip a cărui evocare poate înlesni propăşirea sufletului.

Cum să ai grijă de dorinţa ta

Nu e de mirare că Terapeuţii „au grijă de dorinţă", de vreme ce sănătatea (şi, evident, fericirea) reprezintă coexistenţa paşnică dintre propriul nostru comportament şi cea mai intimă dorinţă a noastră. Nu este vorba nici de a o stimula, nici de a o distruge, ci de a o reorienta atunci când este „pierdută". Ne găsim aici la izvoarele a ceea ce vom numi mai târziu etica sau morala. Cuvântul păcat, în greacă  hamartia, ştim că vrea să însemne „a rata ţinta", a ochi ceva şi a nu duce până la capăt acţiunea.

Astfel, păcatul constituie înainte de toate o boală a dorinţei, o dezorientare sau o perversiune a „ochirii" acesteia. Primul efect terapeutic al învăţăturii Terapeuţilor va fi să repete omului scopul şi finalitatea dorinţei sale, întrucât, după ce a devenit o maşină poftitoare, o jucărie pradă numeroaselor pulsiuni, drama şi suferinţa sa constau în faptul că nu mai ştie spre ce, spre cine se îndreaptă multitudinea dorinţelor sale, adesea contrare.

Pentru Terapeuţi, „obiectul obscur al dorinţei noastre" ar fi Fiinţa însăşi, O On; dincolo de această ţintire supremă, dorinţa se pierde, se risipeşte şi suferă. Nefericirea omului, cauza tuturor bolilor sale, vor spune mai târziu Părinţii deşertului, vine din uitarea de Fiinţă (a se vedea Marc pustnicul). Suferinţa înseamnă a refula această dorinţă esenţială de Fiinţă. „Tu ne-ai făcut pentru Tine, Doamne, şi inima noastră este fără odihnă până nu se odihneşte în Tine." Să reorientezi dorinţa, să-i redai „memoria preafericită a Fiinţei", să o faci să revină din „uitare" - toate acestea înseamnă să îi dai gustul Realului absolut, prezent în toate realităţile relative, ceea ce îi va permite să nu adore şi nici să dispreţuiască pe vreuna dintre ele.

Să nu adori nimic, fiindcă orice realitate relativă prin definiţie nu este absolutul; să nu dispreţuieşti nimic, întrucât orice realitate relativă, prin însăşi existenţa sa, participă la Unica Sursă a oricărui Real. Nici dispreţ, nici idolatrie, acesta ar fi începutul unei atitudini juste cu privire la lume şi la ceea ce o locuieşte, atunci când dorinţa este „orientată" sau „polarizată" spre Sursa însăşi a tot ceea ce trăieşte şi respiră.

Pentru vechii Terapeuţi, vindecarea psihică este în acest fel pusă în legătură cu cunoaşterea metafizică. Nimic nu este grav, doar pierderea conştiinţei „Fiinţei care Este". Boala mentală nu reprezintă şi astăzi pierderea Realului? Nu este ferecarea în „reprezentări" sau în reflexii ale realului, pe care noi le luăm drept Realitatea însăşi?

Cum să ai grijă de celălalt

Terapeutul din vremea lui Filon este, de asemenea, acela care are grijă de celălalt prin rugăciune, şi aceasta nu e fără legătură cu reorientarea dorinţei, de vreme ce să te rogi înseamnă să rămâi conectat la Sursa Realului, să te recentrezi în el. Acest act de „recentrare" este eficace nu numai pentru sine, dar şi pentru un altul. A invoca Numele „Fiinţei care Este" asupra cuiva înseamnă să-l pui şi pe el în legătură cu Sursa sa de Viaţă, să-l readuci în câmpul Realului, de unde va putea cel puţin să-şi relativizeze suferinţa, dacă nu va reuşi să se vindece complet.

Prin urmare, actul rugăciunii pentru Terapeut nu este atât recitarea de rugăciuni şi de invocaţii, cât menţinerea fiinţei în Fiinţă, astfel încât Prezenţa Sa să se răspândească sau să se interiorizeze prin el în persoana nefericită.

Trupul, imaginalul, dorinţa, celălalt, iată-ne în faţa unui cvartet asupra căruia Terapeuţii de pe vremea lui Filon îşi îndreptau atenţia şi îngrijirile. Acest cvartet ţine de o antropologie în care diferitele dimensiuni ale fiinţei omeneşti - corpul, sufletul, spiritul - par a fi respectate, îngrijirile acordate corpului nu le exclud pe cele acordate sufletului, îngrijirile pentru suflet (psyche) nu ne scutesc să luăm în consideraţie dimensiunea ontologică şi spirituala omului.

Nu există sănătate care să nu fie în acelaşi timp salvare. De altfel, cuvântul soteria în limba greacă acoperă cele două sensuri, în greaca Evangheliilor, îl vom regăsi pe lisus spunând în egală măsură: „Credinţa ta te-a mântuit" sau „Credinţa ta te-a vindecat."

Fragmente din comentariile lui Jean-Yves Leloup la textul lui Filon

Prin Logos, lumea nu este Dumnezeu, e în Dumnezeu. „Fără el nimic nu există", va spune mai târziu Sfântul loan. „Umbra lui Dumnezeu este Logosul său... Această umbră asemănătoare unei reproduceri este arhetipul celorlalte lu­cruri; întrucât aşa cum Dumnezeu reprezintă modelul ima­ginii Sale... la fel imaginea devine modelul unui alt lucru." Logosul este Gândirea lui Dumnezeu în actul de creaţie şi pe acest Logos trebuie să-1 asculte Terapeutul în tot ceea ce îl înconjoară, ceea ce îi va permite să perceapă orice lu­cru ca fiind viu, ca fiind mai degrabă energie decât matern

Orice realitate e „dinamică", ea rămâne „la stadiul de geneză"; a privi lumea ca „un fiu zămislit fără întrerupere”adică a considera fiindurile în limpezimea Bunătăţii care le face să fie...

Alături de cartea Naturii, Terapeutul trebuie, în egală măsură, să consulte şi să studieze cartea Scripturilor, deoarece acelaşi Logos este cel care vorbeşte şi dă viaţă elementelor cosmosului, care inspiră şi textele sacre. Cele două cărţi trebuie ascultate împreună, Frumuseţea se găseşte în acea clipă în care cartea Naturii, cartea Scripturilor şi cartea inimii intră în rezonanţă şi ne descoperă Prezenţa Logosului unic, informaţie creatoare, care trage fără răgaz cosmosul din haos, şi care produce din aceste litere adunate împreună un efect de sens.

Avem nevoie de Scripturi tocmai din cauză că nu „mai urmăm Natura"; scopul învăţăturilor sacre constă în a ne readuce spre veritabila noastră natură, şi anume în a ne pune în armonie cu Logosul care dă viaţă atât corpurilor, cât şi gândurilor noastre.

În mod concret, pregătirea Terapeuţilor se axa pe un exerciţiu necontenit de „atenţie la ceea ce este", fie că era în Natură, în Scripturi (Sfintele Legi), fie în mişcările mai mult sau mai puţin ordonate ale inteligenţei şi ale inimii. Acest exerciţiu de atenţie nu reprezenta doar un exerciţiu psihosomatic, benefic pentru cel căruia i se dedica cu răbdare, ci era, în egală măsură, un exerciţiu spiritual, sinonim cu punerea în practică a primei porunci: „Ascultă, Israele..."

A asculta constituie începutul sănătăţii mintale. Este, de asemenea, începutul Mântuirii.

Cum să ai grijă de Fiinţă

Ascultarea atentă a ceea ce este îl aduce pe Terapeut în prezenţa „Celui care Este", Fiinţa, O On. în acest text, Filon din Alexandria nu vorbeşte despre Dumnezeu, ci despre Fiinţă, şi de această Fiinţă este vorba să avem grijă - therapeuen to On. Am văzut că terapia pe vremea lui Filon însemna să ai grijă de trup (hrană şi îmbrăcăminte), depsyche, de imaginile şi de arhetipurile care o animă, să ai grijă de dorinţa ta şi de orientarea pe care i-o dai, cât şi de celălalt prin rugăciune.

Este vorba acum să ai grijă de Fiinţă. Ştiind că sintagma O On a Septuagintei1 traduce tetragrama YHWH, sau Yahve, alt nume pentru Dumnezeu din Biblia ebraică, înţelegem că de Dumnezeu trebuie să avem, de fapt, grijă. La fel de bine am putea afirma că trebuie „să ne îngrijim" în mod deosebit de ceea ce nu este bolnav şi muritor în noi...

Astfel, privirea Terapeutului nu se întoarce în primul rând spre boală sau spre bolnav, ci spre ce se află dincolo de atingerea bolii sau a morţii în el... Filon precizează bine: „A avea grijă de Fiinţă", şi nu de fiinţa „mea" sau de fiinţa „sa". Dar ce este această Fiinţă despre care Filon afirmă că este „mai bună decât Binele, mai pură decât Unul, anterioară monadei"?

Am menţionat deja, O On reprezintă pentru el o traducere a lui YHWH inefabil şi transcendent, anterior, de dincolo, mai bun decât tot ceea ce filosofii au putut să gândească sau să imagineze ca principiu a tot ceea ce există: Unul, Monada, Binele... Dar de ce nu mai bun decât Fiinţa însăşi? Fără îndoială, deoarece „ceea ce este mai presus de orice nume nu exclude niciun nume. Dimpotrivă, include toate felurile de nume fără deosebire, în consecinţă, niciunul dintre ele nu este potrivit lui Dumnezeu, cu excepţia Celui aflat mai presus de orice nume, prin însăşi imanenţa sa comună tuturor numelor. Or, Fiinţa e comună atât în universalitatea numelor, cât şi în cea a fiinţelor. «Fiinţa» reprezintă deci singurul Nume potrivit lui Dumnezeu cel unic."1

Rămâne totuşi riscul de a face din această Fiinţă un Fiind, o Existenţă, o Fiinţă supremă investită cu toate atributele pozitive posibile, duse la un grad atât de înalt, încât spiritul nu mai este capabil să se ridice mai sus de acesta. Acea Fiinţă este un idol metafizic, o Fiinţă pe care o putem avea, la care putem avea acces. Nu e Fiinţa transcendentă, YHWH, „acel Eu sunt care Sunt" despre care vorbeşte Filon. Abordarea lui în ceea ce priveşte termenul „ultim" rămâne prin excelenţă apofatică2, şi anume cauza rămâne dincolo de toate cauzatele, Unul absolut dincolo de toţi unii, Fiinţa dincolo de toate fiindurile...

Astfel, „a avea grijă de Fiinţă" nu înseamnă să te ocupi de o Existenţă pe care am putea-o atinge sau mângâia în ceea ce omul are mai intim, ci e vorba de o transcendenţă interioară, care face să dăinuie în noi Necunoscutul şi Inaccesibilul. Fiinţa nu este un „ceva", ci un Spaţiu, o Deschidere pe care trebuie să o păstrăm liberă. „Dumnezeu reprezintă libertatea omului."

Să avem grijă de această libertate, să nu o înstrăinăm nicicui şi nimănui, să o păstrăm vie şi umilă... „Dumnezeu este sfinţenia omului", adică există în el ceva din acea Fiinţă pe care nu o putem compara cu nimic cunoscut sau cognoscibil. Să păstrăm pur acest nenumit... să avem grijă în om de ceea ce scapă omului, întrucât dacă nu ar fi în noi acest spaţiu, această libertate, această sfinţenie, acest increat, nu ar exista nicio ieşire pentru ceea ce este condiţionat, făcut şi creat...

Fiinţa despre care vorbeşte aici Filon este un Altul, o altă Conştiinţă, o Altă Viaţă; a-l aduce sau a-l reduce la „Acelaşi" (la un uman subtil sau exacerbat) ne-ar ţine pentru totdeauna închişi în acest Acelaşi; am rămâne, pe vecie, în măsurătoarea ceasurilor moi ale timpului, iar masca închisă a identităţilor sale zadarnice nu ar mai lăsa să ţâşnească sunetul sau vocea (per-sond) chipului său de eternitate.

Terapeutul are grijă de Fiinţă, îi acordă timp, linişte, un spaţiu unde să se reculeagă şi să se odihnească în om. Deoarece este scris că „înţelepciunea caută un loc de odihnă". Pe malul lacului Mareotis, Fiinţa se putea odihni în om şi omul avea dreptul să se odihnească în Cel care Este. Pentru evrei, semnificaţia zilelor de lucru este Sabatul, zi de odihnă. Pentru Terapeuţi, semnificaţia vieţii e, de asemenea, Sabatul, ziua veşnică de pace, când omul şi-a regăsit sau re-aşezat temeiul în Dumnezeu.1

Terapeutul are grijă de Fiinţă; are grijă să se recentreze mereu în Realul transcendent, care dă viaţă tuturor realităţilor relative; modul său de viaţă, lecturile, rugăciunile, dansul, cântările la un loc nu au alt scop decât să-i aducă aminte de acest Esenţial fără de care nimic nu există, pentru ca, încetul cu încetul, cu inima şi cu mintea liniştite, să se poată bucura de Prezenţa Sa.

A avea grijă de Fiinţă nu înseamnă să ne ocupăm în primul rând de „ceea ce merge bine în noi", să privim spre acest punct de lumină, care ne va împrăştia tenebrele? Vindecarea ne este dată de dinainte.

Epilog

Au avut, oare, succesori Terapeuţii din Alexandria? Este o întrebare pe care ne-o putem pune la sfârşitul acestei lucrări.

Dintr-un punct de vedere istoric, unii vor spune că după Terapeuţi au urmat călugării şi că ordinul Terapeuţilor este încă viu în mănăstiri... Aceasta nu este adevărat decât într-o anumită măsură.

Antropologia Terapeuţilor, care are grijă de fiinţă în toate dimensiunile sale, corporală, psihică şi spirituală, pare să se fi pierdut. Găsim astăzi numeroase institute specializate în îngrijirea corpului bolnav, a psihismului perturbat sau a spiritului în căutare, dar tare puţini sunt cei care îl consideră pe om în întregimea sa. Medicina, psihologia şi spiritualitatea au devenit domenii separate, care mai degrabă accentuează câteodată decât să vindece fragmentarea omului.

Terapeuţii nu trăiau nici într-un spital, nici într-o mănăstire, şi totuşi puteam găsi la ei „îngrijirile" pe care aceşti doi termeni le implică. Poate că modul lor de viaţă era mai apropiat de ceea ce vechii chinezi numeau un „observator". Un loc de observare şi de ascultare a Sensului pe care Viaţa l-ar putea căpăta la un moment dat într-o poveste personală.

Vom remarca totuşi astăzi o anumită reîntoarcere a spiritului Terapeuţilor şi crearea de institute care respectă omul şi au grijă de el în întregimea lui. Va trebui să vorbim despre asta. Acest prim volum ar trebui deci să fie urmat de altele două:

-   Trupul care suntem (Cum să ai grijă de Fiinţă, II), Graf Durckheim şi Şcoala din Todtmoos Rutte -

(Nota webmaster:
- a se vedea pe site pagina lui Durckheim si o multime de texte traduse din cãrtile lui aici: Graf Durckheim

- a se vedea prima si singura(deocamdatã) carte de K.G.Durckheim tradusã în româneste si publicatã de Editura Herald, Dialog pe Calea initiaticã: aici )

-   Analiza şi Trezirea (Cum să ai grijă de Fiinţă, III), abordarea transpersonalului în şcolile de terapie contemporane.

Alături de ordinul medicilor, ordinul Terapeuţilor rămâne să fie creat. El ne-ar aduce aminte de exigenţele unei abordări multidimensionale ale fiinţei omeneşti şi ar favoriza o practică mai puţin fragmentată, adică mai puţin sectară a medicinei, a psihologiei şi a spiritualităţii. Nu am putea spera la o lume mai bună fără o revizuire a presupunerilor noastre antropologice despre propriile metode de îngrijire. O lume mai bună cere o antropologie mai bună. în acest domeniu, ca în multe altele, Noul nu trebuie, fără nicio îndoială, să fie căutat în noutate, ci într-un Etern-Izvor şi în anamnezele nebune sau riguroase ale ţâşnirii sale. A-i reda omului trupul care îi lipseşte şi cuvântul său pierdut înseamnă a avea grijă de Fiinţă.

Fragmente din volumul:
Jean-Yves Leloup A AVEA GRIJĂ DE FIINŢĂ
Filon şi terapeuţii din Alexandria,
Editura Elena Francisc Publishing