[ Pagina de START ]

[ Argument ]

[ Autori ]

[ Noutati ]

[Aforismul zilei]

[ Galerie FOTO ]

[ Alte resurse ]

[ Harta site ]

[ Linkuri ]

[ Recomanda unui prieten ]


 


Marie-Louise von Franz

Dimensiuni arhetipale ale psihicului

Editura HERALD
Detalii carte pe site-ul editurii aici


Mai multe fragmente din cãrtile lui M.L. von Franz pe site aici:

Afirmarea de sine a bărbatului şi a femeii.
O problematică general umană ilustrată prin basme
- fragmente -


O mare parte din problemele afirmării de sine ale bărbatului şi ale femeii sunt general umane, iar problematica este identică cu a oricărui tip de afirmare de sine generală, adică este în primul rând o problemă cantitativă; cu alte cuvinte, până unde este „legitim”ne apărăm propriile noastre mijloace de existenţă împotriva presiunii complexului de putere al altor oameni sau a colectivităţii şi unde începe apărarea aceasta să se transforme în tiranie împotriva celuilalt? În această contribuţie mă voi concentra asupra afirmării de sine a oamenilor în raport cu sexul opus, întrucât acolo apar complicaţii specifice şi care merită o atenţie specială.

C.G: Jung a subliniat probabil pe bună dreptate că o atracţie atât de violentă precum cea dintre bărbat şi femeie este posibilă numai acolo unde există o opoziţie la fel de puternică. Potrivit Bibliei, nu doar că „s-a pus duşmănie între Eva şi şarpe”, dar blestemul s-a extins şi asupra relaţiilor dintre sexe. Jung spune: „Păcatul originar stă între cei doi, anume o duşmănie frântă, care numai raţiunii noastre îi pare absurdă, nu şi naturii(psihice)”. Raţiunea, mai ales cu viziunea materialistă din prezent, pare să considere unitatea sexelor ca tendinţa semnificativă, dar un punct de vedere mai spiritual va pretinde în acelaşi timp şi o diferenţiere, fiindcă numai acolo unde există distanţă şi o distincţie conştientă autentică, este posibilă într-un sens mai profund şi o relaţie autentică. Complicaţia specifică la care m-am referit mai înainte şi care face atât de dificile relaţiile dintre bărbat şi femeie şi problema afirmării de sine reciproce, constă pe scurt în următoarele: atât bărbatul, cât şi femeia au nu numai în corpurile lor, ci şi în psihic, componente ale sexului opus de care în general nu sunt iniţial conştienţi. Fiindcă nu sunt dezvoltate şi întreţinute conştient, componentele acestea au un aspect primitiv şi adesea chiar inferior. Este ca şi cum femeile, de exemplu, ar purta în ele un bărbat rigid, rudimentar şi meschin, iar bărbatul o femeie ambiguă, senzuală şi oarecum inferioară. C. G. Jung a numit aceste componente Animus în femeie şi Anima în bărbat.

Situaţia este şi mai mult complicată de faptul că, în general, bărbatului îi este nesuferită masculinitatea aceasta de categoria a doua din femeie, iar femeia nu poate să suporte feminitatea dubioasă a bărbatului, ambii reacţionând automat cu iritare. Imediat ce se iveşte o dispută în ce priveşte afirmarea de sine a unuia sau a celuilalt, cele două componente se implică aproape întotdeauna în discuţie şi îi imprimă un grad sporit de irascibilitate. Rezultă de aici răni ale sentimentelor care ulterior sunt adesea greu de vindecat şi toată disputa intră în impas. Dacă o femeie se simte constrânsă să se apere, în indiferent ce privinţă, faţă de un bărbat, ea trebuie să poarte un „război pe două fronturi”: împotriva bărbatului pe de o parte, şi împotriva propriului Animus, care-i strică planurile, pe de altă parte. Bărbatul se confruntă cu aceeaşi problemă.

Aceasta este o dificultate străveche şi general umană, drept care şi-a găsit de asemenea expresie simbolică în mituri şi basme; cum nu am posibilitatea să expun într-un mod adecvat prea multe cazuri particulare, vreau să prezint două asemenea povestiri mitice în care este concentrat esenţialul.

În întreaga sa operă, C.G. Jung s-a străduit să demonstreze că, în spatele a ceea ce se numeşte Animus şi Anima din inconştientul bărbatului şi al femeii, trăieşte ascuns un conţinut încă şi mai puternic, un veritabil „nucleu atomic” a l psihicului pe care el l-a numit Sine, pentru a-l deosebi de Eul obişnuit de zi cu zi. Sinele este nucleul personalităţii, centrul cel mai influent al semnificaţiilor, iar atunci când îşi face apariţia în mituri şi legende şi în visele oamenilor, el se manifestă ca o imagine a divinităţii. În limbaj. În limbajul religios este „scânteia divină din suflet”, care se odihneşte în adâncul psihicului inconştient al fiecărui om. Din acest centru provin deciziile finale de conştiinţă, atunci când un om nu se comportă potrivit moralei convenţionale, ci încearcă să-şi urmeze „conştiinţa interioară”, şi de acest centru se leagă în ultimă instanţă şi problema afirmării de sine. Atâta timp cât este vorba de lucruri superficiale, dacă să mergem împreună într-o excursie sau nu, dacă draperiile din sufragerie să fie roşii sau albastre, a face o concesie generoasă sau a ajunge la un compromis nu răneşte ego-ul nimănui; acestea nu sunt probleme realmente serioase ale afirmării de sine. Dar când e vorba de lucruri care, prin mijlocirea altuia sau a alteia, pun în pericol chiar ideea unui om de a-fi-el-însuşi sau, altfel spus, dacă este în joc individuarea sau autorealizarea sa profundă, atunci problema devine acută. Un om poate să cedeze în multe privinţe – din dragoste, din generozitate sau dintr-un spirit împăciuitor – fără ca onoarea sau sănătatea sa psihică să aibă ceva de suferit, dar când un altul vrea să-l împiedice să urmeze glasul divin dintr-însul, atunci se pune cu adevărat problema afirmării de sine: fiindcă dacă nu se poate afirma, omul se îmbolnăveşte psihic şi se frânge.

În cazurile practice, oricât de competent psihologic ai fi, e foarte greu să-ţi dai seama dacă e într-adevăr vorba de o cerinţă a Sinelui sau nu. Femeile, de exemplu, confundă frecvent opinia rigidă a Animus-ului lor cu mult mai silenţioasa voce interioară a divinităţii de unde şi zicala ironică a francezilor: „Ce que femme veut, Dieu le veut!”. Iar bărbaţii m-au asigurat adesea că sentimentul lăuntric cel mai pur îi îndeamnă să facă una sau alta, deşi eu vedeam clar cum din spatele acestor „sentimente” zâmbeşte trolul! (autoarea se referă la basme povestite anterior pentru exemplificare) În astfel de cazuri există probabil numai două lucruri care ajută la clarificarea situaţiei: timpul şi visele. Dacă aştepţi că răbdare, motivaţiile şi nevoile profunde încep să devină treptat vizibile, iar în locul obsesiilor emoţionale impulsive se dezvoltă o determinare sigură şi tăcută, care vine din nucleul psihicului şi înlesneşte o decizie sau un pas responsabil. Un ajutor suplimentar îl oferă visele. Prin intermediul lor – atunci când li se dă o interpretare psihologică corectă – după un anumit timp se poate de regulă observa dacă o dorinţă de afirmare de sine este cu adevărat vitală şi vine din scânteia divină din suflet, şi ca atare este „necesară”, sau trolul Animus şi perfida prinţesă a ghicitorilor fac crudul joc al puterii.

Potrivit opiniei lui Jung, ne aflăm aici în faţa unei evoluţii complet noi, nemaiîndrăznite până acum, căci la o privire mai atentă, bărbatul şi femeia nu s-au întâlnit niciodată cu adevărat în planul sentimentelor, decât în cazuri individuale, excepţionale. La nivel primitiv, relaţia lor era una sexuală şi o comunitate de interese care creează o punte peste contrariile stabilite de natură. Urmează o fază de „duşmănie frântă” [gebrochenen Feindschaft], în care, după cum se întâmplă la noi, principiul masculin domină, iar femeia îi este asimilată şi subordonată; dar există şi situaţia inversă, de pildă în sudul Indiei, un matriarhat sociologic în care bărbatul se adaptează dorinţelor femeii. Sarcina noastră actuală pare să fie revenirea, nu la „duşmănie”, ci la nivelul ei superior, polaritatea, şi stabilirea pe baza diferenţei a unei relaţii care să nu însemne oprimarea celuilalt.

La generaţia tânără de azi se conturează în primul rând o altă tendinţă, anume abolirea şi estomparea pe scară largă a contrariilor: acesta este un simptom al ascensiunii inconştientului, care masculinizează femeia prin obsesia Animus-ului şi îl feminizează pe bărbat prin obsesia Animei. Faptul acesta este în consonanţă cu preocuparea generală a tinerei generaţii pentru inconştient, fie prin droguri, fie prin izbucniri emoţionale haotice. S-ar zice că toate vechile forme de conştiinţă trebuie topite înainte să se poată dezvolta o nouă ordine. Marea problemă care îi afectează pe aceşti tineri, la fel ca şi pe noi, este lipsa cunoştinţelor despre puterea inconştientului, despre Animus şi Anima. …

Relaţia dintre sexe nu are doar o semnificaţie biologică, şi nu doar semnificaţia unei relaţii interumane armonioase, ea pare de asemenea pusă de natură în serviciul conştientizării şi al individuării: căci fără o relaţie sufletească mai adâncă şi o dispută cu un reprezentant al celuilalt sex, Animus şi respectiv Anima nu pot fi conştientizate. Şi aşa cum s-a văzut, acestea din urmă sunt puntea care mijloceşte relaţia cu „nucleul sufletului”, cu Sinele adică. Prin urmare, la nivelul cel mai profund problema afirmării de sine se contopeşte cu cea a individului sau a autorealizării, altfel spus, cu o treptată maturizare şi conştientizare a unei personalităţi interioare mai complete sau a plenitudinii psihice.

 

Sursa: Fragmente selectate din volumul Marie-Louise von Franz – Dimensiuni arhetipale ale psihicului, Editura HERALD . trad. Walter Fotescu, pp.157 – 171
Cartea e foarte groasã si nu am putut scana capitolul întreg, doar ce am butonat...

O carte foarte interesantă şi utilă pentru cei interesaţi de propria profunzime.
Marie-Louise von Franz îl explică foarte bine pe Jung pe înţelesul nostru. Cartea este o prezentare pe larg si concret a multor concepte: inconstient, arhetip, umbrã, animus, anima, individuare, realizare de Sine. Cu situatii din viata realã, cu referire la basmele si miturile omenirii.

***

Alte fragmente incluse la AFORISMUL ZILEI din aceeasi carte:


În prima jumătate a vieţii, pentru vindecarea unei nevroze este adesea suficientă o mai bună adaptare la lumea exterioară; dar la unii tineri şi la aproape toţi oamenii trecuţi de patruzeci de ani nu poate exista vindecare dacă nu se descoperă ceva interior care să dea un sens vieţii şi să fie o soluţie, sau mai degrabă soluţia lor, la problemele vremurilor. Pentru unii este de ajuns o întoarcere la rădăcinile spirituale şi o nouă şi mai bună înţelegere a vechilor adevăruri; la alţii, în schimb, inconştientul pare să tindă către realizarea a ceva nou şi creativ, care nu a existat mai înainte, dar o noutate care să nu anuleze vechiul, ci să-i adauge ceva, asemenea inelului anual al unui copac. Aceştia din urmă sunt indivizii cu predispoziţii creatoare. Lor le revine truda şi suferinţa muncii creative, izolarea şi neînţelegerea, dar şi binecuvântarea creaţiei. În viziunea despre lume a lui C.G. Jung, vechiul tradiţional şi imuabil şi noul creativ nu sunt contrarii absolute. Lumea arhetipurilor reprezintă structuri psihice fundamentale, care nu se schimbă de-a lungul mileniilor; în acelaşi timp, ele sunt un element motrice dinamic din spatele fiecărei noi creaţii, prin aceea că se mişcă şi se manifestă în procese seculare de schimbare.

Marie-Louise von Franz – Dimensiuni arhetipale ale psihicului, Editura HERALD, pag. 27

***

Nu putem încă prevedea cum va arăta lumea, dar putem deja să observăm şi să considerăm ca sigur că în inconştientul colectiv e pe cale să se constituie o nouă figură de Anthropos, care seamănă mai mult cu „omul rotund sau pătrat” sau cu „omul adevărat” al alchimiştilor. Nu este o figură de antichrist, ci, ca să spunem aşa, o fromă mai completă a lui Christos care include realmente contrariile unităţii şi multiplicităţii, ale masculinului şi  femininului, spiritului şi materiei, binelui şi răului. Figura aceasta apare în toate procesele de individuare care merg suficient de adânc. Până în prezent ea a ieşit la suprafaţă ca experienţă interioară numai în cazul unor căutători individuali, care au pus capăt frământărilor interioare şi-şi privesc propriile umbre cu scopul de a stabili o relaţie mai adâncă şi mai autentică cu semenii lor. Către sfârşitul vieţii sale, Jung nu era prea optimist în privinţa viitorului nostru; existau prea multe indicii de războaie, psihoză în masă şi catastrofe. Un lucru i se părea însă cert: numai dacă un număr suficient de indivizi în sensul descris aici devin conştienţi, civilizaţia noastră se poate reînnoi şi menţine în viaţă. Altminteri vom recădea cu siguranţă în barbarie, mentalitate tribală regresivă, războaie fără sfârşit, posibil până la distrugerea finală.

Marie-Louise von Franz – Dimensiuni arhetipale ale psihicului, Editura HERALD, pag. 252

***

Oamenii de pretutindeni au încercat tot mereu sã copieze
prin comportamente rituale "exterioare"
experienta religioasã originarã a marilor învãtãtori
- Christos, Buddha sal alti maestri -
si în consecintã au devenit "pietrificati" într-un formalism mental.
A pãsi pe urmele unui mare maestru spiritual
nu înseamnã sã copiezi tiparele procesului de individuare din viata lui,
ci sã-ti trãiesti propria ta viatã cu acelasi curaj si sinceritate ca si el.

Marie-Louise von Franz – Dimensiuni arhetipale ale psihicului, Editura HERALD, pag. 340

***