[ Pagina de START ]

[ Argument ]

[ Autori ]

[ Noutati ]

[Aforismul zilei]

[ Galerie FOTO ]

[ Alte resurse ]

[ Harta site ]

[ Linkuri ]

[ Recomanda unui prieten ]
 Întâlnirea interioară

Intoarcerea fiului risipitor - Mgr. Jean KovalevskyMaurice Zundel

V-ar fi dificil, fără îndoială, să explicaţi după ce anume recunoaşteţi o capodoperă. Sunteţi transportaţi şi răpiţi înainte de orice reflexie; iar în lumina şi bucuria care se naşte în voi, identificaţi neaşteptata şi misterioasa faţă a Frumuseţii, a cărei aşteptare inefabilă o purtaţi în sufletul vostru. Tabloul pe care-l aveţi sub privirile voastre nu face decât să trezească dorinţa după această Frumuseţe, făcându-i prezenţa mai intimă şi atracţia mai irezistibilă.

Portret sau peisaj, subiectul se depăşeşte pe sine însuşi, şi, dincolo de culori şi forme, sesizaţi o realitate pe care o veţi regăsi imediat într-o fugă de Bach sau într-o simfonie de Bethoven, într-un mănunchi de flori sau în privirea unui copil, o realitate ce nu ţine de nici un timp şi de nici un loc, care iradiază din orice operă de artă fără a fi totuşi cuprinsă în vreuna, mereu veche şi mereu nouă, recunoscută într-un mod misterios sub vălul care o lasă necunoscută: o realitate eternă, vie, interioară, pentru care inima omului n-a încetat niciodată să resimtă o minunată atracţie.

Ce spectacol această continuitate a artei de-a lungul veacurilor, această imensă procesiune a vârstelor spre Frumuseţe, această renaştere cu fiecare generaţie, această neclintită fidelitate. Căci adevăratul artist este cel care ascultă şi se supune, care se lasă re-creat de către subiectul lui, împărtăşindu-se destul de profund din misterul acestuia pentru a percepe Prezenţa invizibilă care îl fascinează în subiect şi pentru a deveni capabil să o exprime:în imperceptibila iradiere care va face din opera lui confidenţa silenţioasă a unei Întâlniri veşnice.

Oare nu chiar această Prezenţă este cea care face unitatea tuturor capodoperelor şi care înrudeşte toate frumuseţile în strălucirea inefabilă a unei aceleiaşi vieţi interioare?

Privirea, docilă mai întâi la jocul liniilor, şi modelată de către volume, prin infinitul pe care acestea îl sugerează, este în curând invadată. Materia, devenită diafană, dispare încet-încet în faţa visului pe care îl însufleţeşte, pentru a face să treacă în privirea noastră viziunea artistului. Elanul care a purtat-o ne antrenează, la rândul nostru, în bucuria şi în fervoarea impulsului creator. Nu mai suntem în faţa unei opere, ci în interiorul unei confidenţe misterioase în care inima noastră se arde la contactul cu o realitate infinită. Ceva mai bun decât noi, trăieşte în noi. Cineva ne întâmpină în străfundul sufletului şi a ne pierde în lumina pe care El o difuzează în noi este o blândeţe imensă.

Ştiinţa, în felul ei, urmează aceeaşi cale pentru a ajunge la acelaşi contact.

Perspectivele ei materiale, desigur, nu încetează să se schimbe, prin descoperirea, în fiecare zi, a noi domenii de experienţă. Dar elanul ei profund este identic, de la Pitagora la Einstein, de la Arhimede la Planck sau de Broglie.

Adevărul este ceea ce urmăresc toţi cercetătorii, pe acesta îl întrevăd neîncetat, dincolo de palierul pe care îl ating, într-un fel de halou luminos, pe acesta îl descoperă pe neaşteptate, într-o întâlnire personală, în jubilaţia lui evrika: când universul devine în întregime un Cuvânt viu, când Spiritul planează pe deasupra undelor, când viziunea se interiorizează şi când orice lucru îşi revelează sufletul, când cunoaşterea devine, în mod misterios, naştere.

Atunci savantul se simte îndreptăţit: el vede cu supremă certitudine că nu s-a dăruit unei himere şi că Adevărul este, în el, o Viaţă mai preţioasă decât viaţa lui.

Sfinţenia – care este de altfel perfect compatibilă cu arta şi cu ştiinţa – sfinţenia este şi mai transparentă decât acestea.

Prin aceasta mai ales, valoarea misterioasă, căreia artiştii şi savanţii îi consacră, într-un mod atât de nobil, geniul lor, îşi revelează caracterul personal şi acţiunea sa creatoare. Cum să-i întâlneşti pe Francisc de Assisi sau Vincent de Paul, Angela de Folino sau Ecaterina de Sienna, Pierre de Beroule sau Charles de Condren, fără a-l recunoaşte pe Cel care-i umple, fără a fremăta de bucurie în prezenţa Dumnezeului celui viu?

Astfel viaţa, în toate direcţiile în care ea se avântă, implică afirmarea lui Dumnezeu, fără a excepta iubirea despre care Goethe a spus: „De iubire numai suntem îndrăgostiţi”. Cum să iubim fără să aşteptăm infinitul din fiinţa pe care o iubim, şi cum să-l obţinem, efectiv, fără a năzui în el la ceea ce nu este el?

Orice om poate astfel, ascultându-şi propriul suflet, fiind atent la ceea ce gândeşte, la ceea ce vrea, la ceea ce iubeşte cu adevărat, orice om poate astfel verifica cuvintele sfântului Pavel: „În El avem viaţa, mişcarea şi fiinţa.”

Dumnezeu este o întâlnire pe care fiecare trebuie s-o facă în el însuşi. Şi este credincios, cu adevărat, orice om care se micşorează în faţa acestui Altul din el [1] , care valorează infinit mai mult decât el însuşi şi care îi este mai intim decât sufletul lui[2]: un nume oarecare pe care îl dă Prezenţei luminoase care îl locuieşte. Unii îşi spun atei dar îl slujesc prin dreptatea vieţii lor. Alţii, în schimb, îşi spun credincioşi şi nu pun sub numele lui decât figura ridicată în slăvi a ignoranţei lor sau a patimilor lor[3].

”Dumnezeu, spune Louis Massignon atât de admirabil, Dumnezeu nu este o invenţie, ci este o descoperire.”

Hristos, la fântâna lui Iacov, îi va descoperi acest secret Samaritencei venite să caute apă. Ea ignora setea inimii ei şi trăia în dezordine, în necunoaşterea adevăratului Dumnezeu. Ea credea că El nu locuieşte decât în temple, unde se aduceau jertfe, ea îl căuta pe Garizim unde îşi aveau samaritenii sanctuarul. Isus o învaţă că întâlnirea nu se putea face decât în interior: „Femeie, crede-Mă, vine ceasul - şi chiar a venit -  în care nu vă veţi închina nici pe munte, nici la Ierusalim, ci adevăraţii închinători i se vor închina Tatălui în duh şi în adevăr. Şi într-adevăr, aşa vrea Tatăl să-i găsească pe cei care i se închină: căci Dumnezeu este Duh şi trebuie ca cei care i se închină să i se închine în duh şi în adevăr.”

Aceasta înseamnă a-i spune cu duiosie, în cuvintele celei mai sublime revelaţii:

L-ai iubi dacă L-ai cunoaşte,
Căci El este tot ceea ce cauţi:
Frumuseţea şi Bunătatea,
Adevărul şi Iubirea,
şi El te aşteaptă, dintotdeauna:
în inima ta.

(extras şi tradus din cartea: Maurice Zundel - L’Evangile interieur
Editions Saint Augustin, Saint-Maurice(Elveţia),

ediţia a şaptea, 1997,
Traducerea îmi apartine, VJ )[1] „Există în mine mai mult decât mine”: nu aceasta este prima iluminare care îl deschide pe om omului şi deschide viaţa religiei?

[2] „Tu erai totuşi mai interior decât mine însumi şi mai sus decât ceea ce este mai înalt.” (Sf. Augustin, Confesiuni, III, 6)

[3] Precum Caiafa care îl răstigneşte pe Isus ca blasfemiator.Salt la inceputul paginii