[ Pagina de START ]

[ Argument ]

[ Autori ]

[ Noutati ]

[Aforismul zilei]

[ Galerie FOTO ]

[ Alte resurse ]

[ Harta site ]

[ Linkuri ]

[ Recomanda unui prieten ]
 Meditatii de Maurice Zundel
Fragmente

Naframa sfintei Veronica

Ce înseamna a ne ruga?


Numai iubirea naste viata


Trecerea de la ceva la cineva


Abisul omului, abisul lui Dumnezeu

Năframa sfintei Veronica

Tu nu eşti singur în tine, viaţa ta intimă este un dialog: te cheamă o voce, te reclamă o prezenţă. Cineva ţi se încredinţează, cineva care este mai de preţ decât tine.

Inima ta poate fi un zid care opreşte lumina. Să fie mai degrabă vitraliul care o lasă să strălucească!

Te simţi liber atunci când totul este luminos în tine, când sufletul ţi-e deschis ca o bazilică, când toată fiinţa ta este un elan spre un mai bun decât tine.

Momente foarte rare poate, dar cu atât mai preţioase.

Nu ai decât ceea ce dai, te găseşti  pe tine însuţi pierzându-te, nu te simţi în largul tău în tine numai dacă Oaspetele invizibil umple tot spaţiul în care se mişcă gândirea ta, în care se precipită dorinţa ta.

Poţi să-l trădezi fără alt martor decât El însuşi, care este victimă în tine a trădării tale.

Poţi sluji, poţi ilumina orice om, poţi face să se nască un pământ nou şi ceruri noi doar potolind, în secret, la izvoarele vii ale iubirii tale, aceastã sete infinită în care se revelează abisurile Dumnezeului tău.

Mulţi se întreabă ce este El, se întreabă despre căile sale şi se scandalizează din cauza deciziilor pe care ei i le împrumută.

Pentru tine, dacă vrei să-i ghiceşti natura, priveşte la ceea ce înfăptuieşte El în tine, la ceea ce conştiinţa ta îţi impune să împlineşti, această exigenţă, care niciodată nu slăbeşte, a unei bunătăţi tot mai mari şi a unei dăruiri tot mai perfecte: iubeşte, dăruieşte-te fără socoteală, lasă să strălucească lumina şi fă să rodească bucuria.

Dacă aceasta este calea pe care ne angajează mereu Dumnezeu, dacă El nu cere nimic altceva decât această renunţare de sine pe care este bazată orice iubire adevărată, dacă nu ne putem simţi în acord cu El decât acceptând ca binele să fie fără limite, cum să nu concluzionăm că natura Lui este de a se dărui, că acţiunea Lui este elanul infinit al bunătăţii Lui, că El iubeşte fără măsură şi că nu poate decât să iubească.

A fi o făptură este totuna cu a fi iubit de Dumnezeu: până la sfârşit, ne spune Evanghelia, până la limita extremă a iubirii; până la nebunie, adaugă sfântul Pavel, care înţelege perfect că acest exces este infinit ca şi Dumnezeu.

Ar trebui să recitim cuvintele apostolului adresate Corintenilor:
V-am făgăduit unui bărbat, ca să vă înfăţişez lui Cristos ca pe o fecioară curată”(2 Co 11, 2).

Ar trebui să-l contemplăm pe Pelerinul Iubirii pe care ni-l revelează Apocalipsa: „Iată Eu stau la uşă şi bat, dacă cineva îmi deschide, voi intra la el” (Ap 3,20) pentru a ne face o idee despre această pasiune divină pentru care focul este veşnicul simbol.

Dar poate că nu este nevoie decât de o privire asupra Crucii, al cărei semn este multiplicat de tandreţea Bisericii pe toate drumurile care unesc ţările oamenilor: Dumnezeu, pentru a nu condamna făptura sa a ales să fie condamnat de către ea.

Dumnezeu este mort de Iubire.

Priveşte aceste braţe întinse spre tine pe vârful colinei sau în vârful clopotniţei, aceste două braţe care însemnează spaţiul şi sfinţesc orizontul, aceste două braţe care te caută, care te atrag către inima în care sufletul tău îşi are leagănul.

Le vezi şi la întretăierea drumurilor, şi pe poarta unei ferme, le vezi mai de aproape deasupra patului tău, făcând gestul neîncetat al unei ofrande infinite, purtând implorarea mută a unei iubiri veşnice.

Oare nu caută ele ajutor, aceste două braţe pe care le vezi peste tot unde se aşează privirea ta?

Oh! Dacă aţi şti, spunea o femeie săracă, ce suferinţă este pentru noi să primim totdeauna, fără a putea să dăm niciodată. Oamenii vin la noi să ne aducă dar nu se opresc deloc: nimeni nu are nevoie de noi.

Durere mărinimoasă a cărei nobleţe Dumnezeu o binecuvântează, el care vrea să aibă nevoie de fiecare suflet şi care se întoarce spre tine, cu faţa acoperită de oprobriu, căutând în iubirea ta năframa sfintei Veronica.

Această meditaţie publicată în Presence de Maurice Zundel”, nr. 36 a fost
 iniţial un articol apărut în săptămânalul SEPT în 1937

 

Ce înseamnă a ne ruga ?

Suntem adunaţi aici pentru rugăciune, în special pentru rugăciunea unităţii.
Dar ce este rugăciunea?
Care este sensul ei?
Care este taina ei?
Care este eficacitatea ei?

Pascal ne va spune aceasta într-un cuvânt inepuizabil: „Isus, scria Pascal, a cărui inimă s-a ars de inima Domnului, Isus i-a rugat pe oameni şi n-a fost ascultat.” Fără îndoială Pascal se referă aici la agonia Domnului. Isus i-a implorat pe prietenii săi de trei ori. Şi de trei ori i-a găsit adormiţi. Este ceea ce Pascal traduce în aceste cuvinte care sunt o adevărată revelaţie:

„Isus i-a rugat pe oameni dar n-a fost ascultat.”

În această perspectivă, rugăciunea, nu este ascultarea omului de către Dumnezeu ci mai degrabă ascultarea lui Dumnezeu de către om.

Într-adevăr, Dumnezeu este ascultarea veşnică. Dumnezeu este întotdeauna prezent. Dumnezeu, cum spune sfântul Pavel, este DA  în care nu există NU(2Co 1,20). El a răspuns deja totdeauna. El este ascultarea în persoană.

De aceea acest cuvânt al lui Pascal conţine o adevărată revelaţie a lui Dumnezeu, nu al unui Dumnezeu de dincolo de stele, nu al unui Dumnezeu care domină şi care stă aplecat peste lume, nu al unui Dumnezeu care dă ordine, limitează şi ameninţă, ci al unui Dumnezeu din interiorul nostru, care este marele secret de iubire ascuns în adâncul inimilor noastre, Dumnezeul pe care Augustin l-a întâlnit în ziua convertirii sale:

”Târziu Te-am iubit. Frumuseţe atât de veche şi totuşi atât de nouă, târziu Te-am iubit. Si totusi Tu erai înlăuntrul meu. Eu eram însă în afară, unde Te căutam si dãdeam nãvalã eu, cel fără frumuseţe, în aceste frumuseţi pe care Tu le-ai făcut. Tu erai cu mine. Eu nu eram cu Tine”. (Confesiuni, cartea X,c.27)

Aceasta este: Dumnezeu este toată ziua, prezent deja totdeauna. Noi îl uităm: noi dormim, noi suntem distraşi, noi îl lăsăm să cadă. El este prezent deja mereu, când ne reculegem, când ascultăm, când regăsim sensul tăcerii, îl regăsim în bucurie şi faţa lui străluceşte în zorii care se ridică în noi. Rugăciunea este ascultarea lui Dumnezeu de către om. Rugăciunea pecetluieşte acest mariaj de iubire pe care Dumnezeu vrea să-l încheie cu noi: „V-am făgăduit unui bărbat, ca să vă înfăţişez lui Cristos ca pe fecioară curată” (2 Co 11,2). Rugăciunea reînnoieşte constant această logodnă. Rugăciunea este da-ul care închide inelul de aur al nunţii veşnice.

Şi cu siguranţă, rugăciunea poate lua toate formele: rugăciunea de cerere, care este cea mai frecventă şi care răspunde imensităţii nevoilor noastre, care este strigătul suferinţei noastre la Dumnezeu, care este totuşi un strigăt spre Dumnezeu, care este în final, apelul care-i cere lui Dumnezeu, dincolo de toate bunurile pe care ni le poate da, să ni se dea el însuşi nouă. Rugăciunea, la urma urmei, ne deschide acestei dăruiri de Dumnezeu care le conţine pe toate celelalte.

Rugăciunea poate fi şi rugăciunea aceasta pe care o trăim în acest moment, rugăciunea liturgică, rugăciunea Bisericii, rugăciunea care trebuie să fie sipetul cu bijuterii al tăcerii. Rugăciunea poate fi rugăciunea de încântare a artistului în faţa frumuseţii, a artistului care exprimă frumuseţea. Poate fi rugăciunea savantului în întâlnirea cu adevărul. Poate fi rugăciunea mamei la naşterea copilului său nou-născut, rugăciunea celor logodiţi, rugăciunea soţilor care fac schimb, schimbându-l pe Dumnezeu. Aceasta poate fi rugăciunea ţăranului din parohie cu ochii aţintiţi spre tabernacol, aprobându-l pe Dumnezeu aşa cum Dumnezeu îl aprobă pe el. Ea poate fi rugăciunea Pelerinului Rus, care repetă neîncetat, după vechea practică atât de fecundă, vechea practică orientală: „Doamne Isuse Cristoase, fiul lui Dumnezeu, ai milă de mine” şi, repetând-o zi şi noapte, impregnând subconştientul lui de această Prezenţă a Domnului, el face cu adevărat din Isus respiraţia întregii lui fiinţe. Aceasta poate fi rugăciunea pe care o facem pentru noi înşine în respectul de noi înşine, când refuzăm să trişăm în singurătatea noastră, când rămânem numai în faţa acestui martor incoruptibil care este Dumnezeul cel viu.

Şi, în sfârşit, există o rugăciune care poate fi rugăciunea de toate zilele, rugăciunea pe care o facem pentru alţii. Caritatea, în sensul ei cel mai profund, se hrăneşte din această rugăciune pentru alţii, căci, în alţii ca şi în mine, Domnul aşteaptă, în alţii Domnul mă aşteaptă, în alţii Domnul îmi este încredinţat şi eu am de creat climatul şi spaţiul în care aproapele meu va descoperi pe aproapele cel dintâi, care este Dumnezeul cel viu.

Rugăciune de toate zilele, rugăciunea de toată ziua, care poate realiza într-adevăr preceptul evanghelic de a ne ruga întotdeauna, pentru că, de dimineaţa până seara, putem să ne rănim de limitele altora cum şi alţii se pot răni de ale noastre.

Şi iată că rugăciunea va depăşi aceste limite. Mă voi interioriza în sufletul altora, fără a le viola intimitatea, mă voi stabili la însăşi rădăcina vieţii lor, acolo unde viaţa lor îşi are izvorul în Dumnezeu. Mă voi identifica cu însăşi taina fiinţei lor cele mai profunde şi, retrăgându-mă dinaintea lui Dumnezeu care rămâne în ei, voi crea tocmai acest spaţiu în care Dumnezeu se va manifesta ca viaţa vieţii.

Cum altfel să trăim mai bine această săptămână a Unităţii decât făcând constant rugăciune pentru fraţii noştri oameni pentru a le comunica, fără a vorbi de Dumnezeu, pe Dumnezeu în persoană? Numai aşa ne vom da seama, la modul cel mai profund, de revelaţia pe care o conţine cuvântul lui Pascal: „Isus i-a rugat pe oameni dar n-a fost ascultat”.

Numai aşa vom regăsi acest sens nupţial al vieţii creştine. Numai aşa vom cunoaşte infinita tandreţe a lui Dumnezeu care vine la noi pentru a fi în părtăşie cu noi.

Ritualul logodnei în India antică consta, cu simplitate, în aceste cuvinte: logodnicul îi spunea logodnicei sale: „Tu eşti eu şi eu sunt tu”. Acesta este în final secretul din urmă al rugăciunii când ne întoarcem spre El, spre El care ne aşteaptă în adâncul nostru cel mai intim. Dumnezeu ne răspunde, aşa cum a înţeles magnific acest mare martir al Islamului Halladj care a fost crucificat în 922 în Persia, şi a cărui mistică este atât de apropiată de mistica lui Ioan al Crucii. Halladj îl întreabă pe Domnul aşa cum vom face şi noi imediat în tăcerea Euharistiei, îl întreabă pe Dumnezeu. Şi Dumnezeu îi răspunde aşa cum ne va răspunde şi nouă:

Doamne, dar cine eşti tu?
Cine eşti tu?
- Ei bine! Spune Domnul,
Eu sunt… Eu sunt tu…”

Maurice Zundel

Omilie pronunţată în Abaţia de Bellefontaine la 23 ian.1972

 

Numai iubirea naste viata
Mesaj adresat de către Maurice Zundel fraţilor din Egipt
Dar es Salam, Cairo,1950

Îmi cereţi un „mesaj pentru Egipt” – nu voi face însă nici o reflecţie pe această temă care depăşeşte cu mult competenţele mele şi referitor la care trăiesc un dureros sentiment de îndepărtare.

Pentru că nu pot refuza să vorbesc, voi spune deci fraţilor mei catolici din Egipt ceea ce îmi pare a fi cel mai adevărat şi cel mai urgent.

Creştinismul nu este o doctrină, este o Persoană. Deşi mesajul creştin se exprimă prin formule, aceste formule au o valoare sacramentală. Ele sunt tot atâtea sacramente ale Cuvântului Verbului, tot atâtea Euharistii în care cel care se trăieşte şi se dă este tocmai adevărul în Persoană. Aceste formule trebuie asimilate, aşa cum facem la Euharistie, printr-o silenţioasă identificare de viaţă.

Tocmai această atitudine determină o prăpastie între doctrina fariseilor, vrăjmaşi ai Evangheliei, şi cea a Domnului. Doctorii Legii care îl cenzurează pe tâmplarul din Nazaret sunt repetenţi şcolari. Ucenicii Noii Alianţe trebuie să se incorporeze persoanei stăpânului lor. Toate cuvintele noastre sunt zadarnice dacă noi înşine nu suntem Cuvântul. Iar dacă noi suntem Cuvântul, aproape că nu avem nevoie de cuvinte.

De cum angajăm o conversaţie cu fraţii noştri non catolici, riscăm constant să deformăm mesajul lui Cristos, reducându-l la un sistem, agăţându-ne de cuvinte sau având aerul de a face propagandă pentru un partid. Singura cale eficace ar fi de a le prezenta pe Isus trăind în noi, cu atâta renunţare încât ei să-l recunoască imediat ca fiind viaţa vieţii lor. Rar se întâmplă ca cineva să se apere contra iubirii îngenunchiate pe pragul sufletului lui… Ori Isus este caritate. Nu serveşte absolut la nimic să vorbim despre ea, dacă această caritate care este el nu este respiraţia vieţii noastre.

Noi ne înverşunăm cel mai adesea să proclamăm, să justificăm şi să apărăm principii dar lăsăm să se piardă sufletele. Aşa s-a întâmplat când, vrând să se salveze dreptul de proprietate şi dreptul de autoritate, masele au fost abandonate mizeriei, prăvălindu-le în deznădejdea unui ateism care venea cu promisiuni de dreptate. A fost pură nebunie. Căci aceste principii se identifică în credinţă cu principiul care este caritatea veşnică. Creştinii se îmbogăţesc adesea şi îşi urmăresc propriile interese în numele lui Cristos: interese particulare, interese de clasă, interese naţionale şi sfârşesc prin a da Domnului propria lor faţă. Denunţând fanatismul altora, ei nu-şi dau seama că ei aderă la Evanghelie pentru motive care n-au nimic evanghelic.

Când urmărim dezvoltarea doctrinei creştine, vedem că Biserica nu s-a încurcat în aparentele contradicţii. Ea refuză să fie sclava cuvintelor iar sub cuvinte, inima ei este fără încetare încordată spre persoana care le dă viaţă. Este cu siguranţă util să ne aplecăm asupra textelor, dar cu condiţia să le citim în genunchi, căutând peste tot, sub literă, faţa după care tot pământul suspină. Nu vom convinge pe nimeni prin combatere oricât de întemeiată ar fi, pentru că nimănui nu-i place să se recunoască învins. Şi nu există decât iubirea care nu produce violenţă, pentru că ea transformă, dinlăuntru, şi produce naşterea din nou.

Toată chestiunea este aceasta: trebuie să ne naştem din nou. Oamenii se nasc prima dată după trup şi sunt constituiţi astfel într-un „eu” biologic care nu este altceva decât un mănunchi de determinări. Cea mai mare parte dintre ei rămân acolo, pentru că nimeni nu-i naşte la viaţa duhului, nimeni nu-i eliberează de ei înşişi, nimeni nu-i iubeşte destul pentru a se şterge(micşora) în faţa posibilităţilor divine pe care harul le-ar actualiza în ei, dacă o caritate fără limite i-ar face atenţi la comoara oferită neîncetat dorinţei lor de măreţie şi de libertate. De aici provin aproape toate eşecurile noastre.

Vorbim în continuu despre un dar capabil să satisfacă toate sufletele însă noi nu ne-am dăruit. N-am asimilat noi înşine ceea ce vorbim şi nu trăim aceasta. Noi căutăm ucenici pentru o doctrină la care noi nu am aderat cu o adeziune capabilă să aprindă focul al cărui incendiu voia Domnul să-l propage. Ne mulţumim cu cuvinte splendide care ne măgulesc inteligenţa şi care ne dau un sentiment de respectabilitate: nu suntem transsubstanţiaţi în cel care este viaţă şi a cărui viaţă este lumina oamenilor. Strălucirea unei neclintite bunătăţi, liniştea unei răbdări neobosit îngenunchiate, abandonarea unei smerenii care perseverează în Spălarea picioarelor, iată ceea ce ne trebuie! Avem nevoie de reculegere mai mult decât de noţiuni şi de a asculta mai mult decât de a auzi.

Ceea ce eu aş dori pentru Dar el Salam, este să fie un loc de reculegere, un loc nobil de tăcere, un cămin luminos şi golit de „mistificare”, cum spune părintele Teilhard de Chardin: ca studiul să fie acolo căutarea iubirii, şi ca sub doctrine să se vadă degajarea tot mai clară a feţei persoanei! Eu nu cred decât în iubire. Numai iubirea naşte viaţa. Apostolii îl purtau pe Isus în ei înşişi şi prin aceasta au cucerit ei lumea. Este zadarnic să căutăm în altă parte o garanţie de succes. Dumnezeu este iubire, trebuie să-l iubim şi să-l facem iubit iubind. Tot creştinismul este aici până la „nebunia Crucii”.

Vom şti infinit mai multe lucruri despre Dumnezeu, văzând cum se deschide un suflet şi cum înfloreşte un chip în radierea iubirii noastre, decât am putea aduna din mii de cărţi.

Comunicându-i viaţa, în renunţarea unei existenţe destinată tăcerii de sine, o vom descoperi şi noi la rândul nostru şi vom recunoaşte, uimiţi, „dulceaţa feţei de sărbătoare a lui Cristos”, aşa cum sculptorul descoperă, la capătul călătoriei sale, frumuseţea care s-a născut din răbdarea, din smerenia şi din iubirea sa.

Maurice Zundel
Sursa: www.mauricezundel.free.fr

Fragmente

Dacă aş putea să-mi rezum toată credinţa aş spune aşa: eu cred în viaţa Altuia în mine, cred în riscul infinit al lui Dumnezeu, cred în tragedia veşnică a Iubirii crucificate, cred în fragilitatea lui Dumnezeu, tocmai pentru că, dacă nu există nimic mai puternic decât iubirea, nu există nimic mai fragil decât ea.
Dumnezeu fragil, este darul cel mai emoţionant, cel mai bulversant, cel mai nou şi cel mai esenţial al Evangheliei: un Dumnezeu fragil este repus în mâinile noastre, un Dumnezeu fragil este încredinţat conştiinţei noastre.
Dumnezeu fragil şi dezarmat, aşa încât nouă ne revine să-L protejăm de noi înşine. Aceasta este lumina Crucii: Dumnezeu moare din Iubire pentru cei care refuză cu obstinaţie să-L iubească.

MZ

Eroarea despre Dumnezeu a antrenat criza Bisericii şi pe cea a moralei.
Criza Bisericii îşi are fundamentul într-o anumită concepţie despre Dumnezeu: din cauză că oamenii s-au înşelat cu privire la Dumnezeu această criză a căpătat azi atâta anvergură şi expansiune. Oamenii au creat imaginea unui Dumnezeu care locuieşte în afară şi nu mai poate fi găsit înlăuntru. Este natural să fie refuzat acest Dumnezeu exterior care apare ca o ameninţare şi ca o limită impusă vieţii umane din afară. Este natural să fie resimţită ca o ofensă adusă duhului şi ca o agresiune contra lui, această intruziune a unei autorităţi care se impune şi pare să fie negarea libertăţii şi demnităţii umane. Ne-am înşelat cu privire la Dumnezeu, nu L-am recunoscut, şi atunci este foarte natural ca morala, care era atârnată de Dumnezeul „tradiţional” să se clatine şi ea. Dacă nu-l mai admitem pe acest Dumnezeu, nu mai putem admite nici morala a cărei garanţie era El. Dacă nu-l mai admitem pe acest Suveran, Rege al regilor care tronează în cer şi ne subordonează atotputerniciei lui, nu vom mai admite nici interdicţiile „biblice” şi poruncile… lui Dumnezeu. Acest refuz al lui Dumnezeu poate fi depăşit şi trebuie să fie depăşit pentru că adevăratul Dumnezeu este în interior şi nu în afară, pentru că adevăratul Dumnezeu restabileşte demnitatea noastră! El este spaţiul în care aceasta se împlineşte, El este lumina şi bucuria intimităţii noastre, El care ne face să existăm în plinătate. Prin El ne întâlnim unii cu alţii, în El ne iubim şi datorită Lui putem învinge moartea şi eterniza.

MZ

"Dumnezeu s-a fãcut om pentru ca omul sã devinã Dumnezeu"(sf.Augustin)
Toate activitãtile noastre sunt într-un anume grad interschimbabile si cea mai mare parte ar putea fi îndeplinite de masini. Actul de neînlocuit este strãlucirea(iradierea) fiintei, surâsul bunãtãtii, elanul inimii: tot ceea ce vine din interior, în gratuitatea dãruirii. Prin aceasta orice fiintã este necesarã, orice viatã este infinitã: pâinea care se cumpãrã si se vinde poate fi simbolul unei comuniuni dacã mâinile care se ating si privirile care se întâlnesc lasã sã treacã lumina sufletelor.
Nu aceasta este suprema tristete: cã atâtea bogãtii umane se pierd, cã atâtea fiinte nu sunt decât unitãti într-un numãr, cã atâtea feţe poartã masca anonimã care le conformeazã mediului lor?
Ah! Sã poti sã fii tu însuti în sfârsit, cum trebuie sã fim în faţa lui Dumnezeu, fãrã a ne refula sufletul si fãrã a minti Infinitul a cãrui exigentã implacabilã a purtãm în noi însine!
Ne apartine nouã în orice caz sã nu impunem aceastã constrângere altora, înconjurându-i cu atâta umilintã si respect, cu atâta bunãtate si iubire, încât ei sã-si descopere sufletul lor si sã îndrãzneascã sã-l exprime. Nu existã lucrare mai mare decât aceasta, nici mai necesarã decât aceasta. Numai sub auspiciile demnitãtii sale recãpãtate va recunoaste omul, în duhul sãu, sanctuarul unei Prezente tainice.

Maurice Zundel - "L'Evangile interieur")

 

Altii despre Maurice Zundel

«Je est un autre» 

În centrul teologiei lui Maurice Zundel este omul. Devenirea, trecerea de la „eul posesiv” la „eul sacrificial” este o vocaţie. Din start, fiecare este sclavul energiei primite, a „impulsurilor impersonale”. În sens propriu, „persoana încă nu există”. Pentru Zundel, persoana nu-şi face apariţia decât în dăruire, cu preţul unei convertiri. Orientarea adevărată este „ofranda(jertfa)”, o noţiune care îi este dragă. Omul se descoperă a fi mai mare decât sine însuşi în lumina care se înalţă în el începând din clipa în care se deschide pentru altul. Nu există om veritabil decât în întâlnire, „Prezenţa”. Aceasta se poate face pe trei căi: întâlnirea Frumosului în artă; căutarea Adevărului în ştiinţă; comuniunea în relaţia interpersonală. Şi Zundel îl citează pe Rimbaud: „eu este un altul”.
Persoana umană se construieşte astfel, cu ajutorul demnităţii, a interiorităţii, a libertăţii, a sărăciei.
Dumnezeu în toate acestea? Convingerea lui Zundel este simplă: „Dumnezeu trebuie să fie în absolut ceea ce este pus în om ca şi chemare, dorinţă, vocaţie infinită.” Adevărata cheie de boltă a gândirii sale rămâne Treimea, antidotul zeului Narcis, venerat ca potentat. Departe de a se hazarda într-o pseudo-matematică cerească, Zundel merge direct la ţintă: în Dumnezeul trinitar, prin intermediul relaţiei dintre Tatăl, Fiul şi Duhul, ceea ce se comunică veşnic este iubirea. Dumnezeu este astfel, în absolutul acestei comunicări, la aceasta îl cheamă Dumnezeu pe om.
În rezumat, a te lăsa îndrumat de Zundel presupune o singură condiţie, pusă de el cu obişnuita lui francheţe provocatoare: „Dacă nu credem în om, este imposibil să credem în Dumnezeu.” Deoarece „pentru Dumnezeu, omul îl egalează pe Dumnezeu.”

Frédéric Mounier(La Croix

Trecerea de la ceva la cineva
Laussanne, octombrie 1959

Cei mai mari scriitori sunt cei care pot exprima, prin cuvinte foarte simple, lucruri eterne.

Unul dintre cuvintele acestea foarte semnificative este cel al lui Flaubert atunci când spune: „Pentru ce să vrei să fii ceva când poţi să fii cineva!” Acest cuvânt i-a fost sugerat de cererea lui Baudelaire care îl ruga să-i sprijine candidatura pentru Academia Franceză. Şi Flaubert, scandalizat de faptul că un poet aşteaptă o altă recompensă decât aceea pe care o poate da Frumuseţea căreia trebuie să-i fie consacrat, a scris acest cuvânt în jurnalul lui: „Pentru ce să vrei să fii ceva când poţi să fii cineva?” Trecerea de la ceva la cineva este exact problema omului. Se vorbeşte mult despre evoluţie, oamenii se întreabă cu privire la originea omului: de unde vine el? De unde vine viaţa? Vine dintr-o furtună electrică, într-un nor de gaz? Provine de la vegetale, de la minerale sau de la animale? De unde vine viaţa?

Este infinit de interesant: dar, în final, adevărata problemă nu este oare: „Ce facem noi cu viaţa?” Căci, situaţia noastră în lume nu prezintă interes decât pentru că există în noi posibilitatea de a alege! Această posibilitate de a alege însă, noi ştim bine, din experienţă, că se poate transforma adesea în catastrofă. Trebuie ca omul să fie ori totdeauna, ori frecvent, cineva! Cea mai mare parte a timpului omul este ceva, o bucată din univers, un moment al speciei, expresia rasei sale, a continentului său, a culorii pielii sale, a prejudecăţilor mediului său; iar când se înhaită este mai rău decât animalele. Nimic nu este mai înspăimântător decât cruzimea omului faţă de om.

Acolo se simte că evoluţia, oricare ar fi explicaţia care i s-ar da, nu poate opera în mod automat această trecere de la ceva la cineva. Aceasta este lucrarea fiecăruia dintre noi. Ea este vocaţia, privilegiul care ne  este acordat: şi posibilitatea de a ne dărui, care este măreţia şi demnitatea umană în exclusivitate.

Dar aceasta nu este decât o posibilitate. Nu se face de la sine, este o trecere extrem de dificilă. Se poate chiar spune că, în anumite privinţe, este imposibilă, atât timp când nu l-am întâlnit pe Dumnezeul cel Viu.

Nu trebuie să ne lăsăm înşelaţi de raţiune! Nu facultatea de a raţiona ne constituie ca oameni! Nu aceasta face din noi spirite, căci putem raţiona cât vezi cu ochii pentru a ne justifica pasiunile noastre. Şi noi ştim astăzi că se poate practica spălarea creierelor, că se poate aplica o abrutizare a inteligenţelor umane pentru a le face să admită idei pe care mai înainte le respingeau cu toată puterea inimii şi spiritului lor.  Că pot fi abrutizate până acolo încât să ajungă să spună lucruri pe care nu voiau să le spună, să recunoască lucruri asupra cărora voiau să păstreze tăcere şi chiar să se facă propagandişti a ceea ce mai înainte li se părea greşeală sau minciună.

Raţiunea poate servi la orice, raţiunea nu se identifică cu spiritul, căci spiritul este această putere de dăruire, dar care, pentru a se exersa are nevoie să întâlnească pe cineva căruia să i se dăruiască. Şi pentru că  imensa majoritate a oamenilor nu găseşte pe cineva căruia să i se dăruiască, ei nu ajung să opereze această trecere de la ceva la cineva.

Iar dacă eu insist în această seară este pentru că în această săptămână am avut onoarea de a celebra sărbătoarea Sfântului Francisc de Assisi. Şi pentru că Francisc de Assisi este unul dintre cei mai mari sfinţi ai creştinătăţii, unul dintre cei mai extraordinari, unul dintre cei mai magnifici, unul dintre cei a căror influenţă rămâne cea mai actuală, pentru că lui i-a fost dat să descopere Sărăcia lui Dumnezeu.

Acest om care era numai ambiţie, care era el însuşi sclav al  unei pasiuni care-l umplea, care voia să facă să se vorbească de el, care voia să umple istoria cu faptele lui măreţe, care gândea – din burghez şi din negustor cum era destinat să fie – care se gândea să devină un Domn, un prinţ, un cuceritor! Care voia să uimească femeile în competiţii răsunătoare. Tocmai acest om a fost adus, puţin câte puţin, să descopere imensitatea generozităţii divine iar, sub imaginea Doamnei Sărăcie, l-a întâlnit în realitate pe Adevăratul Dumnezeu!

El cel îmbrăcat într-un sac şi încins cu o sfoară! El, cerşindu-şi hrana sau alăturându-se lucrărilor ţăranilor! El, ospătându-se cu o coajă veche de pâine şi cu apa scoasă dintr-un izvor viu! El este cel care, pentru prima dată, a intrat până în fundul abisurilor Trinităţii! El este cel care ne-a făcut să înţelegem prin toată lumina vieţii sale, că Trinitatea vrea să însemne tocmai că Dumnezeu dă tot, că Dumnezeu este comunicare, că Dumnezeu nu este cineva care se priveşte şi care se admiră ci că Dumnezeu este Cineva care nu încetează să se dăruiască într-un veşnic schimb .

El este cel care ne face să înţelegem că existenţa, în expresia ei supremă, este o viaţă de dăruire, este o viaţă de caritate, este o viaţă de lepădare, este o viaţă de iubire, care este bucuria primei fericiri evanghelice: „Ferice de cei săraci în duh”(Mat 5,3) Este bucuria dăruirii totale! Dumnezeu este Dumnezeu pentru că el nu are nimic: divinitatea nu este a nimănui pentru că este privirea Tatălui spre Fiul şi a Fiului spre Tatăl în unitatea şi îmbrăţişarea Duhului sfânt. El este cel care ne-a făcut să pătrundem astfel în intimitatea inimii lui Dumnezeu, care ne-a făcut să înţelegem că, pe drept, sensul existenţei noastre este de-a face din toată fiinţa noastră un dar, pentru că există în faţa noastră – sau mai degrabă în interiorul nostru – Cineva căruia să i ne dăruim, care nu încetează să se ofere iubirii noastre, care nu încetează să ne aştepte în fondul inimii noastre, care nu încetează, într-un cuvânt, să ni Se dăruiască.

Şi tocmi prin aceasta se deschide o perspectivă cu totul nouă! Dacă evoluţia trebuie să se continue, ea nu poate fi automată. Trebuie ca noi să fim artizanii ei şi aceasta este, pe drept, misiunea noastră de oameni. Este de a aduna toate forţele care sunt la lucru în univers, de a le da o faţă, de a le împlini făcând din ele o ofrandă de lumină şi de iubire, într-un cuvânt, de a deveni cineva din ceva ce eram!

Este o misiune admirabilă! Este o demnitate al cărui imens privilegiu ar trebui să-l simţim; este o aventură pe care Cristos a înscris-o în profunzimea vocaţiei noastre de botez. Noi trebuie să facem ca lumea să treacă de la orbirea ei, vreau să spun din confuzie, din fatalitate, din determinismul care poate domni la toate etajele naturii… noi trebuie să facem ca această lume să treacă în sfera libertăţii, a ofrandei, a dăruirii şi a iubirii.

Şi abia atunci vom înţelege că este absolut imposibil, imposibil pentru toţi cei care n-au întâlnit Faţa Dumnezeului cel Viu, pentru cei care n-au identificat în Dumnezeu existenţa cu Darul, pentru cei care n-au primit Evanghelia Divinei Sărăcii, le este imposibil să asigure, să împlinească mai exact, vocaţia lor de om!

Căci a fi om, cu adevărat, a fi cineva, nu este posibil decât pentru cel care poate să se concentreze cu totul şi să facă din toate fibrele fiinţei sale un dar Iubirii veşnice; un dar de asemenea tuturor fraţilor lui oameni care poartă în ei, fără să ştie, pe Dumnezeul cel Viu care ne aşteaptă în ei, după cum nu încetează să ne aştepte în străfundul nostru cel mai profund.

Iar aceasta se petrece adesea la oameni foarte simpli! Atâtea femei, atâţia muncitori sărmani şi neînsemnaţi care sunt necunoscuţi, al căror nume nu se va înscrie în istoria oficială! Atâtea femei, în fundul unei bucătării, au realizat pe urma lui Francisc de Assisi acest dar de sine care este suprema măreţie!  Pentru că, pe drept, nu este vorba aici de cultură livrescă! Nu este vorba de tehnică, de abilitate, de situaţie, este vorba exclusiv de o vocaţie silenţioasă, de un apel care răsună în străfundul inimii, de un dar care se împlineşte în Linişte!

După cum măreţia lui Dumnezeu este făcută numai din Iubirea lui şi din veşnica despuiere, tot aşa măreţia umană ţine tot de această dăruire tainică împlinită adeseori departe, departe de orice privire omenească, într-o iradiere magnifică, care traversează zidurile, care străbate mările şi care atinge toată omenirea în acest circuit misterios al comuniunii Sfinţilor unde „orice suflet care se ridică, ridică lumea”. (Elisabeth Leseur).

Vrem deci să concludem în această săptămână franciscană, vrem să reţinem din această apariţie fulgurantă şi unică a Sfântului Francisc de Assisi în istoria creştină, vrem să reţinem că este foarte adevărat că singura problemă esenţială, este în final ce vom face noi cu această viaţă, care a ajuns la noi, oricare ar fi originea ei, care a ajuns la noi ca o posibilitate de alegere, de depăşire şi de dăruire.

Şi pentru că sărăcuţul din Assisi(şi atâţia care l-au urmat de atunci) a realizat suprema măreţie descoperind şi lăsând să se descopere în toată viaţa sa măreţia iubirii care este măreţia lui Dumnezeu, vom cere lui Dumnezeu să ne ajute să intrăm în această aventură eroică, silenţioasă şi magnifică, învăţând în fiecare zi să ne dăruim mai mult prin micile lucruri care ţes urzeala vieţii noastre cotidiene şi, aducând altora , după puterile noastre, lumina unei feţe deschise şi fraterne! Căci cea mai frumoasă revelaţie a acestui Dumnezeu de iubire, cel mai bun mijloc de a-i îndrepta pe cei care ne înconjoară spre măreţia care se află în dăruirea de sine, este de a aduce în mediul în care trăim surâsul, surâsul Bunătăţii divine.

Aceasta este ceea ce salvează omul din disperare, când el nu se mai află în faţa unui zid, când întâlneşte în sfârşit o faţă, când există cineva, când există o inimă, când există o prietenie, când simte suflul unei simpatii înţelegătoare, atunci începe să înţeleagă că nu este singur în univers, că nu este abandonat, că el nu este doar un obiect în mijlocul lumii ci că există în el o posibilitate creatoare, şi că este chemat la o altă aventură, infinită.

Oh! Să cerem ca să fie aşa, şi ca urmând în noi înşine adevărata măreţie în lumina Sărăciei divine, să-i ajutăm pe ceilalţi să se împlinească împlinindu-ne pe noi înşine, într-o dăruire din ce în ce mai silenţioasă şi din ce în ce mai surâzătoare, care ne va face să trecem, care ne va face să devenim din ceva care eram, care ne va face să devenim cineva, cineva viu, cineva purtător de viaţă, cineva care lasă să treacă prin sine surâsul Bunătăţii divine.

M.Z.

"Abisul omului, abisul lui Dumnezeu"
Lausanne,1956

Un mistic al secolului al XVII-lea, Angelus Silesius, un silezian, cum arată şi numele, admirabil situat în tradiţia misticii germane, a scris aceste cuvinte, acest mic catren inepuizabil:

”Abisul duhului meu invocă mereu într-un strigăt abisul lui Dumnezeu.
Spune, care dintre cele două este cel mai profund?

El compară deci profunzimea abisului omului cu profunzimea abisului lui Dumnezeu. Şi se întreabă care dintre cele două este cel mai profund. Există în această exprimare curajoasă ceva admirabil, pentru că acest catren ne face imediat sensibilă măreţia omului. Tocmai prim măreţia omului se revelează măreţia lui Dumnezeu.

Dacă n-ar exista în noi acest aspect de imensitate, dacă n-ar exista în noi ceva infinit, n-am putea avea nici o cunoştinţă reală despre infinitatea lui Dumnezeu. Am putea pronunţa fără îndoială cuvântul „infinit”, dar acesta ar fi un cuvânt vid.

Dacă putem avea sentimentul Măreţiei Divine, al caracterului inepuizabil al Frumuseţii Divine, este pentru că există în noi ceva infinit care se înrădăcinează în Dumnezeu. Există un fel de frontieră, de contact unde îl putem atinge pe Dumnezeu, unde Dumnezeu ne atinge pe noi. Iar când ajungem la acest punct, când întâlnim acest centru, atunci suntem în acelaşi timp cel mai aproape de Dumnezeu şi cel mai aproape de noi înşine. Abia atunci atingem adevărul nostru deplin, aşa cum cunoaştem – atât cât ne este posibil să cunoaştem – Adevărul deplin al lui Dumnezeu.

Cunoaşteţi aceasta pentru că aşa se întâmplă în cazul fiinţelor pe care le iubiţi. O mamă poate să-şi privească propriul copil o viaţă întreagă şi chiar dacă îl priveşte cu toată atenţia, niciodată nu-i va cunoaşte tot secretul, pentru că secretul unei fiinţe umane, aşa cum îi scapă ei însăşi, aşa le scapă şi celor care o iubesc; în acelaşi timp, însă, ea hrăneşte această iubire pentru că există în acest secret o descoperire mereu nouă.

Tocmai aceasta vrem să subliniem, pe urma lui Angelus Silesius: Revelaţia lui Dumnezeu, Revelaţia autentică şi vie a lui Dumnezeu se face întotdeauna, la urma urmei, prin intermediul măreţiei şi slavei omului. Toate miracolele, toate carismele, toate harurile, toate sistemele, toate filosofiile, toate teologiile, se japreciază în cele din urmă în această zi abisală, interioară, în această zi care străluceşte la acest punct de întâlnire între suflet şi Dumnezeu.

De aceea Întruparea, care este singura posibilitate de a se manifesta pentru Dumnezeu, Întruparea presupune întotdeauna o creştere, o promovare a omului. Profeţii, adevăraţii profeţi, sunt oameni care trăiesc la un nivel superior. Iar Profetul profeţilor, Cristos, Domnul nostru, este Umanitatea cea mai înaltă, cea mai liberă, cea mai universală care se poate concepe. Şi chiari prin splendoarea acestei Umanităţi străluceşte Lumina Veşnică.

Trebuie văzută în creştinism tocmai această măreţie a omului care este imposibil de separat vreodată de măreţia lui Dumnezeu. Şi de aceea nimic nu răneşte mai mult decât a vrea să-l glorificăm pe Dumnezeu în detrimentul omului, ca şi cum numai din instituirea neantului omului ar putea să reiasă slava lui Dumnezeu. Dar nu! Este fals!

Slava lui Dumnezeu este în măreţia omului. Iar când Dumnezeu se arată, omul se transfigurează. Şi când Dumnezeu este cu adevărat prezent, viaţa îşi atinge plinătatea; şi de aceea toţi cei care sunt ucenici ai Adevăratului Dumnezeu poartă în ei o chemare la măreţie. Este acelaşi lucru, de fapt, cu a asculta, în adâncul nostru înşine, chemarea Adevăratului Dumnezeu, şi de a ne îndrepta spre măreţie.

Nu te mulţumi, spunea sfântul Ioan al Crucii, nu te mulţumi cu fărâmituri căzute de la masa Tatălui tău, ieşi şi glorifică-te în slava ta şi vei atinge dorinţa inimii tale!

Bineînţeles că, deşi suntem chemaţi la măreţie şi numai în această măreţie va străluci în noi Lumina Prezenţei lui Dumnezeu, nu putem atinge culmile dintr-odată. Viaţa este o creştere, este o mişcare şi, ca urmare, putem progresa tot mai mult, vom putea avansa la nesfârşit, nu vom epuiza niciodată profunzimea abisului lui Dumnezeu, nici profunzimea abisului omului.

Suntem deci în acest regim de Întrupare, suntem într-un regim de creştere, de progres, de continuă descoperire care face din viaţa creştină trăită profund o fericire perpetuă.

Einstein a exprimat aceasta în domeniul lui propriu: „Omul care a pierdut facultatea de a se uimi şi de a fi frapat de respect este ca şi cum ar fi mort.” Această vorbă se verifică într-o manieră incomparabilă pe planul credinţei, chiar în măsura în care ne lăsăm ghidaţi de această chemare la măreţie, în care ajungem până la rădăcinile noastre divine, până la această clipă în care ne atingem în tăcere de Prezenţa care ne revelează pe noi nouă înşine, revelându-se pe Ea însăşi.

Şi toate acestea se petrec într-o discreţie perfectă, căci regimul Întrupării, este regimul simbolului, al sacramentului, este regimul în care întâlnirea se petrece sub voal.

Iar aici este ceva absolut admirabil: suntem împreună în această biserică; participăm la aceeaşi liturghie; pronunţăm aceleaşi cuvinte; cântăm aceleaşi cântări; auzim aceleaşi cuvinte. Ne vom centra îndată în jurul tainei Vizitării Divine: „Acesta este Trupul Meu, Acesta este Sângele Meu.” Şi chiar dacă suntem cu adevărat împreună, uniţi unanim în aceeaşi aşteptare, fiecare dintre noi totuşi va realiza această aşteptare în maniera sa unică.

Dincolo de semnele comune, dincolo de cuvintele care rezonează identic pentru urechile noastre, dincolo de semnele care toate conţin o aluzie prodigioasă, fiecare dintre noi îl va recunoaşte pe Dumnezeu în măsura în care este capabil să se identifice cu El. Şi aici este minunea minunilor: a fi împreună şi, în acelaşi timp, a fi singuri!

Nu putem trăi solitari. Avem nevoie de o faţă, avem nevoie de cineva pe care să-l iubim. Nu putem dărui tandreţea noastră unui zid. Şi, în acelaşi timp, avem nevoie de un secret , avem nevoie să ne ştim unici, pentru că simţim că suntem de neînlocuit.

Dacă am fi interschimbabili viaţa n-ar avea sens. Viaţa nu are sens, nu este atât de importantă, nu este atât de necesară decât pentru că fiecare dintre noi este o voce unică, o privire unică, o faţă unică, o revelaţie a lui Dumnezeu unică. Iar echilibrul admirabil al acestei duble mişcări: împreună şi singuri, este asigurat în chiar regimul Întrupării, prin această comunitate a semnului ca un voal care acoperă Faţa Divină, şi pe care fiecare dintre noi trebuie să-l traverseze, în maniera sa, pentru a realiza întâlnirea unică.

Împreună şi singuri, comuniind toţi în aceeaşi direcţie, în acelaşi secret, în aceeaşi Prezenţă. Dar ne unim cu Ea, fiecare în felul lui, fiecare la nivelul lui, fiecare cu privirea şi inima lui, astfel încât Dumnezeu este în acelaşi timp Tată pentru toţi, Tatăl nostru comun şi, în acelaşi timp, Tatăl meu; iubirea noastră a tuturor şi, în acelaşi timp, iubirea mea unică; descoperirea noastră împreună şi, în acelaşi timp, descoperirea mea unică, astăzi şi în toate zilele vieţii.

Vrem deci în această seară să ne lărgim sufletul în faţa acestei chemări. Vrem să înţelegem că Cristos ne deschide un orizont infinit, că este imposibil să ne apropiem de Dumnezeu fără a atinge adevărata măreţie umană şi că este imposibil să fim împreună fără să intrăm în acelaşi timp în secretul cel mai personal şi cel mai incomuncabil.

Şi vrem să ne cufundăm în tăcerea abisală a fiinţei noastre, să ne cufundăm în această tăcere pe măsură ce vom înainta în inima liturghiei divine, pentru a atinge acest punct central în care fiinţa noastră se înrădăcinează în Dumnezeu şi în care măreţia noastră poate primi amprenta Măreţiei Divine.

Atunci, vom înţelege toată înţelepciunea acestui minunat catren care ne cheamă în larg, care ne cere să nu ne limităm ca să nu-l limităm pe Dumnezeu:

„Abisul duhului meu
invocă neîncetat într-un strigăt
abisul lui Dumnezeu.
Dintre unul şi celălalt, care este cel mai profund?

M.Z.

Traducerea îmi apartine, VJ.

Salt la inceputul paginii