[ Pagina de START ]

[ Argument ]

[ Autori ]

[ Noutati ]

[Aforismul zilei]

[ Galerie FOTO ]

[ Alte resurse ]

[ Harta site ]

[ Linkuri ]

[ Recomanda unui prieten ]


Mihaela Miroiu

Câteva fragmente din cartea
Cu mintea mea de femeie
Editura Cartea Româneascã, 2017

Detalii carte pe site-ul editurii aici:http://cartearomaneasca.ro/produs/cu-mintea-mea-de-femeie/

MIHAELA MIROIU este profesoara universitara de stiinte Politice la Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative, Bucuresti. Este initiatoare a studiilor feministe si studiilor de gen în România (1994), a primului masterat de studii de gen (1998) si a Scolii doctorale de Stiin?e Politice (2000). A publicat 12 carti între care cele mai relevate sunt: în filosofie: Gândul umbrei (1995), Convenio. Despre natura, femei si morala (1996), teorie politica: Societatea retro (1997), Drumul catre autonomie (2004), analiza politica: România. Starea de fapt (1997, în colaborare), Dincolo de îngeri si de draci. Etica în politica româneasca (2008), de literatura autobiografica: R Estul si vestul (2005, împreuna cu Mircea Miclea), publicistica feminista: Nepretuitele femei (2007). A editat 11 carti, între care Lexicon feminist (2002, în colab.), Patriarhat si emancipare în gândirea politica româneasca (2002, în colab), Ideologii politice actuale (2012). Conduce colectia de Studii de gen a editurii Polirom. Joaca un rol public activ în calitate de politologa si eticiana. A primit premii nationale pentru combaterea discriminarii, pentru promovarea drepturilor femeilor si pentru merite în dezvoltarea învatamântului superior. International a primit distinctia Women Inspiring Europe, European Institute for Gender Equality, December, 2010, Bruxelles ?i Outstanding Achievements Award, a Association for Women in Slavic Studies Eurasian and East-European Studies (AWSS), Los Angeles, noiembrie, 2010.


Fragmente dintr-o altã carte scrisã de Mihaela Miroiu, Dincolo de îngeri si draci pe acest site AIC

Sunt femeia care s-a ţinut departe de femei, fiindcă nu ştia că ele au produs filozofie. De minţile femeieşti limitate, neintrate în ordinea creaţiei, că doar asta aflam din literatura si filosofia pe care le citeam, închisă cum eram în grija partidului comunist faţă de mintea mea. Şi, mai ales, m-am ţinut ceva mai departe de ele fiindcă eu credeam că ar da oricând tărâmul libertăţii şi creativităţii pe cel al dragostei şi grijii.
Sunt femeia care a început să se uite cu adevărat la mintea femeilor, oricare erau ele, doar odată cu filosofia feministă. Ca şi când a trecut printr-o revoluţie copernicană în care universul cunoaşterii omeneşti nu mai are un singur producător, ci doi. De atunci ştiu că lumea cunoaşterii, a sensibilităţii, a politicii, trebuie să fie deopotrivă ginomorfică şi andromorfică. Şi că nici femeile, nici bărbaţii nu au a se teme de completitudine, de întregire.
(pag. 245)


Am înţeles cât de greu şi cât de dureros se construieşte lumea oamenilor liberi, dar şi cât de nepreţuită, de minunată este libertatea culturală şi politică. Şi că, fără ea, suntem, social, un chimval răsunător, o harpă ruptă. Mâini de sculptori amputaţi si minţi mutante. Arbori bonsai.
Am învăţat că, în străfunduri, fiecare suntem ceea ce rămâne din noi după ce nu mai avem funcţii, titluri, ranguri, averi. Şi am învăţat să îmi fie milă cel mai mult de cei din care nu mai rămâne nimic după ce le pierd pe toate acestea. Căci, Doamne, cât am rămas de legată de cea mai tulburătoare dintre întrebările filosofice despre rostul nostru, al fiecăruia: De ce trãiesc eu şi nu oricine altcineva în locul meu?

Fragmente disparate din vol. CU MINTEA MEA DE FEMEIE (de la finalul cãrtii).


Gândurile umbrei. Începuturi
( pp 154 -157)

Prin 1992, Radio România a transmis primul interviu despre fe­minism. Mai grav, despre filosofia feministă. Un domn receptiv şi foarte cultural (jurnalişti nespecializaţi erau greu de găsit în acea vreme) l-a invitat pe Adrian Miroiu să susţină un interviu de o oră despre filosofia feministă.

—        E mult mai bine aşa, domnule Miroiu. Are mai multă autori­tate şi credibilitate să vorbească un bărbat filosof pe această temă.

Adrian a fost contrariat. I se părea deplasat. Ştia mult mai puţine decât mine, în genere, cu excepţia epistemologiei feministe, cunoaş­terea lui e second hand, via nevastă. I-am spulberat îndoielile:

—        Să te duci şi să dai interviul. Este incomparabil mai important ca aceste idei şi argumente să ajungă la ascultători decât să mă încăpăţânez eu pe o problemă de principiu: adică nici măcar în această zonă, cu creatoare femei si din perspectiva lor nu le recunoaştem competenţa? În definitiv, ar mai avea de fapt rost toată această în­treprindere intelectuală dacă le era recunoscută vreodată autoritatea femeilor în calitate de creatoare de idei şi teorii?

Uitându-mă în urmă, chiar mă întreb de unde adunam resurse să ne ocupăm de „cai verzi pe pereţi" în acea lume care îşi destructura instituţiile şi modurile de viaţă. Dar nu cred că e onest să îmi transfer mintea de acum în cea de atunci. Până la urmă, răspunsul e chiar sub nasul meu, în prefaţa primei antologii de traduceri de filosofie feministă:

De trei ani încerc să dilat timpul, să recuperez anii pierduţi, să elimin sentimentul că nu sunt contemporană cu vremea mea... Privesc în spate cu mândrie şi tristeţe: cu mândrie pentru felul în care femeile Vestului ies din anonimat şi invizibilitate, din condiţia de mulţime, din starea de substan­tiv comun, devenind purtătoare de nume proprii, individualităţi creatoare... privesc însă cu tristeţe sincopa de o jumătate de veac, vidul de sens, ieşirea din istorie a celor din Est, în condiţiile în care, în România de pildă, primul val  de feminism avea atunci, la ceasul său (în interbelic nn.), deplină aşezare şi contemporaneitate[1]

Ani mai târziu, o prietenă mi-a adus o carte franţuzească, Tout ce que Ies hommes savent sur Ies femmes, a unui autor care semna M.I. Sogine. O deschid. Zeci de pagini goale. La capăt ISBN şi numele tipografiei. Dacă nu aveam deja un spate serios de lectură, conside­ram cartea o ofensă complet nedreaptă la adresa bărbaţilor. Aşa însă traduceam în mod diferit sensul paginilor albe.

Femeile sunt, pentru şi despre femei, o carte încă nescrisă sau abia începută. Aproape tot ce ştim despre femei este imaginat, expli­cat şi interpretat de către bărbaţi. Sarcina, naşterea, alăptarea, avor­tul, creşterea pruncilor, corpul, îngrijirea, standardele de frumuseţe şi puritate, dacă ele sunt sacre sau profane, dacă şi când sunt curate sau spurcate, dacă gândesc, ce, cât şi cum, dacă simt, ce, cât şi cum, dacă pot, ce cât şi cum. Ce le este îngăduit să spună, să înveţe şi să facă. Dacă şi ce le este permis să spere. Ce înseamnă ceea ce visează. Dacă iubesc şi cu mintea sau doar cu inima. Tot ce ştiu bărbaţii des­pre femei, de la femei, cel puţin în sensul culturii publice, se asea­mănă mult cărţii franţuzeşti cu paginile goale. Tot ce ştiu femeile de la femei, pe calea culturii scrise, seamănă mult cu acea carte a auto­rului M.I. Sogine.

Istoria femeilor, aşa cum o gândesc femeile însele, a fost, până acum 60 de ani pur şi simplu preistorie, îmi amintesc observaţia studentului meu, RC, la un seminar de filosofic feministă, prin 1996:

— Cred că, în ispita femeilor către cunoaştere, purtarea faţă de ele a fost cam aşa: el, savantul sau filosoful, se află în bibliotecă si este brusc deranjat de faptul că i se strecoară câinele înăuntru, îi dă un şut de nu se vede şi îi mai trânteşte şi uşa în nas. Dacă, din în­tâmplare „câinele" mai continuă să scâncească si să zgeapţăne la uşă se trezeşte în stradă sau, mai rău, este eutanasiat. Mă rog, ars pe rug ca vrăjitor sau linşat, ca Hypatia.

Ştiu că, pentru cititoarele şi cititorii tineri, ceea ce am scris mai sus pare greu de crezut. Istoria apasă pe acceleraţie cum nu a făcut-o niciodată până acum, în toate privinţele. Cine mai ştie, ocupaţi cum sunt istoricii cu bătăile: de clasă, de independenţă, de cucerire, de colo­nizare si decolonizare, că abia în anii '50-'60 ai secolului XX feme­ile lumii, inspirate din iluminism, au avut acces de masă la şcolile de băieţi, la învăţământ mixt? Cine învaţă, din canonul manualelor şcolare, că femeile fie erau condamnate la analfabetism sau la alfa­betizare primară, fie o luau către învăţături care să le pregătească pentru statutul de doamne (cele puţine) sau de gospodine (cele multe)? Accesul lor la bazele ştiinţelor şi culturii a început, practic, în generaţia mea (cea care acum are 60-70 de ani), prima care a beneficiat cu adevărat fără oprelişti de „marea cunoaştere". Nu e de mirare că aceasta este generaţia care a dat un număr mult mai sem­nificativ de femei inovatoare, inventatoare, teoreticiene, artiste plas­tice şi scriitoare decât toate cele care au precedat-o, la un loc. Nu este deloc de mirare că a dat prima generaţie de feministe care nu s-au mai mulţumit să arate că pot să înveţe şi să performeze în do­menii masculine, ci şi să se întrebe de ce ar trebui ca femeile să se rezume, uneori cu succes, alteori fără, la imitarea modelului bărbă­tesc de excelenţă. Oare avem de-a face cu o umanitate întreagă, daca jumătatea ei până recent exclusă intră în jocul cunoaşterii şi creaţiei preluând tale quale modelul „maeştrilor", intrând în „povestea stă­pânului", prin cădere în admiraţie? De ce trebuie să devenim bărbaţi, dacă vrem să fim egale în drepturi cu bărbaţii? O umanitate confi- gurată cultural şi politic după un singur calapod, cel masculin, este una dramatic sărăcită. Ei sunt reperul. Ei sunt norma. Ei sunt gândul Noi suntem, o, ce frumos şi cât de periculos, doar „umbra unui gând"[2], înţelegem că istoria asta, pe care acum o numim patriarhală, a dus lucrurile pe căile mai sus pomenite. Dar dacă aşa a fost şi mai este, trebuie ca aşa să fie în continuare?

Strivitoare întrebări şi foarte hazardată căutarea răspunsurilor, fără întreb cum de nu m-am simţit mai degrabă terorizată decât în­cântată de aruncatul într-un ocean cu câteva insule şi două-trei arhi­pelaguri. Cred că singurul pai de care m-am legat în singurătatea de atunci a fost faptul că nu găseam mult mai grea ieşirea femeilor din patriarhat decât a noastră, a tuturor, din comunism. Ştiam că şi dacă ai proclama sfârşitul partiarhatului peste noapte, aşa cum a fost cazul proclamării sfârşitului comunismului, ceea ce urmează este o recon­strucţie foarte grea. Numai că, în optimismul meu de atunci, nu mă gândeam că e imprudent să compar efectele unei (doar) jumătăţi de secol comunist cu cele ale mileniilor patriarhale. Eram încă atât de voluntar prizonieră în lumea ideilor şi în jocul cu mărgele de sticlă, încât îmi închipuiam că voi putea naviga printre teorii, asemeni celor pe care le credeam semenele mele, filosoafele vestice. Să faci filosofie feministă, alergând ca disperata în bibliotecile universităţilor americane şi britanice, în puţinul răgaz pe care mi-1 permiteam, să te întorci acasă încercând să faci abstracţie, cu xeroxurile în braţe, de mineriade, securiade, de asaltul lumii noastre reale, neaşezate şi zbuciumate, aflată în umbra fricii de schimbare, a disoluţiei oricărei idei de stabilitate, a răcnetelor revistei România mare şi a îndobito­cirilor practicate de presa trâmbiţaşă a vremii, ei, asta da utopie. Ca să nu îi spun nebunie.


[1] Mihaela Miroiu (ed.), „Ieşirea din vrajă", înjumătăţea anonimă. Antologie de filosofic feministă, Şansa, Bucureşti, 1995, p. 8.

[2] Metafora îi aparţine lui Nichita Stănescu (Evocare) şi a inspirat titlul primei mele cărţi: Gândul umbrei. Abordări feministe în fîlosofia contemporana, Alternative, Bucureşti, 1995.

 

 

Inima nomadă a Marii Uniri
(1 Decembrie, 2015)

Sunt din fire încrezătoare: cred în Dumnezeu, în Dreptate, în Dragoste, în milă; voi sunteţi sceptici, cinici, la voi nimic nu e sfânt, vă bateţi joc de toate, peste tot vedeţi numai urâciune şi trădare, nu credeţi într-o inimă curată. Voi vedeţi latura neagră şi întunecoasă a oricărui lucru, pe când eu o văd pe cea luminoasă... Dar şi un latin şi o anglo-saxonă s-ar putea înţe­lege, dacă nu ar fi făţărnicie şi înşelăciune, dacă nu ar fio dorinţă ascunsă şi vicleană de a mă prinde în mreajă, de a mă găsi vinovată şi astfel, a căpăta pe nedrept putere asupra mea... Am venit în România ca un tânăr viteaz şi vesel, gata să intru în rândurile voastre, să mă închin la steagul vostru... dar sunt mereu învinsă dacă armele voastre sunt bănuiala şi în­şelăciunea. A cui e ruşinea! A mea, sau a voastră! (Maria, Regina României, replică dată lui Dimitrie Sturdza, în Povestea vieţii mele, vol. II, apud Tatiana. Niculescu Bran, Humanitas, Bucureşti, 2015, p. 94)


Regina Maria

M-am ascuns undeva, departe de toţi şi de toate, sperând să îmi alung rădăcinile zilelor şi să mă pot întoarce la sinegrafia din Litera­tura de azi, aşa cum pot, Cu mintea mea de femeie. Am luat cu mine Solenoid si Regina Maria. Ultima dorinţă. Mircea şi Tatiana. îmi sunt dragi amândoi. Din Mircea am citit 182 de pagini din cele 837. Mă absoarbe în năclăiala chinului său de a şti de ce şi cine îşi este. O face cu talentul acela zdrobitor, fără rest, lângă care te simţi mereu un Salieri dându-se bătut faţă cu Mozart. L-am lăsat puţin, poate pentru zile mai line, mai neautoreflexive, din specia aceea în care fug de mine în altul, fără rest, până la sfârşitul cărţii. A cărţii acesteia cu un corp atât de greu, încât mă dor mâinile dacă o ridic, plexul sau coapsele, dacă o reazăm. Aş vrea să fie imponderabilă. Cuvinte fără suport material. E vina relaţiei mele de maturitate cu literatura. O relaţie de alcov. Plăcere de alcov. Cum mi-ar putea fi plăcere de birou atunci când o simt furată din timpul de muncă socialmente necesar vorba lui Marx? Munca e ceva făcut în picioare, pe brânci sau şezând. Plăcerea are lascivităţi de odaliscă. Se insinuează printre cearceafuri şi perne, are căldură de veioză luminând în întuneric si foşnet de file. File din vieţile altora, ţâşnind ca sângele dintr-o venă deschisă, Nici-una dintre venele acestea nu e atât de corporal grea ca Solenoid. E o venă dintr-un braţ de centaur, pe care trebuie să îl susţin cu puterile mele ca să nu se piardă printre munţii plapumei sau să ajungă la botul celor doi căţei care l-ar sfâşia cu toată gelozia de care sunt în stare. Solenoid e acum la dreapta mea. Mă aşteaptă cu răbdarea unui munte.

Cartea Tatianei s-a grăbit mai mult. I-a ticăit ceasul istoric. Am citit-o pe nerăsuflate, întâi de dragul ei. Al Tatianei, adică. Nu o ştiţi? Femeia aceea fabuloasă, cu ochi scăldaţi în lumină şi chip de femeie arhetipală. E cea care priveşte în alte femei, căutând arhetipul. Şi în oameni, căutând umanitatea. Tot aceea, arhetipală. Cea despre care vorbeşte personajul ei şi al nostru, regina Maria. Cea însetată de credinţă, dreptate, dragoste si milă, navigând disperat în mări tulburi, bulbucite de suspiciune, ură, înşelăciune şi trădare. Conu' lancu a rezumat mai brutal această lume: O soţietate fără prinţipuri. Regina cu inima nomadă, niciodată acasă sau, cine ştie, peste tot acasă. Regina Marii Uniri.

Am o sensibilitate faţă de Ziua Naţională. Atât de mare, încât nu mă pot îndura să o văd transformată an de an într-un ceremonial de parastas şi militărie, oricât de somptuoase sunt coroanele, de falnice tancurile, de bălţate vehiculele pregătite pentru operaţiuni NATO, inclusiv, cât de zvelte şi drăguţe sunt poliţistele călare. Arcul de Triumf este dezgolit de cârpele sub care se ascund periodicele restaurări, greu de încheiat. Ba se topise gipsul, ba au înlocuit comu­niştii chipurile lui Ferdinand şi al Mariei cu două flori plescăite pe frontispiciu şi au şters urmele vorbelor de atunci, ba au încercat postcomuniştii să redea autenticitatea iniţială. Ba, nu ştiu de ce s-a închis iarăşi. Aproape câte un an întreg Arcul de Triumf devine pură butaforie, sub care nici mirii nu se mai sărută, fiindcă nu au acces de panouri de şantier în lucru. Şantierul se încheie brusc, ca să se sărute armatele, în sunet de fanfară, sub privirile politicienilor care se îmbrâncesc să arate că descind din eroii Primului Război Mondial. Cel în care şi înaintaşii lor s-au sacrificat până la ultimul ţăran dus pe front. Luaţi la bani mărunţi, nu cred să fie mai mult de o mână de politicieni care să poată reconstitui naraţiunea şi raţiunile zilei în care îşi testează bărbăţia în frig, săltând pe vârfuri în direcţia came­relor TV. Văd că sunt cam supărată şi neînţelegătoare astăzi. Unii sunt şi ei nişte bieţi omuleţi, goi-goluti de dinăuntru. Au nevoie de funcţii, bani, case uriaşe şi de ecrane ca să îşi anestezieze lucrul acela micuţ, strecurat ca acceleratul în mintea lor la fel de complexă ca imaginea traseului Feteşti-Ciulniţa: nulitatea cu scaieţi.

La aceste parastase milităroase, organizate de l Decembrie se aude orice, despre orice, dar mai nimic despre de ce au vrut românii din Transilvania să se unească cu Regatul român şi cine sunt cei care au făcut aceasta cu putinţă, dincolo de personajul colectiv „poporul" şi câţiva politicieni ai vremii. Ceva despre Ferdinand, despre I.C. Brătianu. Mai nimic despre Maria, Regina. Adică nimic despre cea fără de care eforturile celor care au luptat pe front ar fi rămas aproape sterpe. Căci ea, mama soldaţilor, mama răniţilor, mama poporului, a fost cea răspicat favorabilă Antantei, până la capătul războiului. Ea şi femeile care au însoţit-o au alinat suflete, au îngrijit trupurile şi au întreţinut moralul soldaţilor, al unor ţărani simpli, prost echipaţi şi instruiţi, adesea flămânzi, răniţi şi bolnavi.

Regina înfruntă moartea şi ceea ce este fără îndoială cel mai greu, depăşeşte oboseala unei zile nu de opt ore, ci a unei zile care se întinde până noaptea târziu, cu şaisprezece, şaptesprezece sau optsprezece ore de muncă, pe cât de respingătoare, pe atât de periculoasă, în mijlocul emanaţiilor infecte ale cangrenelor. Când este vorba de Regină, nu ne referim la curaj. Cura­jul presupune teamă şi energia de a învinge. Sentiment necunoscut pentru o suverană a cărei îndrăzneală aduce a invulnerabilitate.1 (Saint Aullaire de Beaupoile, Ambasadorul Franţei la Bucureşti).

Maria, Regina României, a fost cea care i-a împiedicat pe Ferdinand, Ion I.C. Brătianu şi Barbu Ştirbey să accepte o pace ruşinoasă întorcând spatele Antantei şi, în acest fel, implicit să rateze crearea României Mari, cea pe care o celebrăm în Ziua Naţională a Româ­niei. Dar fără Regină inclusă, nu-i aşa?

Maria a fost perfect conştientă că trebuie să acţioneze ca o suve­rană, într-o ţară în criză gravă, aflată în deficit de virilitate istorică. Ea era fiica Marii Britanii, mai mult, era nepoata Reginei Victoria. Venea dintr-o ţară fără burzuluieli şi complexe de emasculare dacă se lasă pe mâna reginelor femei, cum e cazul în patria noastră mio­ritică în care monarhiile erau circumscrise legii salice, iar republicile nu s-au lăsat şi nu se lasă mai prejos. Faţă cu lipsa de curaj şi de simţ istoric al bărbaţilor la putere, Regina l-a înfruntat pe Ferdinand cu vorbe dure despre incapacitatea de a ţine capul sus, despre uşurinţa cu care se lasă manipulat, lipsa de onoare, vânzarea sufletului: „Mai bine să murim cu capul sus, fără să ne mânjim sufletele, punându-ne semnătura pe condamnarea noastră la moarte." Nici cu cei care îl anturau politic nu a fost mai blândă: „în această ţară nu există băr­baţi şi îmi este ruşine că sunt Regina unor laşi.1 Aşa grăit-a Regina, aflată în plină afirmare a puternicei ei tării de caracter.

Până şi detractorii ei interni, puternicii zilei, au trebuit să se pre­dea şi să o recunoască drept principală ctitoră a întregirii României, căci nici mai şovăitorul ei soţ, Regele, nici primul ministru I. C. Brătianu nu au avut credibilitate la Conferinţa de Pace de la Paris. In schimb, Maria a avut credibilitate la monarhul Marii Britanii, la preşedintele Franţei şi la cel al Americii. Fireşte. Ei ştiau bine cine a avut rolul hotărâtor în menţinerea României ca aliată demnă a An­tantei. Pe ea au ascultat-o cei care aveau pâinea si cuţitul la finele Primului Război Mondial. La fel de bine ştia şi recunoştea acest lucru şi presa occidentală a vremii.

În ţara pe care şi-a asumat-o cu întreaga ei minte şi cu întreaga ei inimă, Maria nu are monument ca diplomată. Neconvenabil şi nefeminin. Ajung efigiile în calitate de nevastă şi statuia ei ca mamă a răniţilor. Ajunge memoria nevestei miloase a suveranului şi cea de mamă a şase prinţi şi prinţese, în cazul în care nu ajunge, nu-i nimic, orice altă calitate, mai ales cele politice, va fi trată ca orice hybris femeiesc: cu aria calomniei, fireşte. Şi ce poate să fisureze mai mult imaginea demnă şi integră a unei femei briliante în spirit şi, pe dea­supra, frumoase, pline de viaţă, decât speculaţiile ordinare despre „dubioşenia" prieteniilor ei cu bărbaţii? Cum să conceapă cât de mare este forţa caracterului unei femei care a făcut istorie, spiritele mici, învăluite în autosuficienţă, cu vorbele ei: sceptici, cinici, pentru care nimic nu e sfânt, îşi bat joc de toate, văd numai urâciune şi trădare, sunt incapabile să creadă într-o inimă curată!

Marea Unire s-a petrecut cu 47 de ani înainte să mă nasc eu, cu 26 de ani de la naşterea mamei, amândouă în Transilvania României, şi la 2 ani după naşterea bunicii mele, în Transilvania Imperiului Austro-Ungar. Este socotită cea mai înaltă împlinire a istoriei Româ­niei, în istoria maturităţii mele, cea mai mare împlinire ar putea să fie Statele Unite ale Europei, o Uniune federală. Dar poate nu sunt încă destule Marii care să treacă peste orgoliile nevolnice ale vremii şi să reziste păcatului de a fi femei care se amestecă în facerea istoriei.

Tatiana Niculescu scrie ca un brici de mătase despre inima no­madă a Marii Uniri, Regina Maria. Trupul Reginei odihneşte la Mănăstirea Curtea de Argeş, lângă soţul ei Ferdinand, Regele en titre. Inima hoinăreşte pe unde o poartă caseta istoriei, numai unde şi-a dorit, la Stella Maris, în Balcicul ei românesc, nu. La doi ani după moartea ei, Balcicul nu mai e românesc. Inima îi pleacă la Bran. E ascunsă apoi în stâncă, să nu o azvârle comuniştii în lada de gunoi în care au aruncat trecutul neconvenabil lor. Dar mai târziu, când au devenit naţionalişti, o dibuiesc şi o mută ca obiect de inventar la Muzeul Naţional de Istorie. Se face praf comunismul. Familia regală reuşeşte să mute inima într-un loc drag Reginei, la Pelisor.

Trupul Reginei, la fel ca trupul Anei, e parte a zidului unei capodopere pusă pe seama lui Ferdinand sau a lui Manole. Numai că Maria a refuzat ca cea mai bună parte simbolică a ei (sediul popular al caracterului şi sentimentelor) să treacă în inventarul celui căruia trebuia să îi fie doar umbră. Fiindcă, dintre toate iubirile puse pe seama ei, singura pe care şi-a asumat-o ca absolută a fost faţă de poporul căruia a ales să-i fie Regină.

*

Mama a citit înaintea mea cartea Tatianei. Când mi-a predat-o cu imperativul: Citeşte-o imediat!, ochii îi străluceau a încredere şl mândrie, de parcă ea însăşi a fost parte a marii istoriei făcute, nu doar a celei îndurate. Privirea aceea, hybrisul atât de înăbuşit în inima nomadă a femeilor.

_______________

Este vorba de cartea Regina Maria. Ultima dorintã scrisã de Tatiana Niculescu Bran si apãrutã la HUMANITAS.
O carte pe care si eu am citit-o pe nerãsuflate...


Salt la inceputul paginii