[ Pagina de START ]

[ Argument ]

[ Autori ]

[ Noutati ]

[Aforismul zilei]

[ Galerie FOTO ]

[ Alte resurse ]

[ Harta site ]

[ Linkuri ]

[ Recomanda unui prieten ]


 


Dialog pe Calea initiatica;Alphonse Goettmann si Graf Durckheim
Cap. VIII. Umbre şi lumini pe cale

Pentru listare economica apasati aici Listare

ALPHONSE GOETTMANN: Acum câteva milenii Patanjali, părintele Yoga, spunea: „Practica, este intensitatea vigilenţei permanente.” Altfel spus, totul ţine de atenţie, atât în meditaţie cât şi în cotidian ca exerciţiu; ea este atitudinea fundamentală şi cheia trezirii la divin. Toate tradiţiile religioase şi înţelegerile spirituale sunt unanime pe această temă. Dar cum să facem din această convingere o realitate? Iată adevărata problemă. Cum să avem o atenţie susţinută şi neîntreruptă într-o lume care încearcă să o dezorganizeze neîncetat şi să ne arunce în diviziune? Nu riscă frumoasele noastre intenţii să rămână literă moartă?

GRAF DURCKHEIM: Bineînţeles! Atenţia permanentă este cea dintâi artă în care trebuie să ne exersăm. Este o stare de veghe critică care supraveghează neîncetat şi fără răgaz mişcările duhului şi corpului nostru. Aceasta este teribil de dificil. Atenţia conţine cuvântul tensiune: este o „tensiune spre”, fără crispare, animată de nostalgia şi dorinţa contactului constant cu Fiinţa. Într-un articol, doctor Stachel arată ce anume aduce Zazen-ul creştinilor şi mărturiseşte cum el însuşi a învăţat prin aceasta să rostească rugăciunea Tatăl Nostru fără distragere. Dar ce vrea să însemne: „ a fi distras”? L-am întrebat într-o zi pe Guardini ce crede despre un copil care căsca rugându-se Tatăl Nostru… Mi-a răspuns bineînţeles că aceasta nu se face.
”Şi de ce nu, i-am răspuns eu, nu este nimic mai normal şi aceasta mi se întâmplă şi azi!
- Dar este neatenţie… 
-  Căscând când spunem: iartă-ne păcatele, înseamnă că realizăm efectiv rugăciunea, iertarea a provocat o relaxare şi o detensionare, ceva nou poate să înceapă…”

A.G.: Reculegerea şi rugăciunea, la fel ca şi lucrarea, mai ales intelectuală, sunt practic imposibile fără destindere. Aici eutonia îşi arată toată importanţa; prin relaxare musculară şi fermitate nervoasă, persoana iese din gâtuitură şi accede la reculegere cu mai multă uşurinţă. Atenţia este în proporţie directă cu destinderea. Dar în ce noviciat şi în care şcoală să învăţăm?

G.D.: Condiţia de destindere fiind realizată, ne educăm atenţia prin concentrarea asupra unui obiect şi încercând să rămânem acolo ceva timp. Din totdeauna şi în toate tradiţiile, obiectul care se pretează cel mai bine la aceasta este respiraţia. Urmărind respiraţia în mod conştient, aceasta permite într-adevăr eliminarea tuturor gândurilor care apar „ca o haită de maimuţe în jurul capului vostru”, cum spune japonezul… Ele nu pleacă decât dacă sunteţi capabil să rămâneţi concentrat pe un singur punct.

A.G.: Nu ne apropiem aici de secretul tuturor geniilor şi mai ales al sfinţilor? Biografii lui Francisc de Assisi spun că el concentra într-un singur punct o energie gigantică. Pe de altă parte, Swami Sivananda vorbeşte mult despre one pointed mind, de duhul concentrat asupra unui singur obiect. La fel, tradiţia antică a „Rugăciunii lui Isus” focalizează toată fiinţa asupra unui singur centru: inima…

G.D.: Am o experienţă personală a eficacităţii „Rugăciunii lui Isus”, este „mantra” creştină prin excelenţă. Povestirile unui pelerin rus care relatează această practică m-au interesat enorm. Se vorbeşte acolo de o carte numită Filocalia, şi pe această temă mi s-a întâmplat ceva nostim… Mă întrebam tot timpul dacă această Filocalie există cu adevărat sau este numai o invenţie a pelerinului, era ceva ce mă intriga. Şi chiar în momentul în care mă gândeam la aceasta, iată că factorul poştal bate la mine la poartă şi îmi aduce o carte poştală de la o doamnă rusoaică care locuia la Paris. Nu o cunoşteam deloc şi ea îmi scria: „Domnule, citind una din cărţile dumneavoastră, am avut impresia că Filocalia ar putea să vă intereseze, vă informez că există o traducere în engleză a originalului.” Opt zile mai târziu aveam Filocalia în mâini şi puteam citi comentariile Părinţilor Bisericii despre Rugăciunea lui Isus! (izbucneşte în râs).

A.G.: Pentru o clipă „mica voce” s-a făcut exterioară!...

G.D.: …cea a lui Dumnezeu… nu a mea!...

A.G.: Părintele Lassale, unul dintre cei mai buni specialişti occidentali în Zen, spune că Rugăciunea lui Isus este în tradiţia creştină cea mai apropiată de meditaţia Zen. După propria sa experienţă, respiraţia joacă acolo un rol important, ca şi excluderea oricărei gândiri discursive pentru a găsi locul inimii ca centru unificator.

G.D. Îl cunosc foarte bine pe Părintele Lassale. Împreună cu el am introdus Zazen –ul în Germania cu ocazia unei sesiuni de patru sute de participanţi, pe tema: „Orient – Occident”. El are aproape o jumătate de secol de practică Zazen în urma lui, a scris cărţi ample pe această temă, este convins că, prin exerciţiu Zazen, deschiderea spre Cristos devine din ce în ce mai mare.

A.G.: Exerciţiul Zazen este cu certitudine o mare şcoală a atenţiei. Nimic nu vă va face mai prezent secundei care trece, decât asiza într-o totală imobilitate şi conştientizarea misterioasei ţâşniri a vieţii; atunci atenţia este pe culmea ei cea mai înaltă.

G.D.: Problema atenţiei este totuşi mai anevoioasă în timpul zilei; aceasta nu decurge de la sine! Vigilenţa permanentă este rodul unei decizii totale a omului. Ea presupune o decizie care merge până la capătul fiinţei în înaintarea pe cale. Profunzimea deciziei este singura garanţie a fidelităţii faţă de calea pe care omul vrea s-o ia. Numai în momentul în care s-a decis cu adevărat să urce până în vârful unui munte, nu se va întoarce din drum la cea mai mică oboseală… Profunzimea deciziei este cea mai bună garanţie a atenţiei. Dincolo de promisiunea de a lua o cale sau de a rămâne într-o anumită atitudine pentru un anumit timp, este vorba de o hotărâre care dă mustrări de conştiinţă la fiecare infidelitate şi sentimentul unei trădări.

Fidelitatea faţă de exerciţii este supusă aceloraşi condiţii. În fermitatea deciziei există o chestiune de onoare vis-a-vis de Dumnezeu: dacă cedăm, ne trădăm pe noi înşine şi Maestrul interior care este mai sever decât cel exterior. Pe de altă parte este şi o chestiune de disciplină: în afara disciplinei impuse din exterior, există cea care ne este interioară şi pe care ne-o asumăm în deplină libertate, clar diferită de cealaltă, căci ea devine trup în noi şi ne permite să realizăm în pofida a toate o decizie care ne poate părea inutilă şi ridicolă în unele momente.

A.G.: Destinderea corespunzătoare, concentrarea într-o direcţie unică, decizia trăită într-o disciplină severă sunt deci levierele atenţiei. Cred că conştiinţa de a trăi o alegere decisivă şi de a tinde acolo cu toată fiinţa face ca totul să se organizeze în jurul acestei direcţii principale şi să se aprofundeze în acest efort. Dincolo de aspiraţiile confuze sau contradictorii, exigenţa deciziei luate obligă la selecţionare, la stabilirea de priorităţi în valori şi iniţiative, la eliminare dureroasă uneori… Se intră astfel într-o stare de ofrandă: nu acesta este oare sensul sacrificiului? În ochii unora, omul acesta se diminuează poate, sau se divizează, în realitate adevărata decizie ne centrează la maximum, regrupează şi unifică. Se trăieşte intens prezentul şi se făureşte viitorul…

G.D.: Este o adevărată asceză, şi fără asceză nu există progres! Conform sfântului Toma, „asceza este o lucrare bine ordonată al cărei rezultat este o organizare a omului care face să izbucnească plinătatea Fiinţei”. Ce definiţie! Este bine aşa… şi chiar dacă atât de puţini oameni ajung la ea, această cale atinge Prezenţa. Cel care a experimentat-o nu mai are îndoieli dar va recădea mereu într-o atitudine falsă şi infidelă acestei recunoaşteri. Nu se ajunge niciodată la perfecţiune şi nimeni nu poate pretinde că ar fi atins vigilenţa continuă. „Cel drept cade de şapte ori pe zi”, spune Biblia!

A.G.: Aici „invocările” la intervale regulate şi expresiile-formule concise sunt un ajutor foarte preţios

G.D.: Fiecare ar trebui să aibă asupra lui un obiect, fie şi o pietricică care să-i amintească de chemarea Celuilalt. Pentru mulţi este o cruce, o icoană; pentru mine, aici, este faţa lui Cristos, Giulgiul Sfânt de la Torino, mereu acolo, în faţa mesei mele de lucru şi care să-mi amintească cine sunt…

A.G.: În fiecare locuinţă ortodoxă se găseşte un iconostas, colţul icoanelor, în faţa cărora arde în permanenţă o candelă. Dar şi la dumneavoastră arde o lumânare…

G.D.: Da… Lumânarea aprinsă face parte din mediul în care lucrez. Este pentru mine un semn de viaţă şi lumină, la fel este şi pentru tămâie…
Se poate de asemenea pune în buzunar şi o castană sau un obiect oarecare: la simpla lor atingere eşti repus în atitudinea cea bună. Nu este nimic magic aici, obiectele în ele însele nu au nici o importanţă ci ceea ce ne spun ele este important, realitatea, chemarea pe care ele o reprezintă. În fine ceea ce ne poate ajuta mult în cotidian este ceremonialul. Vai, când eu îi întreb pe elevii mei care le este ceremonialul constat cu tristeţe că mulţi nu au aşa ceva. Dar cei care adoptă unul sunt fericiţi în experienţă! Este vorba de un ansamblu de semne cărora ne dăruim pentru a exprima legătura existenţei cu divinul. Fiecare poate să-şi găsească propriul ceremonial: de exemplu înclinându-se la intrarea în camera sa, la începutul şi la sfârşitul zilei făcându-şi rugăciunea în picioare sau pe genunchi, proşternându-se,  închinându-se, înălţând mâinile pentru ofrandă sau şi alte gesturi… aceasta ne pune pe cale spre Dumnezeu.

A.G.: Şi cu cât gestul este mai pur, liber de orice ingerinţă a eului, cu atât omul devine mai transparent… dar de la gestul pur la conştiinţa pură drumul este lung…

G.D.: Ceea ce o blochează este ceea ce psihologia profunzimilor, pe urma lui C.G.Jung, numeşte „umbra”; este vorba de ceva sumbru, întunecat în om, deci de ceva periculos, căci el evadează de acolo şi se identifică cu faţada pe care vrea s-o păstreze şi pe care o crede ţinând de conştiinţa sa primitivă: „Da, sunt bun, sunt în ordine, mă comport cum trebuie, sunt onest etc. Într-adevăr fac binele.” Această educaţie de „a face binele… a se comporta cum trebuie… a face gesturile pe care le cere etica comunităţii…”, toate acestea permit omului să uite ceea ce este în realitate în spatele acestei faţade. Ori în spate se află umbra, ansamblul impulsurilor vitale care ar fi trebuit să facă parte din viaţa trăită dar care au fost împiedecate să se realizeze. Integralitatea omului n-a putut să se dezvolte: mişcările ei primare au fost oprite, dorinţele şi impulsurile lui refulate sau suprimate mereu, exprimări naturale, agresiuni sau pretenţii înăbuşite, până şi chemarea spre lucruri frumoase etc. Aceste interdicţii şi baraje sunt la fel de multe şi de variate ca şi indivizii, dar dorinţa care revine mereu, aproape la toată lumea, este aceea de a se debarasa de amprenta părinţilor şi a autorităţilor din copilărie. Aş fi vrut în inconştientul meu să-mi ucid tatăl. Dar nu numai că nu am făcut-o dar nici măcar nu i-am ripostat atunci când el m-a „certat”! Întotdeauna am acceptat totul de la tatăl meu sau de la mama mea pentru că am fost un băiat bun şi, după convingerea obişnuită, „băiatul bun este cel care ascultă”. Ce frază teribilă! Copiii sunt înţelepţi pentru că ascultă. Ce înţelepciune! Acest autoritarism stă la baza multor malformaţii ale fiinţei umane…Este tatăl de familie care spune despre copiii lui: „Nu ştiu de loc ce vor, ei vorbesc mereu de libertatea lor…, cu toate acestea în casa mea fiecare poate face ce vrea!” Dorinţa de a omorî, nu pe tatăl nostru sau pe mama noastră, ci imaginea pe care o avem despre ei în noi este cvasi-generală: fiecare trebuie să o recunoască şi să o dea afară din sine, altfel nu există devenire valabilă pe cale. Această imagine stă şi la originea tuturor agresiunilor noastre faţă de Dumnezeu…

A.G.: Odată rezolvată socoteala cu părinţii, rămâne mereu întrebarea „cine joacă astăzi pentru mine acest rol acoperitor şi fals protector al mamei şi al tatălui?” Abia i s-a tăiat cordonul ombilical, că omul şi-a construit deja un cuib cald în altă parte: familie, comunitate, Biserică, sau o simplă prietenie, chiar confortul casei sau maşinii sale, totul poate fi în final subiect al unei relaţii foarte ambigue şi poate împiedica omul să fie el însuşi…

G.D.:  „Fumul galben” se dezvoltă în fondul sinelui, inconştientul se perverteşte din ce în ce mai mult şi, în final, toată natura este perturbată… Cu siguranţă numai părinţii cu interdicţiile lor sunt sursa acestei „umbre”. Educaţia şcolară şi societatea prin tutelarea bogăţiilor fiecăruia, sechestrul birocraţiei, supremaţia raţionalizării şi toate avatarurile vieţii moderne organizate la extrem preiau conducerea din plin după copilărie; în plus fiecare individ îşi impune lui însuşi propriul său comportament, o etică, o aparenţă…

A.G.: Alb în exterior, negru pe dinăuntru… Un pic ca acele numeroase biserici din Roma: câteva sunt capodopere dar multe nu au decât o faţadă minunată care adăposteşte în spatele ei, când intri să vezi, o casă înspăimântătoare!... Omul caută să salveze faţa şi ascunde esenţialul!

G.D.: În definitiv totul este acolo, căci nucleul tuturor refulărilor este propria esenţă a omului. Umbra cea mai profundă este în acelaşi timp lumina primordială refulată, refuzul în conştiinţa umană a Fiinţei esenţiale. Iată în fapt răul nostru intrinsec, nimic nu împiedică atât devenirea integrală a omului ca aceasta, sursă permanentă de nemulţumire, de suferinţe inexplicabile şi de maladii fizice şi psihice. Trebuie ca omul să devină conştient de această refulare a Fiinţei esenţiale şi, în loc să o înăbuşe, să o trezească; apoi, datorită manifestării ei, să permită vieţii să lărgească orizontul experienţei până la dimensiunile supranaturalului.

A.G.: Această „umbră” care filtrează totul şi ne face să trăim în minciună continuă vis-a-vis de noi înşine, departe de adevărul nostru profund, se poate vindeca numai prin meditaţie ori sunt necesare şi alte terapii?

G.D.: Lucrarea aceasta de a discerne şi de a integra puternicele energii ale umbrei este de durată. Dar omul devenit conştient de opresiunea Fiinţei sale esenţiale şi hotărât cu orice preţ, după cum am spus, să întreprindă exerciţiile dure ale unei meditaţii regulate, intră într-un proces de transformare şi poate avansa pe calea iniţiatică până la lumina deplină. Din nefericire, Duhul Sfânt nu poate şterge întotdeauna complexul tatălui! Totul depinde de maniera noastră de a ne ruga sau medita şi de conştientizarea intimă a lui Cristos imanent în noi ca experienţă vie. Numai prin acest contact se poate produce emanciparea omului şi adevărata Viaţă poate să deschidă ochii. Dar aceasta necesită uneori, şi chiar adesea, alte mijloace mai adecvate, după caz, decât meditaţia. Una dintre colaboratoarele mele tocmai s-a întors dintr-o mănăstire unde a practicat psihodrama cu şapte călugăriţe. A fost profund emoţionată să o vadă pe una dintre ele aducând la lumină brusc tot ceea ce ascundea în spatele rasei de călugăriţă timp de douăzeci de ani… Alta, iarăşi, care nu mai ştia să se roage… Acolo se vede puţin mai pregnant faţada de oameni care se comportă bine şi care sunt foarte departe de adevărul lor. Este extraordinar, tot ceea ce ascunde inconştientul nostru! Trebuie să ne dăm seama de forţele sale întunecate, să le luăm în serios şi să le acceptăm. În afara psihodramei, există multe alte posibilităţi: analiza profunzimilor, psihoterapia, terapia de grup, gestalterapia şi multele mijloace actuale de defulare. Dar şi aici discernământul este capital. Prea adesea ceea ce se propune astăzi nu realizează de loc omul; se dărâmă zidurile pe care şi le-a construit în jurul instinctelor sale, se eliberează inconştientul şi, în final, se goleşte într-atât încât îşi pierde până şi misterul, secretul lui, nu mai există viaţă…

A.G.: …de unde sinuciderile de neînţeles după ani întregi de analiză… O terapie care nu ia în seamă dimensiunea spirituală a omului este sortită eşecului. Cristos însuşi nu le-a spus celor bolnavi: „Veniţi la mine… eu vă voi alina …” El continuă s-o spună astăzi prin liturghie şi sacramente, semne ale Prezenţei lui printre noi. Noi am constatat nu doar o vindecare…

G.D: Evident! În măsura în care participarea la liturghie vă angajează ca persoană integrală, când cu adevărat vă lăsaţi micul eu în afară, gata să vă dăruiţi în totalitate, când sunteţi invitat să vă proşterneţi, să vă supuneţi într-un mod autentic Celui care este mai presus de voi, atunci puteţi ajunge foarte departe în profunzimea voastră. Deveniţi umili, adică capabili de a abandona nu numai faţada exterioară, voinţa de a avea, de a şti şi de a putea ci şi multe lucruri interioare: atitudini care sunt la baza umbrei. Eu sunt sigur că un om profund religios îşi dă seama de toate minciunile ascunse în spatele faţadei lui şi, sub impulsul Duhului, multe noduri se desfac. Religiozitatea veritabilă este cu certitudine cel mai bun instrument pentru a purifica inconştientul.

Dar este important să depăşim planul etic, să nu facem bine pentru că am făcut rău, fără a fi descoperit sursa răului. Caritatea voastră ar risca atunci să nu fie decât o fugă şi expresia umbrei voastre…

Liturghia ortodoxă oferă cu certitudine o experienţă de trezire şi de transformare a fiinţei. Dar să nu uităm că o experienţă a trezirii nu face neapărat un trezit. Uşa este deschisă spre misterul care sunteţi în voi înşivă, sunteţi pe calea iniţiatică, este un început, nu un final.

Primul vizat este evident cel care celebrează. Cea mai mare parte a liturghiilor actuale s-au transformat într-o sumedenie de cuvinte abstracte şi o absenţă aproape totală a gesturilor. Cel dintâi răspunzător de aceasta este preotul. Pe vremuri mişcările erau legate armonic de cuvinte şi era foarte important ca preotul să trăiască ceremonia în cel mai mic gest, până în vârful degetelor sale, ca un dans sacru ieşind din contactul său cu Transcendenţa interioară. Cuvintele şi gesturile în ele însele, separate de rest, nu duc prea departe… Dacă cei care celebrează ar înţelege că fiecare liturghie poate transforma chiar şi corpurile lor şi poate da formei lor o transparenţă, atunci credincioşii ar fi altfel deschişi Misterului şi transformaţi la rândul lor. Preoţii şi-ar regăsi adevăratul rol de slujitori ai Divinului în om. Ştiu bine că forţa activă a sacramentelor nu este legată de aceasta, dar cei care vor să facă experienţa aceasta vor fi cu atât mai mult profund atinşi!  

A.G.: Mă simt efectiv vizat de foarte aproape prin tot ceea ce spuneţi şi, conştient de responsabilitatea mea, căci şi eu eram printre preoţii care celebrau mise(liturghii) foarte seci, fără gesturi sau ornamente, în cvasi-imobilitate. Când am fost iniţiat să celebrez sfintele Taine ca preot ortodox, m-am supus timp de săptămâni, şi aceasta chiar şi azi, rigorii exerciţiilor de destindere, de respiraţie, ale atitudinii juste şi gestului pur, afectarea vocii şi exersarea cântatului …  nu este vorba numai de a stăpâni un ritual, ci de a intra într-o totalitate antropologică la care ne invită Biserica Trupul lui Cristos şi Plinătatea Duhului, fie aceasta în liturghie, în teologie sau în viaţa creştină…

extras din cartea:"Dialogue sur le Chemin initiatique"
Karlfried Graf Durckheim, entretiens avec Alphonse Goettman,
capitolul VIII)

Pentru listare economica apasati aiciListare
Salt la inceputul paginii