[ Pagina de START ]

[ Argument ]

[ Autori ]

[ Noutati ]

[Aforismul zilei]

[ Galerie FOTO ]

[ Alte resurse ]

[ Harta site ]

[ Linkuri ]

[ Recomanda unui prieten ]


Karlfried Graf Durckheim

Notã din 5 iulie 2022
Urmare a unei sesizãri amiabile de încãlcare de copyright
am redus sau sters complet o multime de texte postate,
inclusiv din cele traduse de mine si inexistente în româneste.

Asa e corect.


Etapele matur
ităţii umane
din punct de vedere psihologic
şi religios

În cadrul creştinismului, omul trăieşte încordat între credinţă şi cunoaşterea ştiinţifică. Credinţa sa este întemeiată pe revelaţia transmisă prin Sfintele Scripturi. Faţă în faţă cu împărăţia supranaturală se află lumea experienţei existenţiale. Această realitate, omul o cunoaşte şi o stăpâneşte într-o anumită măsură datorită celor cinci simţuri ale sale, datorită inteligenţei sale raţionale şi datorită valorilor tradiţionale. Astfel se întâlnesc, faţă în faţă, credinţa şi cunoaşterea, revelaţia incomprehensibilului şi experienţa. Dar Realitatea Universală a omului mai cuprinde încă o altă dimensiune care se deschide în epoca noastră: cea a experienţei Revelatoare. Pătrundem aici în spaţiul pre şi post-teologic al unei „religiozităţi naturale şi universale”[i]. Se recunoaşte astăzi din ce în ce mai mult că imaginile şi conceptele unei „religii” determinate sunt o interpretare a conţinutului simţit în experienţa Revelatoare a Fiinţei, care se află la baza tuturor religiilor, şi dincoace de orice religie. Această dimensiune a Experienţei Transcendentului depăşeşte orice ordin existenţial.

Numai prin Marea Experienţă poate omul să crească spre maturitatea lui integrală, îndeplinindu-şi destinaţia personală. Orientul nu cunoaşte credinţa într-un Dumnezeu personal. În schimb, el ştie, mai bine decât Occidentul, din totdeauna, că realitatea pe care omul o înţelege şi o stăpâneşte, mai mult sau mai puţin,  nu este adevărata Realitate, astfel încât omul care se sprijină conştient pe ea nu găseşte nici împlinirea, nici eliberarea. Sensul meditaţiei este de a repatria sufletul în Această Fiinţă care nu se deschide decât prin Experienţa Revelatoare, şi care purifică omul de dominaţia raţionalului. Sfântul, Maestrul şi Înţeleptul  reprezintă maturitatea cea mai înaltă care decurge din această experienţă.

....


Realitatea conştiinţei naturale este centrată în eu. Cuvântul eu nu indică nici mai mult nici mai puţin, decât principiul conştiinţei identităţii cu sine însuşi, principiu în virtutea căruia spiritul nostru  concepe totul ca obiect. A vrea să renegi sau să nimiceşti eul este absurd. Acesta din urmă îl distinge pe om de animal şi constituie baza întregii dezvoltări umane. Eul este şi purtător de valori de ordin spiritual, el controlează instinctele şi creează o lume de forme în care omul este mai mult sau mai puţin autonom, acţionând ca stăpân. Dar nu e mai puţin adevărat că acest eu este principiul marii sciziuni. În el, unitatea fiinţei se frânge în două. Conştiinţa eului dă naştere contrariilor: subiect-obiect, aici şi acolo, înainte-după, a trece şi a dura, sens şi non sens, viaţă şi moarte. Si conştiinţa eului, devenirea lui interioară nu se opreşte acolo. În sânul tuturor contrariilor omul participă totuşi, în fiinţa lui, în continuu la unitatea Fiinţei, care este dincolo de toate contrariile. Participarea la unitatea esenţială este sursa nestinsei lui nostalgii care îşi va găsi răspunsul definitiv într-o nouă naştere în Fiinţă. Drept urmare, el va putea exprima metamorfoza lui şi pe Cel „cu totul Altul” din el în viaţa cotidiană, în iubire şi în acţiune.


...


Omul este pregătit să se angajeze pe calea maturităţii atunci când ajunge la limitele puterii sale naturale. Există în om îndoiala nemărturisită că nu este pe deplin în ordine cu el însuşi şi nu este pe calea cea bună. Foarte adesea, în timp ce se crede pe culmea autonomiei lui imaginare, el se simte tracasat de sentimente de culpabilitate, de angoase de neînţeles şi de o atmosferă de vid. Fiinţa neglijată, refulată de conştiinţa naturală îi reaminteşte prezenţa ei. Omul trebuie să înveţe să asculte acest avertisment, şi să-i răspundă deschizându-se invitaţiei interioare; el trebuie să înveţe să recunoască, în propriul lui spirit obiectiv, vălul aruncat asupra adevărului. Pentru aceasta, ajutorul unei persoane ajunse la maturitate îi este adesea necesar. Astfel, în comuniunea în Fiinţă, şi prin ataşamentul faţă de maestrul interior, va câştiga el, poate, libertatea după care tânjea. O va căuta în zadar atât timp cât se va folosi pentru aceasta de mijloace, adică exact de forma de conştiinţă care o ascunde.


***

A deveni matur înseamnă, în toate domeniile vieţii, a deveni fertil. Aceasta necesită întotdeauna unirea a doi poli complementari. Bărbatul şi femeia trebuie să devină una pentru a da viaţă unui copil. Omul trebuie să-şi dăruiască eul care nu caută decât propriul avantaj, pentru a realiza o operă,  să-şi dea eul unui tu pentru ca acolo să fie o comunitate. Orice devenire presupune o devenire din nou a ceva devenit.

Maturitatea, al cărei rod este omul nou, presupune fuziunea eului şi a fiinţei esenţiale. Această unire a omului cu „fondul lui profund”, datorită căreia fiinţa se trezeşte în Sine şi Fiinţa se trezeşte în existenţă, este axa în jurul căreia ar trebui să graviteze viaţa noastră. Orice om aude, la un moment dat, atunci când ajunge la deplina expansiune a eului său natural, chemarea fiinţei lui profunde.

....


***

Dispoziţia de spirit care se opune convertirii îmbracă trei forme caracteristice: o întărire a eului în cochilia lui, o dispersie nelimitată, o armonie falsă. Întâlnim în fiecare dintre noi aceste trei forme, dar datorită caracterului individualităţii noastre, biografiei noastre individuale şi gradului nostru de evoluţie, una sau alta dintre variaţiuni predomină.

...


***


Pe pragul pătrunderii spre fiinţă, omul trebuie să fie capabil să accepte incomensurabilul, fie că acesta este moartea, absurdul sau izolarea totală. Pentru a fi gata să facă experienţe în care se anunţă „finalitatea ultimă” a omului, vom fi recunoscut că tendinţa noastră naturală de a căuta siguranţa, dreptatea şi comunitatea nu sunt decât un preambul. Creştinul, care nu se mulţumeşte să rostească: „Facă-se voia Ta”, dar care dispune de credinţa sa creştină, trăind lăuntric această rugăciune, este gata să facă aceste experienţe. Dar cel care nu mai ştie să o trăiască se îndepărtează de această posibilitate. În general, numai apropierea morţii, disperarea totală în faţa non-sensului şi a nedreptăţii lumii(o disperare în care indignarea tace) şi singurătatea absolută sunt cele care vă conduc la marea experienţă. Numai acceptarea lor va face posibilă experienţa revoluţionară a Fiinţei, datorită căreia sunt dezvăluite Viaţa de dincolo de moarte, sensul de dincolo de non-sens şi unitatea esenţială în separaţia existenţială.

Câte lovituri ale destinului sunt capabile să-l facă pe om să-şi piardă credinţa şi câte lovituri de măciucă sunt necesare pentru a trezi conştiinţa fiinţei, nu este aceasta, în fond, o acuzaţie adusă educaţiei spirituale occidentale? În acest domeniu, Orientul poate să ne înveţe ceva care nu este oriental, în sine, ci universal uman: a cultiva această pietate care exprimă experienţa trăită a apartenenţei noastre la o Realitate mai mare decât cea a raţiunii. Şi noi putem să ne deschidem Fiinţei, Marii Vieţi, şi să ne naştem din nou.


***

Fundamentul tainic al existenţei noastre – viaţa divină, Fiinţa de dincolo de contrarii, puţin contează cum o numim – se manifestă în diverse moduri, potrivit filiaţiei spirituale a oamenilor. Experienţa Fiinţei semnifică întotdeauna conştientizarea atât a participării noastre individuale cât şi apartenenţa noastră la Fiinţa-Universală. Polul care va da direcţia variază de la un om la om.

....

Prima întâlnire a Fiinţei, atunci când este recunoscută, pregăteşte Calea spre o credinţă autentică şi transformatoare.

Din cartea apãrutã deja la Editura HERALD în septembrie 2016:

K.G.Durckheim - Strãpungerea spre fiintã.
Etapele maturitãtii umane
.Detalii pe site-ul Editurii HERALD aici:
https://www.edituraherald.ro/carti/etapele-maturitatii-detail

 

 

[i] Până în prezent: 1 Revelaţia Supranaturală: (Credinţa). 2 Experienţa Naturală: (Ştiinţe)
Astăzi: 1 Experienţa Supranaturală # Experienţa Revelatoare. Se adaugă 2 Revelaţia Naturală# Religiozitate vie

Salt la inceputul paginii