[ Pagina de START ]

[ Argument ]

[ Autori ]

[ Noutati ]

[Aforismul zilei]

[ Galerie FOTO ]

[ Alte resurse ]

[ Harta site ]

[ Linkuri ]

[ Recomanda unui prieten ]


Karlfried Graf Durckheim
CALEA CARE DUCE LA SINE

Notã din 5 iulie 2022
Urmare a unei sesizãri amiabile de încãlcare de copyright
am redus sau sters complet o multime de texte postate,
inclusiv din cele traduse de mine si inexistente în româneste.

Asa e corect.

 

Când este just, exerciţiul nu este niciodată un antrenament tehnic pe care îl stăpânim; el implică, dimpotrivă, întotdeauna o reorientare a omului întreg, o modificare a manierei lui de-a-fi-în-lume, care presupune o schimbare în concepţia sa despre real, în ceea ce dă sens vieţii sale, şi în ceea ce omul este sau trebuie să fie pentru a ajunge la autenticitatea lui.

Toţi cei prezenţi aici ştiu că, în ultimii ani, lumea occidentală cunoaşte un val de meditaţie cum nu se poate mai surprinzător. Aceasta este expresia faptului că viaţa, aşa cum este ea în Occident, s-a îndepărtat din ce în ce mai mult de cel căruia îi incumbă s-o trăiască: vreau să spun, omul. Atunci, retrimis spre sine, el se întreabă: „Cine sunt eu în realitate, şi cine este acesta, din mine, care se întreabă ce este el şi ce i-ar plăcea să fie? Căci nu mai pot să mă mulţumesc pentru multă vreme cu a-mi impune, a-mi arăta zelul şi a mă integra în mod armonios în Tot.”

A nu putea să fii cel care eşti cu adevărat, iată maladia epocii noastre. Când ne vom întâlni noi unii cu alţii aşa cum suntem? Părinţii le cer copiilor lor să se poarte ca fii şi fiice. Dar este oare sigur că ei îşi iau în seamă copiii lor pentru ceea ce sunt aceştia cu adevărat? Şi mai târziu, în viaţă, când ne întâlnim unii cu alţii fără să jucăm rolurile cu care ne-am identificat?

Bine înţeles, fiecare trebuie să-şi joace rolul său, şi totuşi el suferă pentru că se vede închis într-un vulgar ambalaj de Celofan. Toate acestea contribuie puţin câte puţin la conştientizarea care îi împinge pe oameni să fugă de acest mod de viaţă funcţional în care realitatea de azi îi zoreşte. Şi, pentru prima dată, şi oricare le-ar fi datoria socială şi necesităţile pe care viaţa exterioară le impune, ei se întreabă ce sunt ei şi ar vrea să devină conform cu esenţa lor.

Noi avem de a face cu două feluri de suferinţă: una este cea care suferă din cauza nevoii de a ne arăta vrednici în lume, este cea care vizează restabilirea practicată de medic sau de psihoterapeut. Cealaltă suferinţă este aceea de a nu putea să fim una cu noi înşine: aceasta necesită un ghid pe calea interioară. În zilele noastre, psihoterapia ne arată cât de mult deformarea din profunzimea noastră esenţială cea mai autentică poate fi generatoare şi de numeroase maladii fizice, a fortiori psihice. Omul care nu poate să fie el însuşi, care refulează, se torturează în interior, se va lovi repede de acel capac de bune maniere şi de dorinţe îngropate, care apasă asupra lui. Acest om – este astăzi sarcina majoră a terapiei – trebuie să fie eliberat. Şi cu cât munca va merge mai în profunzime, cu atât mai inevitabil ne vom lovi de un domeniu despre care se spune că este cel a l sufletului.

Sub suprafaţa comportamentului convenit se află ceea ce numim umbra. Este vorba de ansamblul feţelor care nu sunt trăite, deşi ele aparţin totalităţii umanităţii, şi care, atât de oprimate fiind, creează acea nelinişte, acea ameninţare care apasă asupra suprafeţei vizibile: o agresivitate refulată, o tendinţă artistică refulată, o dorinţă de putere refulată, o explozie refulată. Toate acestea, nu putem să le lăsăm să iasă, din cauza rolului pe care îl jucăm.

Una din sarcinile terapiei este aceea de a aduce la lumina zilei aceste feţe non admise, de a recunoaşte că ele sunt acolo, şi de a integra forţa pe care o conţin ele. Neîncetat, se nasc noi metode alternative în psihanaliza clasică care, toate, au în comun faptul de a permite defularea, exteriorizarea: terapia de grup, Sensitivity Trening, Gestalt-Therapia… Se întâmplă să întâlnim oameni care au experimentat toate aceste terapii, mai ales Gestalt-Therapia, unde au avut într-adevăr posibilitatea de a se defula, de a urla şi, într-un cuvânt, de a arăta fără să se jeneze ce „animale” erau ei în fond. Şi iată-i că îşi spun: „Eu sunt astfel, eu sunt acest om natural! – perfect, minunat!” Este, oare, într-adevăr atât de admirabil?

 

....

În zilele noastre, acest presentiment al unei dimensiuni care nu mai depinde de condiţiile exterioare începe încă din tinereţe, pentru că ea dă cuvântul omului aşa cum este atunci când încă este necondiţionat. Noi putem astăzi să vedem foarte concret că omul este cetăţean a două lumi: a acestei lumi, condiţionate de spaţiu şi de timp, şi care este cea a Eului normal, dar el este şi cetăţean al unei dimensiuni situate dincolo de spaţiu şi de timp, necondiţionate, care nu este din această lume şi care, poate, nu trăieşte decât în el, şi care este cea a esenţei.

Gândiţi-vă la cuvintele lui Christos: „Împărăţia mea nu este din lumea aceasta. Voi sunteţi fraţii mei. Voi sunteţi, ca şi mine, fiii lui Dumnezeu.” Chiar şi credinciosul, care încă nu a fost avertizat despre posibilităţile lui de experienţă, poate afla aici ceva nou, o nouă misiune. Dar aceasta cu condiţia ca el să se asume în această dimensiune cea mai interioară care subit îl interpelează dintr-un alt loc. Când aceasta îl asaltează, el face experienţa că, în fondul esenţei lui, el este cineva care nu este din această lume în sensul uzual al termenului.

Dacă el se percepe ca cel care se naşte acolo, în el, el nu va mai avea frică de moarte. Dacă el se percepe ca cel care înfloreşte acolo, absurditatea lumii nu îl va mai duce la disperare. Şi, dacă el se simte ca fiind întra-adevăr cel care este acolo, el nu va mai cunoaşte solitudinea, ci va experimenta faptul că tocmai în orele de slăbiciune supra-mundanul îşi capătă toată puterea; când el nu mai este nimic, nu mai ştie nimic, nu mai are nimic. Şi, în aceeaşi clipă în care nimic nu mai are sens după criteriile mundane, el ştie că în el este o claritate care dă oricărui lucru un sens nou şi mai profund. Dar trebuie îndurată traversarea până la acel portal obscur. Şi acolo unde un altul s-ar pierde şi ar muri în solitudine, el va găsi, poate, o securitate care nu este din această lume.

Iată cum stau lucrurile; chestiunea este numai aceea de a şti până la ce punct un om este gata şi dispus să-l întâlnească pe acest Cu Totul Altul care este în el. Cum poate el să se pregătească să devină cel aşa cum s-a întâlnit odată pe sine, timp de o clipă? Cum să instaleze o stare constantă în care să rămână deschis faţă de ceea ce îl interpelează în acele momente? Aici îşi găsesc locul meditaţia şi religiozitatea. Cel care ştie să se roage cu adevărat şi ştie să rămână lăuntric orientat spre Dumnezeu, nu se simte niciodată abandonat.

...

În fond, noi suntem acel ceva de care noi suntem separaţi în conştiinţa noastră obiectivă. Graţia cea mai mare care îi este dat omului s-o primească nu este ceea ce el a simţit până acum ca graţie, pentru că ea l-a eliberat ca prin miracol dintr-o situaţie de disperare, dar fără ca el să o fi putut provoca prin voinţa lui. Nu! Cea mai mare graţie este aceea ca, în cel mai profundul esenţei lui, omul să fie cel care ar vrea în mod autentic să fie; ca în cel mai profundul lui însuşi el să fie această esenţă supra-spaţio-temporală care trebuie să ia, din ce în ce mai bine, cunoştinţă de ea însăşi – şi tocmai în acest punct lucrarea exerciţiului şi darul graţiei se întâlnesc din nou.

Sensul cel mai autentic al meditaţiei ca exerciţiu de transformare este această lucrare constând în a interioriza ceea ce suntem în mod autentic în cel mai profundul esenţei noastre.

Această interiorizare nu este un proces teoretic ale cărui rezultate ar putea ajunge să ne mulţumească, ci aici, aşa cum spune Magistrul Eckhart, cunoaşterea şi iubirea sunt una. Există o cunoaştere a capului, a creierului, şi aceasta nu are nimic de a face cu omul şi maturizarea lui interioară. Există şi o cunoaştere procesuală care se face din ce în ce mai profundă pe măsură ce omul creşte în direcţia acestui fruct care este misiunea cea mai autentică care îi este prescrisă creşterii sale.

A deveni-una cu Cel cu Totul Altul. Fructul maturizării pe Calea interioară este omul transformat în vederea Fiinţei.

Despre acest om este vorba în exerciţiile noastre. Miza pentru noi este ca noi să intrăm în bucuria promisiunii, ca noi să devenim capabili să exprimăm ceea ce suntem în mod autentic, şi prin aceste fiinţe condiţionate pe care le-a făcut lumea din noi. Aşa se întâmplă dintotdeauna: este tensiunea dintre esenţa noastră autentică şi esenţa noastră de păcătoşi, dacă vreţi, eul nostru mundan s-a scindat de centru.

....

Este o lucrare(muncă) pe care o putem face asupra noastră: a ne pune în situaţii, oricare ar fi acestea, fie şi răsucirea mânerului de la uşă, în care ne spunem pentru o clipă: pot face aceasta aşa sau aşa, cum o să ating acest obiect, cum o să strâng mâna acestei persoane? Cine sunt eu făcând aceasta şi la ce se raportează acţiunea mea?

Noi avem neîncetat ocazia de a constata că Fiinţa divină se manifestă după o unitate trinitară: ca plenitudine, în forţă; ca lege, în formă, în tensiunea spre formă; şi ca marea unitate, care apare în iubire.

Cel care tratează un om, adică nu cineva care masează un corp, ci cineva care ia un om în mâini, acesta trebuie să ştie că, în funcţie de maniera în care îl atinge pe celălalt, aceste trei lucruri pot fi prezente.

Gândiţi-vă atunci când strângeţi mâna aproapelui vostru. O putem face moale şi fără forţă; de o manieră disolută şi fără formă; sau de o manieră glacială. Dar, dacă sunteţi cu adevărat acolo plecând de la Fiinţă, voi daţi forţă celuilalt, îl puneţi în formă, şi îl faceţi să simtă căldura iubirii. Toate acestea se află în terminaţiile nervoase ale degetelor voastre – chiar şi atunci când strângeţi pur şi simplu mâna cuiva.

Sursa: din volumul:
Karlfried Graf Durckheim -
LA VOIE INITIATIQUE. LE DON DE LA GRACE,
vol 2,
ed. du ROCHER
Traducerea îmi apartine, V.J.


Salt la inceputul paginii